НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Національна академія державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
(044) 481-21-86; 481-21-98; (050) 974-89-62; (068) 765-70-18. general@academy.gov.ua office@academy.gov.ua

Національна академія державного управління при Президентові України є головним державним закладом вищої освіти України у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підзвітним Президентові України.

Академія створена у 1995 році і спеціалізується на підготовці вищого корпусу державної служби, керівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій публічного сектору, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших управлінців і політиків.

Освітні послуги надаються за державним замовленням та на умовах договору.

Серед випускників Національної академії - прем'єр міністри, міністри та їх заступники, народні депутати України.

Освітні програми провайдера:

Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну
компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та
здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії,
програми чи проекту.

нема набору

Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу
культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння
вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих
документів.

нема набору

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: ознайомлення з теоретичними засадами роботи з
публічною інформацією та сприяння їм у частині отримання навичок щодо вирішення
прикладних завдань щодо роботи з публічною інформацією, насамперед у формі
відкритих даних.

Завдання програми:

нема набору

Інноваційний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування цілісної системи функціональних компетентностей
в сфері управління інноваційними змінами в органах державної влади з
урахуванням стратегічних засад розвитку Української держави та передових
світових управлінських практик.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології

Загальна короткострокова програма

Мета
програми:
підвищення загального
рівня цифрової грамотності публічних службовців, презентація новітніх
можливостей Інтернету, інноваційних технологій та сервісів Google...

нема набору

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

-  розвиток
правової, управлінської компетенцій у сфері сучасних теоретичних і
практичних знань, умінь і навичок...

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 групи оплати праці

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми полягає у розвитку професійної
компетентності державних службовців 1-5 групи оплати праці для забезпечення
ефективного управління на центральному, місцевому та регіональному рівнях,
виробленні умінь та навичок, необхідних для впровадження реформ, здійсненні послідовних кроків...

нема набору

Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство

Загальна короткострокова програма

Мета програми : впровадження інновації в
сферу управління персоналом та пошук нових шляхів щодо адаптації та їх використання
в органах публічного управління;
доцільність
використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності
управління персоналом;
оволодіння

нема набору

Управління проектами в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Мета програми: засвоєння методології управління проектами як нового
прогресивного інструментарію сфери публічного управління, а також вмінь
розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних проектів
розвитку територій.

нема набору

Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу
культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння
вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих
документів.

нема набору

Управління проектами в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Мета програми: засвоєння методології управління проектами як нового
прогресивного інструментарію сфери публічного управління, а також вмінь
розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних проектів
розвитку територій.

нема набору

Діловодство в органах публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Електронне урядування в сучасній системі державного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів компетентності керівних кадрів щодо сучасних
комунікаційних технологій та інформаційних систем у сфері державного
управління, необхідних для реалізації електронного урядування в Україні й
забезпечення інформаційної безпеки.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну
компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та
здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії,
програми чи проекту.

Форма навчання: очна...

нема набору

Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми «Стратегія реформ – 2020»

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують
здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 групи оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми: розвиток професійної компетентності та
засвоєння знань про основи державного управління, місцевого самоврядування,
вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та
ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності
на службі в органах державної влади, органах судової...

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми: забезпечення
компетентністного підходу до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, що передбачає необхідність засвоєння знань з питань місцевого
самоврядування, економічного розвитку регіонів, територіального управління,
запобігання і протидії проявам корупції, менеджменту, управління персоналом і
розвиток умінь застосовувати...

нема набору

Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми «Стратегія реформ – 2020»

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують
здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: ознайомлення з теоретичними засадами роботи з
публічною інформацією та сприяння їм у частині отримання навичок щодо вирішення
прикладних завдань щодо роботи з публічною інформацією, насамперед у формі
відкритих даних.

Завдання програми:

нема набору

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

Загальна короткострокова програма


Мета програми 

нема набору

Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати
процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах
влади.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування цілісної системи функціональних
компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати
процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах
влади.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 


Форма навчання:
очна (денна)

нема набору

Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підготовка
управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати
стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20
годин 
(0,67 кредити ЄКТС), у тому числі:
аудиторні...

нема набору

Діловодство в органах публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Емоційне лідерство як мистецтво управління емоціями та взаємозацікавленої міжособистісної взаємодії

Загальна короткострокова програма

Мета програми: допомогти
учасникам сформувати власне бачення емоційного лідерства як мистецтва
управління емоціями та взаємозацікавленої міжособистісної взаємодії крізь
призму усвідомленої роботи з негативними емоціями.

нема набору

Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного,
функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, які
забезпечують здатність використовувати сучасні механізми державно-приватного
партнерства як механізму залучення приватних інвестицій у вирішення завдань
економічної модернізації країни.

 


Форма навчання:
очна (денна)

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної програми: забезпечення
компетентністного підходу до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, що передбачає необхідність засвоєння знань з питань місцевого
самоврядування, економічного розвитку регіонів, територіального управління,
запобігання і протидії проявам корупції, менеджменту, управління персоналом і...

нема набору

Зарубіжний досвід впровадження реформ

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оновити знання та удосконалити вміння, які забезпечують здатність державних службовців

нема набору

Кадровий аудит у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового
менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської
діяльності.

 

Форма навчання:

нема набору

Культура ділового мовлення. Мовні засоби в організаційно-розпорядчих документах

Загальна короткострокова програма

Мета програми:


  • отримати
    чи оновити базові знання з ділової української мови, необхідні для роботи у
    сфері державного управління;  • оволодіння
    системою знань і вмінь з питань...

нема набору

Інноваційний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми : формування цілісної
системи функціональних компетентностей в сфері управління інноваційними змінами
в органах державної влади з урахуванням стратегічних засад розвитку Української
держави та передових світових управлінських практик.

 

Форма навчання:

нема набору

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми : оволодіння знаннями про інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та
підвищенні кваліфікації
державних службовців 1-5 групи оплати праці центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих...

нема набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
:

- 
аналіз
досвіду співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері запобігання
поширення соціально-політичної нестабільності, попередження конфліктів та
надзвичайних ситуацій, особливо, аналіз досвіду запровадження...

нема набору

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та
обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати
дієві комунікації у колективі, а...

нема набору

Медіаграмотність та медіакультура державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета
програми
: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та
обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних...

нема набору

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми : оволодіння знаннями про інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та
підвищенні кваліфікації
державних службовців 1-5 групи оплати праці центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих...

нема набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
:

- 
аналіз
досвіду співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері запобігання
поширення соціально-політичної нестабільності, попередження конфліктів та
надзвичайних ситуацій, особливо, аналіз досвіду запровадження...

нема набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають
професійну компетентність, необхідну для ефективного врегулювання конфліктів
запровадження інституту медіації в систему публічного управління України.

 

нема набору

Пріоритетні напрями безпекової політики України. Конструктивне партнерство Україна – НАТО

Загальна короткострокова програма

Мета програми: визначення основних чинників, які впливають на
реформування воєнної сфери та визначення головних пріоритетів розвитку сектора
безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
; сприяння узгодженому виконанню
центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами...

нема набору

Медіаграмотність та медіакультура державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета
програми 
: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та
обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних...

нема набору

Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
реалізувати лідерський потенціал в управлінській діяльності.

 

нема набору

Процес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС

Загальна короткострокова програма

Мета програми: систематизувати знання про становлення й розвиток
процесу європейської інтеграції; ознайомлення з інституційно-правовою системою
Європейського Союзу.

 

Форма...

нема набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають
професійну компетентність, необхідну для ефективного врегулювання конфліктів
запровадження інституту медіації в систему публічного управління України.

 

нема набору

Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення знань і умінь слухачів, які необхідні для
забезпечення та реалізації ними державної політики в сфері регіонального
розвитку в умовах децентралізації з метою підвищення ефективності публічного
управління...

нема набору

Процес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС

Загальна короткострокова програма

Мета програми: систематизувати знання про становлення й розвиток
процесу європейської інтеграції; ознайомлення з інституційно-правовою системою
Європейського Союзу.

 

Форма...

нема набору

Організація контролю та виконавська дисципліни в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь, які
складають основу професійної компетентності щодо організації та
здійснення ефективного контролю в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування.

 

Форма навчання: очна.

 

нема набору

Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації

Загальна короткострокова програмаМета програми: поглиблення знань і умінь слухачів, які необхідні для
забезпечення та реалізації ними державної політики в...

нема набору

Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
реалізувати лідерський потенціал в управлінській діяльності.

Форма...

нема набору

Психологічні основи ефективного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність
керівників здійснювати ефективне управління з урахуванням
морально-психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у
професійній...

нема набору

Реалізація державної кадрової політики. Сучасні тенденції щодо забезпечення гендерної рівності в Україні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань щодо стану, проблем, мети та
завдань державної кадрової політики, проблемами гендерної рівності на державній
службі та службі в органах місцевого самоврядування та шляхами її досягнення.

 

Форма навчання: очна.

нема набору

Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення

Загальна короткострокова програма

Мета програми: системний розвиток і вдосконалення ефективності
самоменеджменту керівників середньої та вищої ланки з урахуванням специфіки
роботи державних службовців.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників апаратів та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми
розвиток
професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного
управління та реформування системи місцевого самоврядування в Україні, вироблення
умінь та навичок,...

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників апаратів та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми: 
розвиток
професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного
управління та реформування системи місцевого самоврядування...

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми: 
розвиток
професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного
управління в Україні, вироблення умінь та...

нема набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета Професійної
програми: 
засвоєння
знань про шляхи реалізації Національної антикорупційної стратегії України;
оволодіння системою знань і вмінь, які...

нема набору

ЕМОЦІЙНИЙ КЛІНІНГ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ДОВГОЛІТТЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
сформувати
у слухачів сучасні знання щодо сутності та значимості емоційного клінінгу для забезпечення
професійного довголіття для
роботи в органах влади та актуалізувати...

нема набору

КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
сформувати
у слухачів сучасні знання щодо сутності, значення, ролі комунікативної
майстерності для управлінської лідерської діяльності
в органах влади
та актуалізувати навички і...

нема набору

ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ЧИ ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ? ВИБІР ЗА ВАМИ!!!

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
сформувати
у слухачів сучасні знання щодо сутності, значення, ролі професійного здоров’я
та небезпеки професійного вигорання та актуалізувати навички і вміння
протидіяти професійному вигоранню з метою підвищення рівня ефективності та...

нема набору

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
актуалізувати
знання щодо сучасного самоменеджменту, виробити
у слухачів навички і вміння удосконалення своєї особистості шляхом актуалізації
навичок та вмінь самоменеджменту в
управлінській
діяльності та...

нема набору

Комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору

Соціальна інклюзія як політика рівних можливостей

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

нема набору

Стратегічні комунікації у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору

Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

нема набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Місцевий економічний розвиток

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Професійна програма спрямована на досягнення відповідності знань з боку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів місцевого економічного розвитку, методів, інструментів і фінансових можливостей для їх реалізації, та як результат здатності ефективно сприяти місцевому економічному розвитку у практичній...

нема набору

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Антикризовий менеджмент в умовах модернізації державного управління

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

нема набору
5

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору

Цифрова грамотність

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

нема набору
4.7

З актуальних питань публічного управління для вперше призначених на посади державної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ


нема набору
4.8

Управління персоналом в органах публічної влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Мета освітньої програми. Забезпечити формування у здобувачів вищої освіти
поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок, достатніх для
ефективного вирішення складних завдань у...

нема набору
4.9

Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

нема набору
4.9

Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

4.8

Корупція та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ
ПРОГРАМИ

нема набору
4.8

Реалізація гендерної політики в Україні

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору
4.9

Політична корупція

Загальна короткострокова програма


ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору
5

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнема набору

Етичні засади державної служби. Оновлення влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток правової, управлінської компетенцій
щодо реалізації антикорупційної політики в органах влади та органах місцевого
самоврядування, а також функціональної компетентності щодо запобігання
виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків
правопорушень, пов’язаних з корупцією.

нема набору

Реалізація державної кадрової політики. Сучасні тенденції щодо забезпечення гендерної рівності в Україні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань щодо стану, проблем, мети та
завдань державної кадрової політики, проблемами гендерної рівності на державній
службі та службі в органах місцевого самоврядування та шляхами її досягнення.

 

Форма навчання: очна.

нема набору

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: модернізація
та потенціювання
когнітивних та
концептуальних складових професійної компетентності
в сфері управління змінами економічного
сектору державної політики в умовах глобалізації.

 

Форма...

нема набору

Кадровий аудит у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового
менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської
діяльності.

 

Форма навчання:...

нема набору

КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
сформувати
у слухачів сучасні знання щодо сутності, значення, ролі комунікативної
майстерності для управлінської лідерської діяльності
в органах влади
та актуалізувати навички і...

нема набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які
складають професійну компетентність, необхідну для ефективного
управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання
ефективності їх реалізації.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг...

нема набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які
складають професійну компетентність, необхідну для ефективного
управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання
ефективності їх реалізації.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг...

нема набору

Пріоритетні напрями безпекової політики України. Конструктивне партнерство Україна – НАТО

Загальна короткострокова програмаМета програми: визначення основних чинників, які впливають на
реформування воєнної сфери та визначення головних пріоритетів розвитку сектора
безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
; сприяння узгодженому виконанню
центральними органами...

нема набору

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування цілісної системи функціональних
компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

РЕЗОНАНСНЕ ЛІДЕРСТВО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
формування в учасників сучасних знань та активізація
практичних умінь і навичок резонансного лідерства в управлінській діяльності. 

нема набору

Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство

Загальна короткострокова програма

Мета програми : впровадження інновації в
сферу управління персоналом та пошук нових шляхів щодо адаптації та їх використання
в органах публічного управління;
доцільність
використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності
управління персоналом;
оволодіння

нема набору

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
1. Загальна...

нема набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
1. Загальна...

нема набору

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
1. Загальна...

нема набору

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
нема набору

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток правової, управлінської
компетенцій щодо реалізації
інвестиційної
політики в органах влади та органах місцевого
самоврядування, а також функціональної компетентності щодо
удосконалення управління державними інвестиціями
для забезпечення ефективного виконання бюджету.

 

нема набору

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 


Форма навчання:
очна (денна)

нема набору

Взаємодія органів публічної влади з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Мета програми: ознайомити слухачів з сутністю та основними
завданнями органів виконавчої влади щодо реалізації функцій налагодження
взаємодії з громадськістю та сприяння розвитку громадянського суспільства.

 


Форма навчання:
очна (денна)

нема набору

Електронне декларування публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми: надання роз’яснень публічним службовцям щодо
технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за
невиконання умов подання електронних декларацій.

 

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння знаннями про європейські стандарти енергетичного
менеджменту, розвиток основних складових когнітивного і функціонального
компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність розробляти
та реалізовувати заходи щодо реалізації програми енергозбереження та
впровадження енергозберігаючих технологій.

 

Форма навчання: очна...

нема набору