РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій

Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Навчально-організаційний кабінет 0362695173

Центр є ліцензованим закладом післядипломної освіти з надання послуг державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам державних установ, підприємств і організацій. Центр утворено у 1996 році. Центр надає послуги з післядипломної освіти за напрямом 1501 «Державне управління» з ліцензованим обсягом 2000 осіб. Окрім того, Центр надає науково-методичну, інформаційну і консультативну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування Рівненської області. Підвищення кваліфікації у Центрі здійснюється за професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, які передбачають очну, дистанційну та змішану форми навчання.

Освітні програми провайдера:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В УКРАЇНІ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

формування системи спеціальних знань та вмінь щодо порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення...

немає набору

МОНЕТИЗАЦІЯ ПІЛЬГ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

формування системи спеціальних знань та вмінь щодо порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі


Форма...

немає набору