РЕЄСТР ПРОГРАМ

 

 

Алфавітний покажчик за найменуванням провайдера

 

Назва програми 

 

Цільова група

 

Напрям(и)

 

Компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

Академія фінансового моніторингу

 

 

БОРОТЬБА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2,2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» і «В» органів державної влади, включених до системи запобігання та протидії відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення (не рідше одного разу на три роки)

 

державні службовці категорії «Б» і «В» (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ  ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ КРАЇН ЄС

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

 

дотримання прав людини та протидії дискримінації

 

 

знання законодавства;
професійні знання;
комунікація та взаємодія.

 

 

 

ЛІДЕРСТВО ТА УПРАВЛІНСЬКІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

 

лідерство;
комунікація та взаємодія.

 

 

лідерство;
управління змінами;
командна робота та взаємодія;
управління  ефективністю та розвиток людських ресурсів.

 

 

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

 

знання законодавства;
  професійні знання;
  комунікація та взаємодія.

 

 

 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

 

державна політика цифрового розвитку;
інформаційна безпека та захист персональних даних.

 

 

професійні знання;

технічні знання;

робота з інформацією

 

 

 

Електронне урядування та електронна демократія в Україні

 

ЗКП (0,8 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії «Б», «В» та посадові особи органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV-VII категорії

 

державна політика цифрового розвитку;

електронне урядування та електронна демократія;

інформаційна безпека

 

професійні знання;

робота з інформацією;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

технічні вміння

 

 

Інформаційна безпека під час пандемії

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

інформаційна безпека

 

сприйняття змін;

особисті компетенції (медіаграмотність та медіа-культура, розвиток емоційного інтелекту та критичного мислення);

технічні вміння (кібербезпека, захист персональних даних публічних службовців)

 

 

Запобігання та протидія проявам корупції у сфері публічного управління

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання (знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності);

прийняття ефективних рішень (аналіз державної політики з питань запобігання корупції та планування заходів з її реалізації)

 

 

Для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

посадові особи місцевого самоврядування, вперше призначені на посади категорії V–VII

 

для вперше призначених  на посади в органи місцевого самоврядування категорії V–VII (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства;

професійні знання;

командна робота та взаємодія;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін (вибірковий модуль);

особистісні компетенції (вибірковий модуль);

лідерство(вибірковий модуль)

 

 

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого

 

ефективні комунікації

 

комунікація та взаємодія;

прийняття ефективних рішень

 

 

Ділове українське мовлення та застосування норм  нового українського правопису в професійній діяльності публічних службовців

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

 

ділова українська мова в публічному управлінні;

культура ділового мовлення

 

професійні знання;

комунікація та взаємодія

 

 

Лідерство як складова управління людськими ресурсами в публічному управлінні

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

лідерство

 

лідерство;

особистісні компетенції

 

 

Сучасні підходи в управлінні людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (дистанційна)

 

сільські, селищні, міські голови, депутати місцевих рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

лідерство

 

знання законодавства;

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

HR-менеджмент в органах місцевого самоврядування

 

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна або дистанційна

 

керуючі справами виконавчих комітетів;

керівники та спеціалісти відділів (секторів) з питань кадрового забезпечення виконавчих комітетів (апаратів) міських, селищних та сільських рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

знання законодавства;

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

вперше призначені на посади державної служби категорії «Б», «В»

 

для вперше призначених  на посади державної служби категорії «Б», «В» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства;

професійні знання;

командна робота та взаємодія;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін;

лідерство;

особистісні компетенції;

технічні вміння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ

 

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» органів державної влади;
посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікації та взаємодія
управління конфліктами;
проведення публічних виступів

 

комунікація та взаємодія

 

 

КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ

 

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» органів державної влади;
посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікації та взаємодія
управління конфліктами;
проведення публічних виступів

 

комунікація та взаємодія

 

 

КОМАНДНА РОБОТА ТА ВЗАЄМОДІЯ

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» органів виконавчої влади;
посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

командна робота та взаємодія

 

командна робота та взаємодія;
комунікації та взаємодія

 

 

КОМАНДНА РОБОТА ТА ВЗАЄМОДІЯ

 

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» органів виконавчої влади;
посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

командна робота та взаємодія

 

командна робота та взаємодія;
комунікації та взаємодія

 

 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ І ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

ЗКП (0,5 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» органів виконавчої влади

 

актуальні питання реалізації законодавства про державну службу;
запобігання проявам корупції на державній службі;
ділова українська мова;
управління конфліктами

 

знання законодавства;
професійні знання;
комунікації та взаємодія

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЇ «Б» (НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ НА ТРИ РОКИ)

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» органів виконавчої влади

 

підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства;
професійні знання;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
управління організацією роботи та персоналом;
комунікація та взаємодія;
впровадження змін;
цифрова грамотність

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЇ «Б» (НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ НА ТРИ РОКИ)

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» органів виконавчої влади

 

підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства;
професійні знання;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
управління організацією роботи та персоналом;
комунікація та взаємодія;
впровадження змін;
цифрова грамотність

 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В» (ПРОТЯГОМ РОКУ З ДНЯ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ)

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «В» місцевих органів державної влади, вперше призначені на посаду державної служби

 

загальна професійна (сертифікатна) програма для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення)

 

знання законодавства;

професійні знання;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

командна робота та взаємодія;

сприйняття змін;

технічні вміння;

особистісні компетенції

 

 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади;

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

державна політика цифрового розвитку;

електронне урядування та електронна демократія

 

технічні вміння

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЦИФРОВА ГІГІЄНА

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади;

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

державна політика цифрового розвитку;

електронне урядування та електронна демократія

 

знання законодавства;

технічні вміння

 

 

ЕФЕКТИВНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ: ЯК ПОЄДНАТИ ЗАКОННІСТЬ, ПРОФЕСІЙНУ ЕТИКУ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії “Б” органів виконавчої влади;

посадові особи органів місцевого самоврядування

ІV-VI категорій

 

прийняття ефективних рішень

 

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом;

лідерство;

комунікації та взаємодія

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ?

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VII  категорій посад, депутати місцевих рад

 

розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
розвиток територіальних громад;
управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 управління місцевими фінансами;
управління людськими ресурсами

 

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади

 

управліня персоналом на державній службі; комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; посадові особи юридичних осіб публічного права

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства

 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого cамоврядування IV-VII категорій

 

управління персоналом на державній службі

 

командна робота і взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

 

 

ЯК СФОРМУВАТИ ІННОВАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ?

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорій

 

управління змінами

 

впровадження змін;сприйняття змін; управління організацією роботи та персоналом; лідерство

 

 

ЛІДЕРСТВО У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорій

 

лідерство

 

лідерство;   прийняття ефективних рішень;комунікації та взаємодія; управління організацією роботи і персоналом

 

 

МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; депутати місцевих рад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікації та взаємодія

 

 

МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ: ВЕКТОР УСПІХУ УПРАВЛІНЦЯ

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади

 

управліня персоналом на державній службі

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

 

 

CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія; командна робота та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

 

 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

ЗКП (0,47 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

 

 

ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «В» місцевих органів державної влади, вперше призначені на посаду державної служби

 

ЗПП для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; професійні знання; технічні вміння

 

 

загальна професійна (сертифікатна)  програма  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (для державних службовців не рідше одного разу на три роки)

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих органів державної влади

 

ЗПП для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; професійні знання; технічні вміння

 

 

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ,  ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій;

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

 

 

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих ор-ганів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

державна політика цифрового розвитку; електронне урядування та електронна демократія

 

комунікації та взаємодія; технічні вмінняз її реалізації та інше)

 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

євроатлантична інтеграція; європейська інтеграція

 

ефективні комунікації

 

 

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади;посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; представники громадських організацій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія;  прийняття ефективних рішень; професійні знання

 

 

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

програма підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

професійні знання

 

 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У МІСЦЕВІЙ РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

депутати місцевих рад; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

розвиток територіальних громад;

комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;

комунікації та взаємодія;

прийняття ефективних рішень

 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗПП (ЄКТС)
ф.н.: 
змішана (очна та дистанційна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

загальна професійна (сертифікатна) програма для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

 

знання законодавства;

комунікації та взаємодія;

командна робота та взаємодія;

впровадження змін;

сприйняття змін;

професійні знання;

технічні вміння

 

 

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій;

депутати місцевих рад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства;

професійні знання

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ: ЯК ЗАЛУЧАТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ І РОЗБУДОВУВАТИ СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

 

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади;
голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
посадові особи місцевого самоврядування V-VII категорій;
депутати місцевих рад

 

взаємодія органів публічної влади з громадськістю;
стратегічні комунікації;
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
розвиток територіальних громад

 

комунікації та взаємодія

 

 

ДЕРЖАВНА МОВА

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» органів

 

виконавчої влади;

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII

категорій

 

державна мова;

комунікація та взаємодія

 

володіння державною мовою;

комунікації та взаємодія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний  університет економіки і технологій

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

 

державних службовців, які займають посади  державної служби категорії «А», «Б», «В» ( не рідше одного разу на три роки)
посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

 

професійні знання;
комунікація, командна робота і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
лідерство
сприйняття змін
впровадження змін
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

Комунікація та взаємодія
Лідерство
Стратегічне управління та планування
Удосконалення рівня володіння державною мовою
Управління персоналом на державній службі
Управління публічними фінансами
Впровадження змін

 

професійні знання;
лідерство
комунікація та взаємодія
впровадження змін
управління організацією роботи та персоналом
виконання на високому рівні поставлених завдань
командна робота та взаємодія
сприйняття змін

 

 

ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ

 

ЗКП (0,4  ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії А, Б, В
посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування,
депутати місцевих рад,
посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності

 

удосконалення рівня володіння державною мовою

 

професійні знання: знання державної мови, знання інструментів взаємодії державного органу з громадскістю;
лідерство
комунікація та взаємодія

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

 

ЗПП (2,4  ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства;
професійні знання;
комунікація, командна робота і взаємодія
прийняття ефективних рішень;
робота з інформацією;
виконання на високому рівні поставлених завдань
удосконалення рівня володіння державною мовою

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

 

Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування 

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;

організація партнерства в громадах;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

ефективне надання публічних послуг

 

 

професійні знання;

впровадження та сприйняття змін;

реалізація прийнятих ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

проєктний менеджмент

 

 

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

ЗКП (0,67ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій Б та В, посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до четвертої-сьомої категорії посад

 

запобігання  корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;

професійні знання;

реалізація прийнятих ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

управління організацією робіт та персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ.

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ, УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

управління публічними фінансами

 

знання основ управління публічними фінансами;

знання механізму розроблення інвестиційних проєктів

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКА: КРОКИ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, які займають посади категорії "Б"

 

реалізація державної регіональної політики;

гендерна рівність;

державна мова;

євроатлантична інтеграція;

європейська інтеграція;

запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

комунікація та взаємодія;

лідерство;

управління персоналом на державній службі;

управління публічними фінансами;

електронне урядування та електронна демократія;

управління змінами

 

комунікація та взаємодія;

знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії;

знання державної мови;

знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

знання основ управління публічними фінансами;

знання механізму розроблення інвестиційних проєктів;

знання інструментів аналізу політики;

знання методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;

знання інструментів та технологій комунікації;

знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;

знання про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції (вибірковий модуль);

лідерство (вибірковий модуль);

управління персоналом (вибірковий модуль)

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія;

електронне урядування та електронна демократія

 

комунікація та взаємодія;

знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії

 

 

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

гендерна рівність

 

 

професійні знання у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

інформаційна безпека

 

 

професійні знання;

технічні вміння

 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
ТА ГРОМАД

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

розвиток територіальних громад

 

знання засад стратегічного планування;

знання основ стратегічного управління;

знання механізму оцінки ризиків;

знання основ бюджетного планування;

знання основ розроблення інвестиційних проєктів;

знання основ проєктного менеджменту (управління проектами)

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

управління змінами

 

впровадження змін;

сприйняття змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецький державний університет управління

 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

управління змінами (впровадження або сприйняття змін);
управління персоналом на державній службі;
комунікації та взаємодії;
лідерство.

 

професійні знання;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
сприйняття та впровадження змін;
управління організацією роботи;
командна робота та взаємодія;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ЛІДЕРСТВО ТА УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

 

державні службовці категорій «Б», «В»; посадові особи, обрані на виборні посади

 

 

управління змінами (впровадження або сприйняття змін);
управління персоналом на державній службі;
комунікації та взаємодії;
лідерство

 

 

професійні знання;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
сприйняття та впровадження змін;
управління організацією роботи персоналу;
командна робота та взаємодія;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очно-дистанційна (у випадках непередбачених ситуацій  аудиторні заняття проводяться в онлайн режимі)

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань; технічні знання;

 

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очно-дистанційна (у випадках непередбачених ситуацій  аудиторні заняття проводяться в онлайн режимі)

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

підвищення кваліфікації осіб, вперше призначених на посади державної служби  категорії “Б”, “В” (протягом року з дня їх призначення на посаду),   вперше призначених на посади місцевого самоврядування (протягом року з дня їх призначення на посаду) та осіб вперше обраних на виборну посаду органів місцевого самоврядування (протягом року після набуття повноважень)

 

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань; технічні знання;

 

 

Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та осіб, обраних на виборні посади

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, посадові особи, обрані на виборні посади

 

комунікація та взаємодія;

управління персоналом на державній службі

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи  та персоналом; прийняття ефективних рішень; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Управління публічними фінансами: концептуальні та практичні підходи

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; сприйняття та впровадження змін; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Публічне управління в умовах демократичних змін

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад,  посадові особи, обрані на виборні посади

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, управління змінами, розвиток територіальних громад, стратегічне управління та планування, дотримання прав людини та запобігання дискримінації, комунікація та взаємодія

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи;

командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці  категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи;

виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Соціологічне забезпечення прийняття управлінських рішень

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад,  посадові особи, обрані на виборні посади

 

стратегічне управління та планування;

комунікація та взаємодія;

прийняття ефективних рішень

 

прийняття ефективних рішень; технічні вміння; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішна

 

державні службовці  категорій «Б» та «В»,
посадові особи місцевого самоврядування 1-7 категорій.

 

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

здатність демонструвати знання законодавства у сфері запобігання корупції у публічній владі;
здатність прийняття ефективних рішень у реалізації механізмів запобігання корупції;
готовність систематично впроваджувати зміни за допомогою отриманих знань у забезпеченні ефективної запобігання корупції у сфері публічної влади;
здатність до командної роботи та взаємодії у процесах запобігання корупції у сфері публічної влади

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

(Управління змінами в сфері реалізації законодавства про державну службу)

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад,  посадові особи, обрані на виборні посади

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, управління змінами, розвиток територіальних громад, стратегічне управління та планування, дотримання прав людини та запобігання дискримінації, комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;
професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
сприйняття та впровадження змін;
управління організацією роботи;
командна робота та взаємодія;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА: ПРАКТИКУМ ЗА РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 2019 РОКУ

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування, особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

підвищення рівня володіння державною мовою 

 

знання державної мови, комунікація та взаємодія, усне й писемне спілкування в державному, суспільному і  господарському житті, у ділових відносинах між організаціями та установами; дотримання норм усної й писемної культури мовлення відповідно до мети й обставин спілкування, впровадження змін

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ (ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 2019 РОКУ)

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування, особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

підвищення рівня володіння державною мовою

 

знання державної мови, комунікація та взаємодія, усне й писемне спілкування в державному, суспільному і  господарському житті, у ділових відносинах між організаціями та установами; дотримання норм усної й писемної культури мовлення відповідно до мети й обставин спілкування, впровадження змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський національний агроекологічний університет

 

 

Комунікація та взаємодія

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії В

посадові особи органів місцевого самоврядування категорії V VI VII

 

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; командна робота, комунікація та взаємодія

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії В

посадові особи органів місцевого самоврядування категорії V VI VII

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

формування практичних знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо питань попередження та протидії корупції з метою забезпечення національної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

 

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

 

професійні знання основ соціальної та правової захищеності осіб з інвалідністю

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці категорії "Б", "В" – керівники та працівники служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади

 

 

управління персоналом на державній службі

 

 

професійні знання засад стратегічного планування та управління;
комунікація та взаємодія;
управління організацією роботи та персоналом

 

 

 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СПІЛКУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

 

удосконалення рівня володіння державною мовою;
комунікація та взаємодія

 

 

професійні знання щодо основ українського ділового мовлення та спілкування;
робота з інформацією;
комунікація та взаємодія;
управління організацією роботи та персоналом;
особистісні компетенції.

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

 

управління персоналом на державній службі

 

професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи публічного управління та адміністрування;
управління організацією роботи та персоналом;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

ЗКП (0,67  ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

європейська інтеграція;
євроатлантична інтеграція.

 

професійні знання про державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

 

 

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

ґендерна рівність

 

професійні знання щодо запобігання та протидії дискримінації та  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

 

управління персоналом на державній службі

 

комунікація та взаємодія; сприйняття змін; стресостійкість

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»; посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання щодо запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (0,88 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»; посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Тайм-менеджмент

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

управління організацією роботи та персоналом; прийняття ефективних рішень

 

 

ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗКП (0,5 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

управління персоналом на державній службі

 

лідерство;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

Засади та принципи державної політики у сфері інформаційної безпеки

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

інформаційна безпека

 

професійні знання щодо засад і принципів політики у сфері інформаційної безпеки та захисту інформації

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»

 

для державних службовців (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства, що регламентує професійну діяльність державних службовців;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування державної служби;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

посадові особи органівмісцевогосамоврядування IV-VII категорій посад

 

для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

 

знання законодавства, що регулює професійну діяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування місцевого самоврядування;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ. НАВИЧКИ РОБОТИ В КОМАНДІ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія;

управління персоналом на державній службі

 

професійні знання щодо попередження та подолання стресів в професійній діяльності публічного службовця;

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаємодія

 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ТА СПІЛКУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VIIкатегорій посад

 

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання щодо основ українського ділового мовлення та спілкування;

робота з інформацією;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом;

особистісні компетенції

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗКП (0,1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

комунікація та взаємодія;
стратегічні комунікації

 

професійні знання інструментів та технологій комунікації;
комунікація та взаємодія;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

професійні знання про права, свободи та
обов'язки людини і громадянина, засади запобігання та протидію дискримінації

 

 

КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

державна політика цифрового розвитку

 

професійні знання принципів державної
політики цифрового розвитку;
цифрова грамотність

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СІМЕЙНОЇ, ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

гендерна рівність

 

професійні знання щодо запобігання та протидії дискримінації та  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

 

ЗКП (0,1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад - керівники та спеціалісти фінансових підрозділів

 

Управління публічними фінансами

 

професійні знання основ управління публічними фінансами;
прийняття ефективних рішень

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації;
комунікація та взаємодія

 

професійні знання про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації;
знання законодавства;
комунікація та взаємодія

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

управління змінами

 

впровадження змін;
сприйняття змін

 

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;
посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання засад і принципів державної політики у сфері інформаційної безпеки;
вміння працювати з інформацією;
критичне мислення;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
цифрова грамотність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізький національний університет

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ЗКП (0,26 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

 

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

 

європейська інтеграція

 

 

знання законодавства;
впровадження та/або сприйняття змін

 

 

 

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

ЗКП (0,26 ЄКТС)
ф.н.: очна або дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

робота з інформацією

 

 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДИ

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.: змішана

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
розвиток територіальних громад;
стратегічне управління та планування;
проєктний менеджмент;
управління публічними фінансами;
стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;
організація партнерства в громадах;
управління персоналом в органах місцевого самоврядування;
ефективне надання публічних послуг

 

професійні знання;
впровадження та сприйняття змін;
реалізація прийнятих ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
проєктний менеджмент

 

 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ГРОМАДИ

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.: змішана

 

посадові особи місцевого самоврядування IV – VІ категорій посад

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
розвиток територіальних громад;
стратегічне управління та планування;
проєктний менеджмент;
управління публічними фінансами;
стратегічні комунікації;
управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

професійні знання;
лідерство;
впровадження та сприйняття змін;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
управління організацією роботи та персоналом

 

 

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

ЗКП (0,26 ЄКТС)
ф.н.:  дистанційна

 

 Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

Стратегічні комунікації

 

знання законодавства;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
- командна робота

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 

ЗКП (0,26 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

 Стратегічне управління та планування

 

прийняття ефективних рішень;
управління ефективністю та розвиток людських ресурсів;
впровадження змін

 

 

ЛІДЕРСТВО

 

ЗКП (0,26 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

Лідерство

 

лідерство в управлінській діяльності;
прийняття ефективних рішень;
вміння делегувати повноваження та управляти результататми.

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДХІД

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування
ІV-VII категорії посад

 

державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
стратегічне планування розвитку регіонів і територіальних громад;
стратегічне управління та планування

 

професійні знання:
знання засад стратегічного планування;
знання основ стратегічного управління;
знання механізму розроблення інвестиційних проєктів;
знання основ проєктного менеджменту (управління проєктами);
прийняття ефективних рішень:
аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації

 

 

БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРПРОСТОРУ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії посад;
депутати місцевих рад

 

кібербезпека

 

комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві;
цифрова грамотність;
особистісні компетентості

 

 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування
ІV-VII категорії посад

 

 

стратегічне управління та планування

 

 

професійні знання:
знання інструментів аналізу політики;
знання механізму формування політики;
знання основ підготовки аналітичних документів, звітів;
прийняття ефективних рішень:
аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації

 

 

 

ІНФОМЕДІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії посад;
депутати місцевих рад

 

 

державна політика цифрового розвитку; комунікація та взаємодія

 

 

комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві;
цифрова грамотність;
особистісні компетентості

 

 

 

МЕДІАЦІЯ ТА ДІАЛОГ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці категорії "Б", "В";
посадові особи місцевого самоврядування
IV-VІІ категорії посад;
депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання:
знання інструментів та технологій комунікації;
комунікація та взаємодія;
командна робота та взаємодія

 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VІІ категорії посад;
депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія;
стратегічне управління та планування;
управління змінами;
розвиток територіальних громад

 

професійні знання:
знання правових та організаційних засад співробітництва територіальних громад;
знання засад стратегічного планування та основ стратегічного управління;
прийняття ефективних рішень:
вміння вирішувати питання місцевого значення;
залучення та ефективне використання додаткових фінансових та матеріальних ресурсів;
комунікація та взаємодія:
налагодження партнерських відносин та взаємодії із сусідніми територіальними громадами в обопільно значимих галузях/сферах суспільного життя

 

 

ЗВ'ЯЗКИ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування   ІV-VІІ категорії посад;
депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
знання інструментів та технологій комунікації;
знання інструментів комунікації державного органу з громадськістю;
комунікація та взаємодія:
вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії

 

 

ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування   ІV-VІІ категорії посад;
депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія;
удосконалення рівня володіння державною мовою

 

професійні знання:
знання державної мови;
знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;
комунікація та взаємодія:
вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

знання законодавства; професійні знання; комунікація та взаємодія (вибірковий модуль)

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА, ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ – І)

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (вечірня)

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

комунікація та взаємодія; професійні знання: знання іноземної мови

 

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ В КОМАНДІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування IV-VІІ категорії посад;

депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Розвиток лідерства на публічній службі

 

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Працівники органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії "Б";

посадові особи місцевого самоврядування ІV-V категорії посад

 

лідерство

 

лідерство; управління організацією роботи та персоналом

 

 

Стратегічний курс України щодо набуття членства в ЄС та НАТО: реалізація та перспективи

 

ЗКП (0,37 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування   ІV-VІІ категорії посад;

депутати місцевих рад

 

євроатлантична інтеграція;

європейська інтеграція

 

знання законодавства; впровадження та/або сприйняття змін

 

 

Ділове українське мовлення в публічному управлінні

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація та взаємодія

 

 

Ділове українське мовлення

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Запобігання корупції у сфері публічного управління

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання

 

 

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова, середній рівень – І)

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (вечірня)

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

комунікація та взаємодія; професійні знання:

знання іноземної мови

 

 

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова, високий рівень – І)

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (вечірня)

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

комунікація та взаємодія; професійні знання:

знання іноземної мови

 

 

Стратегічні комунікації в органах публічної влади

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія;

стратегічні комунікації

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Медіаграмотність публічних службовців

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; особистісні компетенції

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ТА ІННОВАЦІЙ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорії посад

 

управління змінами;
комунікація та взаємодія;
лідерство

 

професійні знання;
впровадження змін

 

 

СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ТА ІННОВАЦІЙ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

працівники органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії "В"; посадові особи місцевого самоврядування VI-VIІI категорії посад

 

управління змінами

 

комунікація та взаємодія;
сприйняття змін

 

 

СУЧАСНИЙ ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б"; посадові особи місцевого самоврядування IV-V категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування   V-VІІ категорії посад;
депутати місцевих рад

 

електронне урядування та електронна демократія;
комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
комунікації та взаємодія
робота з інформацією;

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 

ЗКП (0,27 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування   ІV-VІІ категорії посад;
депутати місцевих рад

 

ґендерна рівність;
дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

професійні знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

 

ЗКП (0,27 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування
V-VII категорії посад

 

управління персоналом на державній службі;
управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

особистісні компетентності;
прийняття ефективних рішень

 

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування
IV-VІІ категорії посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації;
гендерна рівність

 

професійні знання:
знання про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації;
знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
прийняття ефективних рішень:
аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В";
посадові особи місцевого самоврядування ІV – VII категорії посад

 

державна політика цифрового розвитку

 

професійні знання:
знання принципів державної політики цифрового розвитку та у сфері інформаційної безпеки;
цифрова грамотність

 

 

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА, ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

 

ЗПП (2,4  ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В";
посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;
депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

професійні знання:
знання іноземної мови;
комунікація та взаємодія:
вміння ефективної комунікації та публічних виступів

 

 

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА, СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

 

ЗПП (2,4  ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В";
посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;
депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

професійні знання:
знання іноземної мови;
комунікація та взаємодія:
вміння ефективної комунікації та публічних виступів

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»
(НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ НА ТРИ РОКИ)

 

ЗПП (2  ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"

 

підвищення кваліфікації державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання: про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції, функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності, концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії, державної мови;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія / командна робота та взаємодія;
впровадження змін / сприйняття змін;
цифрова грамотність

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ НА ТРИ РОКИ) ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ IV-VII КАТЕГОРІЇ ПОСАД)

 

ЗПП (2  ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії посад

 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розвитку територіальних громад, управління даними в органах місцевого самоврядування, запобігання корупції та забезпечення доброчесності, стратегічних комунікацій, державної мови;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
впровадження змін / сприйняття змін;
цифрова грамотність

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ
«Б», «В»

 

 

ЗПП (2  ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"

 

підвищення кваліфікації державних службовців протягом року з дня їх призначення на посаду

 

професійні знання: про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції, про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності, концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії, державної мови;
комунікація та взаємодія / командна робота та взаємодія;
впровадження змін / сприйняття змін;
цифрова грамотність

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ЗПП (2  ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії посад

 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування протягом року
після призначення

 

професійні знання: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розвитку територіальних громад, управління даними в органах місцевого самоврядування, запобігання корупції та забезпечення доброчесності, дотримання прав людини та протидії дискримінації, стратегічних комунікацій, державної мови;
впровадження змін / сприйняття змін;
цифрова грамотність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західноукраїнський національний університет

 

 

Стратегія реформування управління державними фінансами: розвиток податкової системи та управління державним боргом

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; прийняття ефективних рішень; управління державними фінансами; особистісні компетенції

 

 

Запобігання та виявлення корупції

 

ЗПП (2,54 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції

 

 

Гендерна рівність та попередження гендерно-зумовленої дискримінації

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції

 

 

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції

 

 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень

 

 

Стратегічне управління та планування розвитком територій

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорії посад «Б» та «В» та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень

 

 

Запобігання та виявлення корупції

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції

 

 

Стратегія реформування управління державними фінансами: розвиток податкової системи та управління державним боргом

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції

 

 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорії «Б» та «В»

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до I-III категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень

 

 

Управління в органах місцевого самоврядування України для лідерів громад та депутатів місцевих рад

 

ЗПП (19,3 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

депутати місцевих рад, голови   територіальних громад, посадові особи, які працюють на керівних посадах органів місцевого самоврядування

 

лідерство;

європейська інтеграція;

комунікація та взаємодія;

проєктний менеджмент;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

стратегічні комунікації;

управління змінами;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; професійні знання; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом; виконання на високому рівні поставлених завдань; командна робота та взаємодія; сприйняття змін; ефективна професійна діяльність; здатність ефективно управляти фінансами; автономність та ініціативність щодо генерування пропозиці та прийняття рішень; оцінювання змін в сфері публічного упавління; управлінняпроектами та концентрування  зусильна досягненні бажаного результату

 

 

Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування  

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;

організація партнерства в громадах;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

ефективне надання публічних послуг

 

професійні знання; впровадження та сприйняття змін; реалізація прийнятих ефективних рішень; комунікація та взаємодія; проєктний менеджмент

 

 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

ЗПП (2,4  ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;
прийняття ефективних рішень;
особистісні компетенції

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії «Б»

 

впровадження змін

 

знання законодавства;
професійні знання;
особистісні компетенції

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування

 

інформаційна безпека

 

знання законодавства;
професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
особистісні компетенції

 

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія

 

здатність до письмової та усної публічної комунікації;
здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально і свідомо;
здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях комунікаційних протистоянь, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

 

 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії «Б», «В» та посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;
професійні знання;
особистісні компетенції

 

 

СПРИЯННЯ ЗМІНАМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «В»

 

Сприяння змінам в органах публічного управління

 

знання законодавства;
професійні знання;
особистісні компетенції

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорії посад «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства;
професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
особистісні компетенції

 

 

КОМПОНЕНТИ І ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б»

 

лідерство

 

лідерство
управління людськими ресурсами, здатність працювати в команді, ефективна комунікація, аналітичне і креативне мислення, управління часом, прийняття ефективних рішень, проєктне управління, цифрова обізнаність, медіаграмотність, етикет забезпечення сталого розвитку на державній службі

 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна, змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці, які займають посали категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

європейська інтеграція

 

знання законодавства;
професійні знання;
особистісні компетенції

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна, змішана (очно-дистанційна)

 

посадові особи місцевого самоврядування;

 

розвиток територіальних громад

 

знання законодавства;
професійні знання;
особистісні компетенції

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ЗПП (2,4  ЄКТС)

ф.н.: очна, змішана (очно-дистанційна)

 

посадові особи місцевого самоврядування

 

розвиток територіальних громад

 

знання законодавства;
професійні знання;
прийняття ефективних рішень
особистісні компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

 

Запобігання корупції

 

ЗКП (0,22 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до п'ятої – сьомої категорій посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства з питань запобігання корупції; професійні знання; підготовка та прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; правозастосування нормативно-правових актів з питань запобігання корупції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування 

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;

організація партнерства в громадах;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

ефективне надання публічних послуг

 

професійні знання; впровадження та сприйняття змін; реалізація прийнятих ефективних рішень; комунікація та взаємодія; проєктний менеджмент

 

 

Запобігання та виявлення корупції в органах влади

 

 

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

працівники уповноважених підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

 

ДЕТІНІЗАЦІЯ ДОХОДІВ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В

 

детінізація доходів

 

знання законодавства;
професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
командна робота та взаємодія

 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

 

національно-патріотичне виховання дітей та молоді
 

 

знання законодавства;
професійні знання;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
прийняття ефективних рішень;
командна робота та взаємодія

 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

з питань європейської інтеграції

 

знання законодавства;
професійні знання;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
прийняття ефективних рішень;

 

 

Впровадження змін

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
  очна (денна)

 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б»

 

 

з питань впровадження змін

 

 

професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
впровадження змін;
командна робота та взаємодія

 

 

 

Сприйняття змін

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
  очна (денна)

 

посадові особи місцевого самоврядування

 

 

з питань сприйняття змін

 

 

професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
сприйняття змін;
командна робота та взаємодія

 

 

 

Технології розвитку лідерства на державній службі

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

державні службовці, які займають посади державної служби  категорії «Б»

 

 

з питань лідерства

 

 

лідерство;
професійні знання;
командна робота та взаємодія;
управління організацією роботи та персоналом;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
прийняття ефективних рішень.

 

 

 

Розвиток місцевого самоврядування в Україні

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування

 

 

з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 

професійні знання;
командна робота та взаємодія;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
прийняття ефективних рішень;
впровадження змін

 

 

 

Електронна демократія та електронне управління

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

 

з питань електронного урядування та електронної демократії

 

 

цифрова грамотність;
знання законодавства;
професійні знання;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
прийняття ефективних рішень.

 

 

 

Розвиток системи екологічного управління України

СКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
  дистанційна

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

 

з питань екологічного управління

 

 

знання законодавства;
професійні знання;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
прийняття ефективних рішень;
впровадження змін;
командна робота та взаємодія.

 

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-VІІ категорії посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання; впровадження змін; комунікація та взаємодія; сприйняття змін

 

 

Управління змінами в публічній сфері

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

управління змінами

 

професійні знання; впровадження змін;

сприйняття змін

 

 

Ефективна комунікація в органах публічної влади в умовах децентралізації

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Стратегічне управління та планування в органах публічної влади

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)

ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія

 

 

Інформаційна безпека в органах публічної влади

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)

ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

інформаційна безпека

 

професійні знання; виконання на високому рівні поставлених завдань; технічні вміння

 

 

Публічна політика у сфері забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

професійні знання; комунікація та взаємодія

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання

прийняття ефективних рішень

впровадження змін

виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

професійні знання

прийняття ефективних рішень

впровадження змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції

 

 

ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

 

лідерство;
управління персоналом на державній службі

 

 

лідерство; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; управління організацією та персоналом

 

 

Управління організацією роботи та персоналом

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

управління персоналом на державній службі

 

управління організацією роботи та персоналом; комунікація та взаємодія; особистісні компетентності; робота з інформацією

 

 

Комунікації та взаємодія

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; особистісні компетентності; управління організацією та персоналом

 

 

Впровадження змін

 ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» Міністерства юстиції України

 

управління змінами;

управління персоналом на державній службі

 

впровадження змін; комунікація та взаємодія; управління організацією та персоналом; робота з інформацією

 

 

Командна робота та взаємодія. Сучасні інформаційні технології у діяльності державного службовця

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

командна робота та взаємодія; електронне урядування та електронна демократія

 

командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія; особистісні компетентності; професійні знання; технічні уміння

 

 

Сприйняття змін.
Сучасні інформаційні технології у діяльності державного службовця

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

управління змінами; електронне урядування та електронна демократія

 

сприйняття змін; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; робота з інформацією; технічні уміння

 

 

Прийняття ефективних рішень

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

управління персоналом на державній службі; комунікація та взаємодія

 

прийняття ефективних рішень; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; робота з інформацією

 

 

Засади запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання; робота з інформацією

 

 

Виконання на високому рівні поставлених завдань. Сучасні інформаційні технології у діяльності державного службовця

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

управління змінами; комунікація та взаємодія

 

виконання на високому рівні поставлених завдань; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; технічні уміння

 

 

Правозастосування Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейного і Цивільного кодексів України та інших нормативно-правових актів при державній реєстрації актів цивільного стану

 

СПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В» – керівники та спеціалісти відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

 

спеціальна професійна програма підвищення кваліфікації з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

державна мова;

гендерна рівність;

дотримання прав людини та протидія корупції

 

знання законодавства; засади формування гендерної політики в Україні; професійні знання; комунікація та взаємодія; особистісні компетентності

 

 

Очищення влади.
Доступ до публічної інформації

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В» – керівники та спеціалісти структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, до повноважень яких належить проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

професійні знання з питань застосування законодавства про очищення влади та доступу до публічної інформації

 

знання законодавства про очищення влади та доступу до публічної інформації; професійні знання; технічні уміння

 

 

Порядок проведення перевірок державними службовцями міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії  «Б» і «В» – спеціалісти міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, на яких покладено обов’язки здійснення перевірок судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

професійні знання з питань проведення перевірок державними службовцями міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

знання спеціального законодавства; професійні знання з правових та організаційних з питань проведення перевірок державними службовцями міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

 

Виконання рішень Європейського суду з прав людини: застосування заходів індивідуального характеру

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В» – державні виконавці відділів примусового виконання рішень Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

 

професійні знання з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини

 

знання законодавства; професійні знання; технічні уміння

 

 

Адаптація новопризначених працівників

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

 

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння;

 

 

Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування

 

впровадження державної політики цифрового розвитку;

вміння працювати в умовах електронного урядування;

 

 

Корпоративна культура державного службовця. Посилення іміджу державної служби

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

корпоративна культура державного службовця; командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія;

 

корпоративна культура державного службовця;

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння;

 

 

Особистісні компетенції. Емоційна стабільність

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

корпоративна культура державного службовця; комунікація та взаємодія;

 

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

прийняття та реалізація управлінських рішень;

 

 

Європейська та євроатлантична інтеграція

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

європейська та євроатлантична інтеграція

 

знання законодавства;

професійні знання;

робота з інформацією;

 

 

Формування психологічного клімату в колективі

 

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

корпоративна культура державного службовця; командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія; професійні знання;

 

корпоративна культура державного службовця;

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння;

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії  «Б» – заступники начальників управлінь – начальники відділів організації та контролю за виконанням рішень Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

 

підвищення кваліфікації  державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

знання законодавства;

професійні знання;

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НОТАРІАТ». АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії  «Б» і «В» – працівники структурних підрозділів міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які забезпечують реалізацію повноважень у сфері нотаріату

 

підвищення кваліфікації  державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

знання законодавства;

професійні знання;