ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Ділова українська мова в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня комунікативної культури у сфері ділових відносин в усній та писемній формах, мовної грамотності, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • м. Київ, вул. М. Шепелева 3 А
 • Київ
найближчий набір - 05 Липня 2021

Програма розроблена за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в УкраїниЗагальна мета: підвищення спроможності державних службовців організовувати та проводити ефективні зустрічі з напрацювання та прийняття рішень у фасилітований спосіб з питань реформ з...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • Київ
набір припинено

Мета програми: оновлення знань з питань ведення бухгалтерського обліку та правових аспектів діяльності бюджетних установ, підвищення рівня обізнаності щодо порядку ведення обліку окремих його об'єктів, вивчення особливостей оподаткування діяльності установ...

 • Iнші умови
 • Кропивницький інститут державного та муніципального управління
 • м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73
 • Кіровоградська
найближчий набір - 29 Червня 2021

Мета програми: поглиблення знаннь щодо процесу командоутворення, підвищення професійного рівня учасників навчання з питань налагодження ефективної комунікації та дієвої взаємодії.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне заняття...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення знань і навичок публічних службовців щодо управління змінами в органах публічної служби, подолання опору змінам.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне заняття...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: поглиблення теоретичних знань та формування навичок управління емоціями, профілактики конфліктів, ефективної командної взаємодії, що сприятиме покращенню морально-психологічного клімату в колективі.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредита ЄКТС), у...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: формування у публічних службовців професійних компетентностей щодо дотримання морально-ціннісних та духовно-ціннісних засад публічної служби, високих етичних стандартів і норм поведінки та упровадження в органі публічної влади корпоративної (організаційної) культури.Форма...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: формування у публічних службовців основ цифрової грамотності. Поглиблення знань і умінь щодо ефективного використання цифрових інструментів та платформ в управлінській діяльності. Підвищення рівня освіти та поінформованості публічних службовців щодо...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у державних службовців професійних компетентностей щодо базових принципів та підходів реалізації антикризових стратегій у державному управлінні.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: підвищення рівня комунікативної компетентності публічних службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності. Формування навичок ефективної групової взаємодії.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне заняття...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено