УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Удосконалення рівня володіння державною мовою

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 03 травня 2024 р. № 76-24
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета

Засвоєння системи знань і вмінь, які забезпечують необхідний рівень професійної компетентності державних службовців для ефективної комунікації та взаємодії через вироблення навичок оптимальної мовної поведінки.

Знання

-   особливостей комунікації у публічному управлінні; 

-   комунікативних процесів та міжособистісної взаємодії в органах публічної влади;

-   етикету службого спілкування;

-   культури усного фахового спілкування;

Уміння

-   застосовувати норми сучасної української літературної мови у мовленнєвій практиці;

-   вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

-   дотримуватись етичних аспектів службового спілкування;

 

Навички

- самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

- досконало спілкуватися в усній і писемній формі.

                                       СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування

Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Тема 4. Культура усного фахового спілкування

Тема 5. Етикет службового спілкування

Додаткова інформація:

Для детальної інформації-0986106342


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
19 Липня 2024 22 Липня 2024 25 Липня 2024 9 Iнші умови переглянути
Провайдер
Місце проведення навчання

Ужгород

Закарпатська

Інші програми за цим напрямом