ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: удосконалення та оновлення теоретичних знань системи англійської мови та практичних умінь застосування слухачами отриманих знань у конкретних комунікативних ситуаціях у сфері їх професійної діяльності.


Форма навчання: очна (денна).


Цільова група: державні службовці місцевих органів виконавчої влади.


Обсяг програми: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).


Структура програми:


Тема 1. A newcomer. Gr: verb to be. Pronouns. Introduction test: Test A.

Тема 2. Job routine. Gr: Word order. Cardinal numbers. Giving direction.

Тема 3. Office routine. Gr: Verb. Present tenses.

Тема 4. Office routine. Gr: Article. Questions. Speaking: Ordering a stationery.

Тема 5. Consolidation unit. Test B: Word order. Questions.

Тема 6. Office equipment. Gr: Question words. Noun. Count and mass nouns

Тема 7. Appointments. Gr: Past tenses. Telling the time. Giving direction.

Тема 8. Small talk. Gr: Future tenses. Speaking: At a meeting.

Тема 9. Consolidation unit. Test C: tenses.

Тема 10. Telephoning. Gr: Questions. Question words.

Тема 11. Telephoning. Speaking: Telephoning problems. Dealing with problems

Тема 12. Consolidation unit. Test D.

Тема 13. Meet business partner. Gr: Prepositions.

Тема 14. Meet business partner. Speaking: Introduce yourself. Talk about your job.

Тема 15. Business meetings. Gr: Tenses. Revision.

Тема 16. Business meetings. Speaking: Problems and solutions

Тема 17. Business meetings. Speaking: Arranging a meeting.

Тема 18. Consolidation session.


Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні знати:

- базу граматики та синтаксису англійської мови;

- правила створення основних видів ділової документації;

- словниковий запас професійної лексики.

вміти:

- вести бесіду-діалог проблемного характеру відповідно до програмної тематики та комунікативної функції;

- робити самостійні усні монологічні повідомлення англійською мовою за тематикою курсу;

- створювати ділові папери англійською мовою відповідно до міжнародних вимог до такого роду документації;

- здійснювати адекватний переклад з англійської мови на українську та навпаки текстів, що відповідають тематиці та рівню складності курсу.


Додаткова інформація:

Регіональне замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Рівненської області 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Рівне, майдан Просвіти 2

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом