ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГОЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПЕРШИХ ЗАСТУПНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета Професійної програми: розвиток професійної компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного управління в Україні, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації на регіональному рівні політичних, економічних, соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в сучасну європейську країну.

 

Форма навчання: змішана.

 

Обсяг програми: 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

Загальна складова:

Модуль 1. Реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Модуль 2. Демократичне врядування.

Функціональна складова:

Модуль 1. Організаційно-правові засади діяльності місцевих державної адміністрації.

Модуль 2. Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності.

Модуль 3. Психологічні аспекти ефективного управління.

Варіативна складова:

Модуль 1. Управління проектами.

Модуль 2. Стратегічне планування.

Модуль 3. Ділова комунікація в державних інституціях.

Модуль 4. Культура мовлення як складова адміністративної культури. Організаційно-розпорядчі документи.

Модуль 5. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво управляти та управляти своїм часом.

Модуль 6. Управлінська риторика.

 

Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є:

-   оволодіння інформацією про пріоритети зовнішньої та внутрішньої політики України, особливості її політико-правового розвитку у світовому просторі;

-  розуміння шляхів забезпечення конституційно-правової модернізації держави та модернізації державного управління;

-  засвоєння знань про шляхи реалізації стратегічних підходів у розвитку регіонального управління для забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні;

-  володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку регіонів України;

-  оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів;

-  розуміння передумов і шляхів реалізації земельної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою в Україні;

-  усвідомлення особливостей впровадження аграрної реформи в Україні;

-  розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного управління регіональним розвитком, оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій через управління проектами;

-  оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних послуг;

-  володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в органах державної влади;

-  оволодіння системою знань і умінь щодо здійснення ефективного управління державним органом із використанням сучасних технологій менеджменту;

-  розвиток складових функціональної компетентності з питань стратегічного управління і проектного менеджменту та оволодіння вміннями формування проектних пропозицій;

-  оволодіння системою знань і умінь, які складають основу професійної компетентності керівників-лідерів та забезпечують здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, організації ефективної командної роботи та застосування інноваційних підходів у роботі, здійснювати самоменеджмент та розвиток лідерського потенціалу.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники місцевих державних адміністрацій.


Для кого призначена ця програма:

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.