КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Web: ipacs.knu.ua Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адреса: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2 Тел.: (044) 481-43-03 Тел.: (044) 481-44-03 Тел.: (044) 481-21-61 Тел.: (044) 481-44-88

Київський національний університет імені Тараса Шевченка класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Історія університету бере свій початок від 08 листопада 1833 р., коли було підтримано подання міністра освіти С. С. Уварова про заснування Імператорського Університету Св. Володимира на базі перенесеного до Києва польського Кременецького ліцею. 15 липня 1834 р., у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Освітні послуги надаються за державним замовленням та на умовах договору.

Освітні програми провайдера:

4.9

Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми - сформувати в учасників навчання уміння аналізувати стан корупції...

немає набору
4.86

Корупція та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання проявам корупції під...

немає набору
4.74

З актуальних питань публічного управління для вперше призначених на посади державної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета - розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ державного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення...

немає набору
5

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
4.75

Управління персоналом в органах публічної влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми - ознайомити слухачів із сучасними тенденціями управління персоналом органів...

немає набору

Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

немає набору

Стратегічні комунікації у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
5

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
4.81

Реалізація гендерної політики в Україні

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
5

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору
4.9

Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми - формування фахових системних знань щодо змісту антикорупційного законодавства та механізмів його реалізації, а також тенденції ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві,

немає набору
4.86

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
4.9

Запобігання корупції та доброчесність

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

 

немає набору
4.71

Стратегічне управління державними підприємствами в Україні

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
4.89

Політична корупція

Загальна короткострокова програма


ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору
4.69

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

немає набору
4.57

Написання проектів та грантів. Управління проектами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які
складають професійну компетентність, необхідну для ефективного
управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання
ефективності їх реалізації.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг...

немає набору
4.5

Комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнемає набору
5

Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

немає набору
5

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета - розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ публічного управління, вироблення умінь та...

немає набору
5

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору
4.88

Цифровізація державного управління. Держава у смартфоні

Загальна короткострокова програма

Мета програми - розвиток професійних компетентностей, поглиблення теоретичних знань і практичних навичок у сфері цифровізації державного управління, реалізації концепції «Держава у смартфоні» в умовах післявоєнного відновлення та...

немає набору
4.87

Комунікаційне забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг у період війни

Загальна короткострокова програма

Мета програми - підвищення загального рівня знань щодо комунікаційного забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування у тому...

немає набору
4.89

Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг у період воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення...

немає набору
4.95

Публічно-приватне партнерство як інструмент відновлення інфраструктури територій

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ публічно-приватного партнерства, вироблення...

немає набору
5

Управління персоналом в органах державної влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета - о

немає набору

Етика публічної служби як засіб запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійної компетентності щодо знання і дотримання цінностей, принципів та норм етичної поведінки публічних службовців, що запобігають корупції, особливо в умовах...

немає набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета - формування та удосконалення професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо дотримання антикорупційного законодавства. Ознайомлення учасників навчання з...

немає набору

Політика взаємодії влади, бізнесу і громадянського суспільства в органах державної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії влади, бізнесу і громадянського суспільства, використання комунікаційного потенціалу, розробки...

немає набору

Командоутворення та лідерство на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня професійної компетентності державних службовців щодо командного лідерства на публічній службі; формування вмінь державних службовців і посадових осіб...

немає набору

Державна політика у сфері взаємодії з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення загального рівня розуміння інструментів та законодавчого врегулювання питання забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової...

немає набору

Антикризове управління у публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей реалізації антикризового управління в публічній сфері України,...

немає набору

Управління проєктами в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - удосконалення професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління проєктами в публічній сфері як прогресивного інструментарію забезпечення...

немає набору

Альтернативні джерела фінансування розвитку громад у повоєнний період

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - розвиток професійних компетентностей та надання знань з фінансування розвитку громад і територій у повоєнний період, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання...

немає набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування та удосконалення професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо дотримання антикорупційного...

немає набору
4.95

Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах воєнного та повоєнного стану

Загальна короткострокова програма

Мета програми - розвиток професійних компетентностей та надання знань з бюджетування в умовах децентралізації, воєнного і повоєнного стану, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та...

немає набору
5

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. SMART-ТЕХНОЛОГІЇ

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

немає набору

Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу
культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння
вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих
документів.

немає набору

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору

Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення

Загальна короткострокова програма

Мета програми: системний розвиток і вдосконалення ефективності
самоменеджменту керівників середньої та вищої ланки з урахуванням специфіки
роботи державних службовців.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67

немає набору

Електронне декларування публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми: надання роз’яснень публічним службовцям щодо
технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за
невиконання умов подання електронних декларацій.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Процес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС

Загальна короткострокова програма

Мета програми: систематизувати знання про становлення й розвиток
процесу європейської інтеграції; ознайомлення з інституційно-правовою системою
Європейського Союзу.

 

Форма...

немає набору

Пріоритетні напрями безпекової політики України. Конструктивне партнерство Україна – НАТО

Загальна короткострокова програмаМета програми: визначення основних чинників, які впливають на
реформування воєнної сфери та визначення головних пріоритетів розвитку сектора
безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
; сприяння узгодженому виконанню
центральними органами...

немає набору

Управління конфліктами у повоєнний період

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б", "В" та посадових осіб місцевого самоврядування з питань засвоєння...

немає набору

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування цілісної системи функціональних
компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми : оволодіння знаннями про інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та
підвищенні кваліфікації
державних службовців 1-5 групи оплати праці центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих...

немає набору

Психологічні основи ефективного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
керівників здійснювати ефективне управління з урахуванням
морально-психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у
професійній...

немає набору

Етичні засади державної служби. Оновлення влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток правової, управлінської компетенцій
щодо реалізації антикорупційної політики в органах влади та органах місцевого
самоврядування, а також функціональної компетентності щодо запобігання
виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків
правопорушень, пов’язаних з корупцією.

немає набору

Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння знаннями про європейські стандарти енергетичного
менеджменту, розвиток основних складових когнітивного і функціонального
компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність розробляти
та реалізовувати заходи щодо реалізації програми енергозбереження та
впровадження енергозберігаючих технологій.

 

Форма навчання: очна...

немає набору

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 


Форма навчання:
очна (денна)

немає набору

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування цілісної системи функціональних
компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
1. Загальна...

немає набору

Емоційне лідерство як мистецтво управління емоціями та взаємозацікавленої міжособистісної взаємодії

Загальна короткострокова програма

Мета програми: допомогти
учасникам сформувати власне бачення емоційного лідерства як мистецтва
управління емоціями та взаємозацікавленої міжособистісної взаємодії крізь
призму усвідомленої роботи з негативними емоціями.

немає набору

Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології

Загальна короткострокова програма

Мета
програми:
підвищення загального
рівня цифрової грамотності публічних службовців, презентація новітніх
можливостей Інтернету, інноваційних технологій та сервісів Google...

немає набору

Діловодство в органах публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Кадровий аудит у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового
менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської
діяльності.

 

Форма навчання:...

немає набору

Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну
компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та
здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії,
програми чи проекту.

Форма навчання: очна...

немає набору

Інноваційний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми : формування цілісної
системи функціональних компетентностей в сфері управління інноваційними змінами
в органах державної влади з урахуванням стратегічних засад розвитку Української
держави та передових світових управлінських практик.

 

Форма навчання:

немає набору

Місцевий економічний розвиток

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Професійна програма спрямована на досягнення відповідності знань з боку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів місцевого економічного розвитку, методів, інструментів і фінансових можливостей для їх реалізації, та як результат здатності ефективно сприяти місцевому економічному розвитку у практичній...

немає набору

Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації

Загальна короткострокова програмаМета програми: поглиблення знань і умінь слухачів, які необхідні для
забезпечення та реалізації ними державної політики в...

немає набору

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та
обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати
дієві комунікації у колективі, а...

немає набору

Антикризовий менеджмент в умовах модернізації державного управління

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 групи оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми: розвиток професійної компетентності та
засвоєння знань про основи державного управління, місцевого самоврядування,
вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та
ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності
на службі в органах державної влади, органах судової...

немає набору

Медіаграмотність та медіакультура державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та
обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних...

немає набору

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 


Форма навчання:
очна (денна)

немає набору

Медіаграмотність та медіакультура державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета
програми
: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та
обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних...

немає набору

Кадровий аудит у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового
менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської
діяльності.

 

Форма навчання:

немає набору

Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми «Стратегія реформ – 2020»

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують
здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Організація контролю та виконавська дисципліни в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь, які
складають основу професійної компетентності щодо організації та
здійснення ефективного контролю в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування.

 

Форма навчання: очна.

 

немає набору

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток правової, управлінської
компетенцій щодо реалізації
інвестиційної
політики в органах влади та органах місцевого
самоврядування, а також функціональної компетентності щодо
удосконалення управління державними інвестиціями
для забезпечення ефективного виконання бюджету.

 

немає набору

Діловодство в органах публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підготовка
управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати
стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20
годин 
(0,67 кредити ЄКТС), у тому числі:
аудиторні...

немає набору

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: модернізація
та потенціювання
когнітивних та
концептуальних складових професійної компетентності
в сфері управління змінами економічного
сектору державної політики в умовах глобалізації.

 

Форма...

немає набору

Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати
процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах
влади.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Соціальна інклюзія як політика рівних можливостей

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору

Цифрова грамотність

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

немає набору

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми : оволодіння знаннями про інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та
підвищенні кваліфікації
державних службовців 1-5 групи оплати праці центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих...

немає набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору

Лідерство у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», в умовах реформ з питань забезпечення лідерства...

немає набору

Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство

Загальна короткострокова програма

Мета програми : впровадження інновації в
сферу управління персоналом та пошук нових шляхів щодо адаптації та їх використання
в органах публічного управління;
доцільність
використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності
управління персоналом;
оволодіння

немає набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
:

- 
аналіз
досвіду співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері запобігання
поширення соціально-політичної нестабільності, попередження конфліктів та
надзвичайних ситуацій, особливо, аналіз досвіду запровадження...

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми: забезпечення
компетентністного підходу до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, що передбачає необхідність засвоєння знань з питань місцевого
самоврядування, економічного розвитку регіонів, територіального управління,
запобігання і протидії проявам корупції, менеджменту, управління персоналом і
розвиток умінь застосовувати...

немає набору

Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного,
функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, які
забезпечують здатність використовувати сучасні механізми державно-приватного
партнерства як механізму залучення приватних інвестицій у вирішення завдань
економічної модернізації країни.

 


Форма навчання:
очна (денна)

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми: забезпечення
компетентністного підходу до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, що передбачає необхідність засвоєння знань з питань місцевого
самоврядування, економічного розвитку регіонів, територіального управління,
запобігання і протидії проявам корупції, менеджменту, управління персоналом і...

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників апаратів та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми: 
розвиток
професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного
управління та реформування системи місцевого самоврядування...

немає набору

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: ознайомлення з теоретичними засадами роботи з
публічною інформацією та сприяння їм у частині отримання навичок щодо вирішення
прикладних завдань щодо роботи з публічною інформацією, насамперед у формі
відкритих даних.

Завдання програми:

немає набору

Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
реалізувати лідерський потенціал в управлінській діяльності.

Форма...

немає набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають
професійну компетентність, необхідну для ефективного врегулювання конфліктів
запровадження інституту медіації в систему публічного управління України.

 

немає набору

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
немає набору

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

-  розвиток
правової, управлінської компетенцій у сфері сучасних теоретичних і
практичних знань, умінь і навичок...

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників апаратів та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми
розвиток
професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного
управління та реформування системи місцевого самоврядування в Україні, вироблення
умінь та навичок,...

немає набору

Взаємодія органів публічної влади з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Мета програми: ознайомити слухачів з сутністю та основними
завданнями органів виконавчої влади щодо реалізації функцій налагодження
взаємодії з громадськістю та сприяння розвитку громадянського суспільства.

 


Форма навчання:
очна (денна)

немає набору

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: ознайомлення з теоретичними засадами роботи з
публічною інформацією та сприяння їм у частині отримання навичок щодо вирішення
прикладних завдань щодо роботи з публічною інформацією, насамперед у формі
відкритих даних.

Завдання програми:

немає набору

Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство

Загальна короткострокова програма

Мета програми : впровадження інновації в
сферу управління персоналом та пошук нових шляхів щодо адаптації та їх використання
в органах публічного управління;
доцільність
використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності
управління персоналом;
оволодіння

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми: 
розвиток
професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного
управління в Україні, вироблення умінь та...

немає набору

Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну
компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та
здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії,
програми чи проекту.

немає набору

Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми «Стратегія реформ – 2020»

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують
здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Процес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС

Загальна короткострокова програма

Мета програми: систематизувати знання про становлення й розвиток
процесу європейської інтеграції; ознайомлення з інституційно-правовою системою
Європейського Союзу.

 

Форма...

немає набору

Електронне урядування в сучасній системі державного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів компетентності керівних кадрів щодо сучасних
комунікаційних технологій та інформаційних систем у сфері державного
управління, необхідних для реалізації електронного урядування в Україні й
забезпечення інформаційної безпеки.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Управління проектами в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Мета програми: засвоєння методології управління проектами як нового
прогресивного інструментарію сфери публічного управління, а також вмінь
розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних проектів
розвитку територій.

немає набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають
професійну компетентність, необхідну для ефективного врегулювання конфліктів
запровадження інституту медіації в систему публічного управління України.

 

немає набору

Культура ділового мовлення. Мовні засоби в організаційно-розпорядчих документах

Загальна короткострокова програма

Мета програми:


  • отримати
    чи оновити базові знання з ділової української мови, необхідні для роботи у
    сфері державного управління;  • оволодіння
    системою знань і вмінь з питань...

немає набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які
складають професійну компетентність, необхідну для ефективного
управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання
ефективності їх реалізації.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг...

немає набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
:

- 
аналіз
досвіду співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері запобігання
поширення соціально-політичної нестабільності, попередження конфліктів та
надзвичайних ситуацій, особливо, аналіз досвіду запровадження...

немає набору

Пріоритетні напрями безпекової політики України. Конструктивне партнерство Україна – НАТО

Загальна короткострокова програма

Мета програми: визначення основних чинників, які впливають на
реформування воєнної сфери та визначення головних пріоритетів розвитку сектора
безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
; сприяння узгодженому виконанню
центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами...

немає набору

Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу
культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння
вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих
документів.

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 групи оплати праці

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми полягає у розвитку професійної
компетентності державних службовців 1-5 групи оплати праці для забезпечення
ефективного управління на центральному, місцевому та регіональному рівнях,
виробленні умінь та навичок, необхідних для впровадження реформ, здійсненні послідовних кроків...

немає набору

Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати
процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах
влади.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Зарубіжний досвід впровадження реформ

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оновити знання та удосконалити вміння, які забезпечують здатність державних службовців

немає набору

Інноваційний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування цілісної системи функціональних компетентностей
в сфері управління інноваційними змінами в органах державної влади з
урахуванням стратегічних засад розвитку Української держави та передових
світових управлінських практик.

 

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
1. Загальна...

немає набору

Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення знань і умінь слухачів, які необхідні для
забезпечення та реалізації ними державної політики в сфері регіонального
розвитку в умовах децентралізації з метою підвищення ефективності публічного
управління...

немає набору

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

Загальна короткострокова програма


Мета програми 

немає набору

Забезпечення доброчесності у публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань визначення особливості та тенденцій, форм...

немає набору

Управління проектами в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Мета програми: засвоєння методології управління проектами як нового
прогресивного інструментарію сфери публічного управління, а також вмінь
розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних проектів
розвитку територій.

немає набору