РЕЄСТР ПРОГРАМ

Реєстр загальних програм підвищення кваліфікації, погоджених НАДС у 2020 році

 

Розробник 

 

Назва програми 

 

Цільова група

 

Напрям(и)

 

Компетентності

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                         

Українська школа урядування

 

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ – 1

загальна короткострокова програма (0,86 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорії «В»

 

комунікація та взаємодія;
публічне управління

 

комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень

       
                         

Українська школа урядування

 

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ – 2

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б» та посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад

 

комунікація та взаємодія;
публічне управління

 

комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень

       
                         

Українська школа урядування

 

НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ
ДЛЯ ПОТРЕБ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ


загальна професійна (сертифікатна) 
програма (2 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В»

 

комунікація та взаємодія;
публічне управління

 

ведення ділових переговорів;
обґрунтування власної позиції;
ведення діалогу;
управління конфліктами

       
                         

Українська школа урядування

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РЕФОРМ

загальна короткострокова програма (0,2 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

державні службовці, які є членами конкурсних комісій 

 

управління персоналом на державній службі

 

управління організацією роботи та персоналом

       
                         

Українська школа урядування

 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

загальна професійна (сертифікатна)
програма (2 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В»

 

комунікація та взаємодія; публічне управління

 

комунікація та взаємодія;
публічне управління

       
                         

Українська школа урядування

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б»: керівники служб управління персоналом, керівники інших структурних підрозділів державних органів, посадові особи місцевого самоврядування 

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

управління персоналом;
комунікація та взаємодія;
стратегічне планування;
управління змінами

       
                         

Українська школа урядування

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування 

 

особистісні компетентності;
прийняття ефективних рішень

       
                         

Українська школа урядування

 

ПСИХОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

комунікація і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
особистісна компетентність

       
                         

Українська школа урядування

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»: керівники служб управління персоналом, керівники інших структурних підрозділів державних органів; посадові особи місцевого самоврядування 

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

управління персоналом;
комунікація та взаємодія; стратегічне планування;
управління змінами

       
                         

Українська школа урядування

 

ПСИХОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» та «В» посадові особи місцевого самоврядування І-VII категорій посад

 

управління персоналом 

 

комунікація і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
особистісна компетентність

       
                         

Українська школа урядування

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б»

 

управління персоналом на державній службі

 

особистісні компетентності;
прийняття ефективних рішень

       
                         

Українська школа урядування

 

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

стратегічні комунікації

 

стратегічне планування та мислення;
стратегічні комунікації;
прийняття ефективних рішень

       
                         

Українська школа урядування

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» та «В»

 

публічне управління; запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
управління персоналом на державній службі

 

знання законодавства з питань державної
служби;
професійні знання про права, свободи та
обов'язки людини і громадянина, засади
запобігання та протидію дискримінації;
робота з інформацією

       
                         

Українська школа урядування

 

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

публічне управління;
стратегічне управління та планування

 

знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
впровадження і сприйняття змін;
робота з інформацією;
технічні навички

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Українська школа урядування

 

Реалізація гендерної політики

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

гендерна рівність

 

знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;
громадянські компетентності

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Українська школа урядування

 

Психологія ефективної діяльності

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В» посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-VII категорій посад

 

управління персоналом

 

комунікація і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
особистісна компетентність

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Кіровоградський РЦПК

 

Підвищення рівня знань іноземних
мов – офіційних мов країн ЄС
(Англійська мова)


загальна професійна (сертифікатна) програма (2,5 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б» та «В»

 

підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи

 

комунікація і взаємодія

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Кіровоградський РЦПК

 

Посилення професійної спроможності державного службовця

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,5 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б»

 

підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б»
(не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання;
комунікація та взаємодія;
лідерство;
прийняття ефективних рішень;
виконання на високому рівні поставлених завдань

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Кіровоградський РЦПК

 

Cучасна українська ділова мова та правопис

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації

 

державна мова,
комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
комунікація та взаємодія;
робота з інформацією

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Кіровоградський РЦПК

 

Загальні підходи та пріоритетні напрямки професійної діяльності державного службовця

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,5 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «В»

 

підвищення кваліфікації державних службовців
(не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання;
комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
виконання на високому рівні поставлених завдань

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Кіровоградський РЦПК

 

Ефективна реалізація професійної діяльності державного службовця як запорука розвитку держави

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,54 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

особи, вперше призначені на посади державної служби категорії «Б»

 

для вперше призначених на посаду державної служби категорії «Б»

 

професійні знання;
знання законодавства;
прийняття ефективних рішень;
лідерство;
комунікація та взаємодія;
управління змінами

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Кіровоградський РЦПК

 

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,4 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

посадові особи місцевого самоврядування IV–VII категорій

 

європейська інтеграція;
стратегічне управління та планування;
муніципальний менеджмент;
управління змінами;
управління персоналом;
запобігання корупції;
гендерна рівність;
державна мова;
комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;
командна робота та взаємодія;
комунікація та взаємодія;
впровадження змін;
професійні знання

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,3 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В»,
вперше призначені на посади державної служби

 

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» та «В»

 

професійні знання;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
комунікація та взаємодія;
управління організацією роботи та персоналом;
командна робота та взаємодія;
впровадження змін;
сприйняття змін;
технічні вміння

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

РОЗМОВНА ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
РІВЕНЬ А1-А2


загальна професійна (сертифікатна) програма (3,6 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

програма підвищення кваліфікації з іноземних мов
(англійська мова)

 

професійні знання;
комунікація та взаємодія

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV категорії посад, депутати місцевих рад

 

публічне управління та адміністрування;
прийняття ефективних рішень

 

професійні знання:
знання інструментів аналізу політики;
аналіз державної політики та планування заходів з її
реалізації;
прийняття ефективних рішень

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Комунікативна компетентність публічного службовця

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова;
комунікація та взаємодія

 

професійні знання:
знання державної мови;
комунікація та взаємодія

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Креативність та ініціативність в діяльності публічного службовця

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

лідерство

 

лідерство;
особистісні компетенції

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова;
комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
знання державної мови;
комунікація та взаємодія

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Лідерство заради належного врядування. Розвиток лідерських якостей публічних службовців

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-VI категорії посад, депутати місцевих рад

 

лідерство

 

лідерство;
управління організацією роботи та персоналом

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Мотивація і технологія формування команди на публічній службі

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV категорії посад, депутати місцевих рад

 

управління персоналом на публічній службі

 

управління організацією роботи та персоналом;
командна робота та взаємодія

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Організація роботи зі зверненнями громадян. Доступ до публічної інформації

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Основи медіаграмотності, відповідальне споживання інформації

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
комунікація та взаємодія;
робота з інформацією

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Місцевий економічний розвиток. Соціальне підприємництво

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

розвиток територіальних громад

 

професійні знання;
знання механізмів місцевого економічного
розвитку;
прийняття ефективних рішень

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Стандарт української мови для публічних службовців

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова

 

професійні знання;
знання державної мови

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Стратегія впровадження успішних змін. Опір змінам і його подолання

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

управління змінами

 

впровадження змін;
сприйняття змін

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Сучасні офісні технології підготовки документів

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування V-VII категорії посад

 

технічні вміння

 

технічні вміння

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Цифрові комунікації в глобальному просторі. Основи кібербезпеки

загальна короткострокова програма (0,23 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-V категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна політика цифрового розвитку

 

професійні знання;
знання принципів державної політики;
цифрового розвитку;
інформаційна безпека

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Миколаївський РЦПК

 

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

 

заступники голів місцевих державних адміністрацій, державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

реалізація державної регіональної політики;
розвиток територіальних громад

 

професійні знання;
знання інструментів та механізмів місцевого економічного розвитку;
знання механізму розроблення інвестиційних проєктів

 

       

Миколаївський РЦПК

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія;

 

комунікація та взаємодія;                  вміння ефективної комунікації та публічних виступів

       

Миколаївський РЦПК

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія;

 

 

комунікація та взаємодія;  командна робота та взаємодія

       

Миколаївський РЦПК

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.

 загальна короткострокова програма (0,37 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-VI категорій посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; професійні знання

       

Миколаївський РЦПК

 

КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутати місцевих рад

 

управління змінами

 

впровадження змін; сприйняття змін; виконання на високому рівні поставлених завдань;     особистісні компетенції

       

Миколаївський РЦПК

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

загальна короткострокова програма (0,37 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія;  командна робота та взаємодія

       

Миколаївський РЦПК

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ.

загальна короткострокова програма (0,37 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

Миколаївський РЦПК

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

       

Миколаївський РЦПК

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ MS POWERPOINT.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

інформаційні технології в публічному управлінні

 

технічні вміння

       

Миколаївський РЦПК

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова

 

професійні знання; знання державної мови

       

Миколаївський РЦПК

 

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ: ВИМОГИ ТА ПРАКТИКА ПОДАННЯ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

Миколаївський РЦПК

 

ЕТИКА НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ.

загальна короткострокова програма (0,23 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

Миколаївський РЦПК

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-VI категорій посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; професійні знання

       

Миколаївський РЦПК

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія: співпраця та налагодження партнерської взаємодії

       

Миколаївський РЦПК

 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ НА НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄС ТА НАТО: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

європейська інтеграція; євроатлантична інтеграція

 

професійні знання; знання стандартів Європейського Союзу та заходів адаптації до них законодавства України;           знання про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції

       

Миколаївський РЦПК

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОСТІР.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

розвиток територіальних громад стратегічне управління та планування

 

стратегічне управління та планування; прийняття ефективних рішень

       

Миколаївський РЦПК

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

       

Миколаївський РЦПК

 

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ.

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV – V категорії посад

 

розвиток територіальних громад;     стратегічне управління та планування; управління публічними фінансами

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; лідерство; впровадження змін

       

Миколаївський РЦПК

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ.

загальна короткострокова програма (0,37 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання: знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

Миколаївський РЦПК

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ.

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-VI категорій посад

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

управління організацією роботи та персоналом

       

Чернігівський РЦПК

 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

керівники та спеціалісти відділів (секторів) з питань кадрового забезпечення виконавчих комітетів (апаратів) міських, селищних та сільських рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

знання законодавства;

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

       

Чернігівський РЦПК

 

ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ОСНОВИ ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0,2 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

гендерна рівність;

розвиток територіальних громад;

проєктний менеджмент

 

знання законодавства;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

сприйняття змін;

прийняття ефективних рішень

       

Чернігівський РЦПК

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В»

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,4 ЄКТС)
форма навчання:
очно-дистанційна

 

державні службовці, вперше призначені на посади державної служби категорії «В»

 

для вперше призначених  на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства; професійні знання; технічні вміння; виконання на високому рівні поставлених завдань (вибірковий модуль); командна робота та взаємодія (вибірковий модуль)

       

Чернігівський РЦПК

 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ»

загальна професійна (сертифікатна) програма (3,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

працівники органів державної влади (категорії «Б» та «В»), органів місцевого самоврядування (V – VII категорії), на яких покладені обов'язки щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

професійні знання; знання іноземної (англійської) мови професійного спрямування; комунікація та взаємодія

       

Чернігівський РЦПК

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б»

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,4 ЄКТС)
форма навчання:
очно-дистанційна

 

державні службовці, вперше призначені на посади державної служби категорії «Б»

 

для вперше призначених  на посади державної служби категорії «Б» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія;  лідерство; управління організацією роботи та персоналом; прийняття ефективних рішень; професійні знання(вибірковий модуль); впровадження змін (вибірковий модуль); особистісні компетенції (вибірковий модуль).

       

Чернігівський РЦПК

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,4 ЄКТС)
форма навчання:
очно-дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, вперше призначені на посади категорії V–VII

 

для вперше призначених  на посади в органи місцевого самоврядування категорії V–VII (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія;   прийняття ефективних рішень;  впровадження змін (вибірковий модуль); професійні знання (вибірковий модуль); особистісні компетенції (вибірковий модуль); лідерство(вибірковий модуль)

       

Чернігівський РЦПК

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0,27 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання (знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності); прийняття ефективних рішень (аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації та інше)

       

Донецький державний університет управління

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: очно-дистанційна (у випадках непередбачених ситуацій  аудиторні заняття проводяться в онлайн режимі)

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи; командна робота та взаємодія;   виконання на високому рівні поставлених завдань;          технічні знання;

       

Донецький державний університет управління

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: очно-дистанційна (у випадках непередбачених ситуацій  аудиторні заняття проводяться в онлайн режимі)

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

підвищення кваліфікації осіб, вперше призначених на посади державної служби  категорії “Б”, “В” (протягом року з дня їх призначення на посаду),   вперше призначених на посади місцевого самоврядування (протягом року з дня їх призначення на посаду) та осіб вперше обраних на виборну посаду органів місцевого самоврядування (протягом року після набуття повноважень)

 

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань;         технічні знання;

       

Українська школа урядування

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА МЕЖАМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ

загальна короткострокова програма (0,48 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» та «В»

 

управління персоналом на державній службі; комунікація та взаємодія

 

робота з інформацією та технічні навички; комунікація та взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТТЯМ (дистанційна форма)

загальна короткострокова програма (0,48 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування;  працівники закладів післядипломної освіти, навчальних і наукових закладів, установ та організацій тощо, у тому числі фізичні особи, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації; гендерна рівність

 

управління конфліктами; комунікація та взаємодія; управління проектами спрямованими на сприяння інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства

       

Українська школа урядування

 

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТТЯМ            (очна форма)

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування;  працівники закладів післядипломної освіти, навчальних і наукових закладів, установ та організацій тощо, у тому числі фізичні особи, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації; гендерна рівність

 

управління конфліктами;

комунікація та взаємодія;

управління проектами спрямованими на сприяння інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства

       

Українська школа урядування

 

УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТТЯМ (дистанційна форма)

загальна короткострокова програма (0,48 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування;  депутати місцевих рад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації;   гендерна рівність

 

управління конфліктами; комунікація та взаємодія; управління проектами спрямованими на сприяння інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства

       

Українська школа урядування

 

УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТТЯМ            (очна форма)

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування;  депутати місцевих рад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації;   гендерна рівність

 

управління конфліктами; комунікація та взаємодія; управління проектами спрямованими на сприяння інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства

       

Українська школа урядування

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» посадові особи місцевого самоврядування

 

гендерна рівність

 

знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;
громадянські компетентності

       

Українська школа урядування

 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» та «В» (в тому числі вперше призначені на державну службу)

 

комунікація та взаємодія;
публічне управління

 

знання законодавства з питань взаємодії державних органів з громадськістю;
комунікація та взаємодія;
стратегічні комунікації;
робота з інформацією та технічні навички

       

Українська школа урядування

 

НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ ДЛЯ ПОТРЕБ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» та «В» (в тому числі вперше призначені на державну службу), посадові особи місцевого самоврядування І-VІІ категорії посад

 

комунікація та взаємодія;
публічне управління

 

комунікація та взаємодія;
управління конфліктами;
робота з інформацією та технічні навички

       

Українська школа урядування

 

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» (в тому числі вперше призначені на державну службу), посадові особи місцевого самоврядування

 

публічне управління

 

знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
впровадження і сприйняття змін;
робота з інформацією та технічні навички

       

Волинський РЦПК

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ?

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VII  категорій посад, депутати місцевих рад

 

розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
розвиток територіальних громад;
управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 управління місцевими фінансами;
управління людськими ресурсами

       

Українська школа урядування

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

загальна професійна (сертифікатна) програма (6,4 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-VІІ категорії посад, викладачі закладів освіти

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання щодо управління публічними фінансами;
розуміння актуальних макроекономічних тенденцій в Україні;
практичні навички з аналізу політики, включаючи пошук та впровадження оптимальних рішень;
підготовка аналітичних документів на державній службі

       

Києво-Могилянська школа врядування

 

КОМУНІКАЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ВРЯДУВАННІ

загальна професійна (сертифікатна) програма (5 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції»

 

стратегічні комунікації;
комунікація та взаємодія

 

професійні знання;
комунікація та взаємодія;
командна робота та взаємодія;
здатність готувати пропозиції щодо визначення заінтересованих сторін,  їх залучення до процесу формування та реалізації державної політики (Г1);
здатність здійснювати ефективну комунікацію (Г2);
здатність  організовувати та брати участь у проведенні консультацій з громадськістю (Г3);
здатність взаємодіяти з іншими структурними підрозділами (Е1)

       

Хмельницький РЦПК

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»

(дистанційна форма)

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, вперше призначені на посади державної служби

 

для призначених на посади державної служби категорії «Б», «В» вперше

 

комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
командна робота та взаємодія;
стратегічне управління;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
впровадження змін;
управління організацією роботи та персоналом

       

Хмельницький РЦПК

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»  (очна форма)

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, вперше призначені на посади державної служби

 

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б», «В»

 

комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
командна робота та взаємодія;
стратегічне управління;
виконання на високому рівні поставлених завдань;
впровадження змін;
управління організацією роботи та персоналом

       

Волинський РЦПК

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади

 

управліня персоналом на державній службі; комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;

управління організацією роботи та персоналом

       

Волинський РЦПК

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

загальна короткострокова програма (0,3 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; посадові особи юридичних осіб публічного права

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства

       

Волинський РЦПК

 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ загальна короткострокова програма (0,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого cамоврядування IV-VII категорій

 

управління персоналом на державній службі

 

командна робота і взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

       

Волинський РЦПК

 

 

ЯК СФОРМУВАТИ ІННОВАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ?

загальна короткострокова програма (0,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорій

 

управління змінами

 

впровадження змін;сприйняття змін; управління організацією роботи та персоналом; лідерство

       

Волинський РЦПК

 

 

ЛІДЕРСТВО У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

загальна короткострокова програма (0,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорій

 

лідерство

 

лідерство;   прийняття ефективних рішень;комунікації та взаємодія; управління організацією роботи і персоналом

       

Волинський РЦПК

 

 

МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; депутати місцевих рад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікації та взаємодія

       

Волинський РЦПК

 

 

МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ: ВЕКТОР УСПІХУ УПРАВЛІНЦЯ

загальна короткострокова програма (0,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

       

Волинський РЦПК

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

загальна короткострокова програма (0,4 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади

 

управліня персоналом на державній службі

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

       

Волинський РЦПК

 

 

CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

загальна короткострокова програма (0,6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія; командна робота та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

       

Волинський РЦПК

 

 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

       

Волинський РЦПК

 

 

ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «В» місцевих органів державної влади, вперше призначені на посаду державної служби

 

загальна професійна (сертифікатна) програма для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; професійні знання; технічні вміння

       

Волинський РЦПК

 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (для державних службовців не рідше одного разу на три роки)

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих органів державної влади

 

загальна професійна (сертифікатна) програма для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; професійні знання; технічні вміння

       

Волинський РЦПК

 

 

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ,  ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

загальна короткострокова програма (0,3 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій;

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

       

Волинський РЦПК

 

 

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

загальна короткострокова програма (0,3 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих ор-ганів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

державна політика цифрового розвитку; електронне урядування та електронна демократія

 

комунікації та взаємодія; технічні вмінняз її реалізації та інше)

       

Волинський РЦПК

 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

загальна короткострокова програма (0,3 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

євроатлантична інтеграція; європейська інтеграція

 

ефективні комунікації

       

Волинський РЦПК

 

 

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

загальна короткострокова програма (0,3 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади;посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; представники громадських організацій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія  прийняття ефективних рішень;  професійні знання

       

Волинський РЦПК

 

 

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

програма підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

професійні знання

       

Волинський РЦПК

 

 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

загальна короткострокова програма (0,3 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

       

Академія фінансового моніторингу

 

БОРОТЬБА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2,2 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» і «В» органів державної влади, включених до системи запобігання та протидії відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення (не рідше одного разу на три роки)

 

державні службовці категорії «Б» і «В» (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін

       

Кіровоградський РЦПК

 

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ ЛІДЕРІВ ГРОМАД ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

загальна професійна (сертифікатна)  програма (19,16 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очна та дистанційна)

 

депутати місцевих рад, керівні працівники територіальних громад та органів місцевого самоврядування

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

лідерство; комунікація та взаємодія; управління організацією та персоналом; впровадження змін; управління проєктами та командами; прийняття ефективних управлінських рішень

       

Миколаївський РЦПК

 

 

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

загальна професійна (сертифікатна)  програма (19,2 ЄКТС) форма навчання: змішана (очна та дистанційна)

 

посадові особи місцевого самоврядування IV – VІ категорій посад

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади; розвиток територіальних громад; стратегічне управління та планування; проєктний менеджмент; управління публічними фінансами; стратегічні комунікації; управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

професійні знання; лідерство;  впровадження та сприйняття змін; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

       

Житомирський РЦПК

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

 

управління персоналом на державній службі

 

комунікація та взаємодія; сприйняття змін; стресостійкість

       

Житомирський РЦПК

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»; посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання щодо запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

Житомирський РЦПК

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

загальна короткострокова програма (0,88 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»; посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія;  командна робота та взаємодія

       

НАДУ при Президентові України

 

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

стратегічне управління та планування

 

здатність своєчасно приймати виважені рішення;

спроможність на виважений ризик;

виконання плану змін та покращення;

здатність приймати зміни та змінюватися;

вирішувати комплексні завдання;

ефективно використовувати ресурси;

організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою;

вміння надавати зворотній зв’язок;

       

НАДУ при Президентові України

 

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

стратегічні комунікації

 

знання інструментів та технологій комунікацій; вміння ефективної комунікації; співпраця та налагодження партнерської взаємодії; здатність приймати зміни та змінюватись; знання інструментів та технологій комунікації; знання основ управління проектами

       

НАДУ при Президентові України

 

З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ загальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

 

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії;  знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності; знання методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень; знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю; знання принципів державної політики цифрового розвитку (вибірковий модуль); знання основ управління публічними фінансами (вибірковий модуль); знання бюджетного планування (вибірковий модуль); знання інструментів та технологій комунікацій (вибірковий модуль);

якісне виконання поставлених завдань;

здатність працювати з інформацією;

здатність вирішувати комплексні завдання;

здатність працювати в команді;

здатність надавати зворотний зв’язок;

здатність приймати зміни та змінюватись;

здатність використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку

       

НАДУ при Президентові України

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

 

для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

прийняття ефективних рішень; лідерство; комунікація та взаємодія

       

НАДУ при Президентові України

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства з питань запобігання корупції; професійні знання щодо функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

НАДУ при Президентові України

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

нання законодавства з питань запобігання корупції;

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

вміння вирішувати комплексні завдання

       

НАДУ при Президентові України

 

КОРУПЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства з питань запобігання корупції;

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

НАДУ при Президентові України

 

ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ

 загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства з питань запобігання корупції;  знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

       

НАДУ при Президентові України

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; громадянські компетентності

       

НАДУ при Президентові України

 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

державна політика цифрового розвитку; електронне урядування та електронна демократія

 

здатність застосовувати принципи державної політики цифрового розвитку; здатність застосовувати методи збору інформації та принципів прогнозу подій і процесів; знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії; використання інструментів взаємодії органу влади з громадськістю;

знання інструментів та технологій комунікації; використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку

       

НАДУ при Президентові України

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія

 

знання взаємодії державного органу з громадськістю;

визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії

       

НАДУ при Президентові України

 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. SMART-ТЕХНОЛОГІЇ.

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

державна політика цифрового розвитку; електронне урядування та електронна демократія

 

здатність застосовувати принципи державної політики цифрового розвитку; здатність використовувати концептуальні засади впровадження електронного урядування та електронної демократії; знання принципів державної політики цифрового розвитку; здатність використовувати інструменти, технології та комунікації;

використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення та офісну техніку

       

НАДУ при Президентові України

 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія

 

знання державної мови; ефективна комунікація та публічні виступи; здатність публічно виступати перед аудиторією

       

НАДУ при Президентові України

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

управління змінами

 

здатність формувати план змін; здатність управляти змінами та реакцією на них; здатність оцінювати ефективність змін

       

Чорноморський національний університет

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці (категорії «Б» і «В»), голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання;

комунікація та взаємодія;

технічні вміння;

командна робота та взаємодія;

виконання на високому рівні поставлених завдань

       

Чорноморський національний університет

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці (категорії «Б» і «В»), голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства у фінансовій сфері;

професійні знання законодавства у сфері управління формування та розподілу публічних фінансів

       

Чорноморський національний університет

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці (категорії «Б» і «В»), голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання антикорупційного законодавства; професійні знання про засади запобігання та протидії корупції, а також забезпечення доброчесності

       

Чорноморський національний університет

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці (категорії «Б» і «В»), голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія    прийняття ефективних рішень; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом

       

Чорноморський національний університет

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці (категорії «Б» і «В»), голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

інформаційна безпека

 

професійні знання: інформаційна безпека, кіберзахист; технічні вміння; робота з інформацією; виконання на високому рівні поставлених завдань

       

Чорноморський національний університет

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;  державні службовці категорії «Б»,  посадові особи місцевого самоврядування; депутати місцевих рад

 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

прийняття ефективних рішень; комунікації та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом

       

Чорноморський національний університет

 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;  державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування; депутати місцевих рад

 

гендерна рівність

 

командна робота та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом; особистісні компетенції

       

Рівненський РЦПК

 

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ РОБОТИ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0.6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад (особи, які обіймають посади керівників структурних підрозділів, відповідальних за питання кадрового забезпечення, або спеціалісти з кадрових питань)

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування; розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

управління організацією роботи та персоналом;

професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування

       

Українська школа урядування

 

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

загальна короткострокова програма (0.6 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування; комунікація та взаємодія

 

особистісні компетентності; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування; комунікація та взаємодія

 

особистісні компетентності; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація і взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ПРАКТИКУМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (за новою редакцією українського правопису)

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

державна мова

 

підвищення професійних мовленнєвих компетентностей, мовної грамотності; комунікація та взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (за новою редакцією українського правопису)

загальна короткострокова програма (0.67 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або  дистанційна

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація і взаємодія

       

Українська школа урядування

 

МИСТЕЦТВО УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація і взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ДОКУМЕНТИ ЯК ФОРМА ПИСЕМНОГО ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація і взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ З ПЕРСОНАЛОМ (дистанційна форма)

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад, депутати місцевих рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування; розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

управління людськими ресурсами; професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування

       

Українська школа урядування

 

ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ З ПЕРСОНАЛОМ  (очна форма)

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад, депутати місцевих рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування; розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

управління людськими ресурсами; професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування

       

Українська школа урядування

 

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ, ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ, СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ, ПІЛЬГ, ПІДТРИМКИ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ВЕТЕРАНІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти, фахівці структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій, які відповідальні за питання соціальної підтримки

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;

прийняття ефективних рішень;

особистісна компетентність;

професійні знання

       

Українська школа урядування

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність; професійні знання

       

Українська школа урядування

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ ПОХИЛОГО ВІКУ, ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, відповідальні за організацію роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність; професійні знання

       

Українська школа урядування

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЗОКРЕМА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти та працівники регіональних служб у справах дітей

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність; професійні знання

       

Українська школа урядування

 

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ

спеціальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій, посадові особи місцевого самоврядування

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність; професійні знання

       

Українська школа урядування

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УВАГИ ТА ПІДТРИМКИ

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти структурних підрозділів, до компетенції яких віднесені питання організації оздоровлення та відпочинку дітей

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність;    професійні знання

       

Українська школа урядування

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕДІЄЗДАТНИХ ОСІБ ТА ОСІБ, ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

представники районних державних адміністрацій, міськвиконкомів Київської області, відповідальні за вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та обмежено дієздатними особами

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;    прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність;  професійні знання

       

Українська школа урядування

 

ЗМІНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

спеціальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти регіональних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень;особистісна компетентність; професійні знання

       

Українська школа урядування

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ІЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

спеціальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій, посадові особи місцевого самоврядування

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;   прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність;  професійні знання

       

Українська школа урядування

 

АДАПТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

спеціальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій, посадові особи місцевого самоврядування та суб’єкти соціальної роботи, що надають послуги адаптації і реабілітації учасникам АТО

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;  прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність; професійні знання

       

Українська школа урядування

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

спеціалісти регіональних і місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників у сфері соціального захисту населення

 

комунікація і взаємодія;  прийняття ефективних рішень; особистісна компетентність; професійні знання

       
                         

Центральноукраїнський національний технічний університет

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

загальна професійна (сертифікатна)  програма (32 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади; розвиток територіальних громад; стратегічне управління та планування; проєктний менеджмент; управління публічними фінансами; стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами; організація партнерства в громадах; управління персоналом в органах місцевого самоврядування; ефективне надання публічних послуг

 

професійні знання;

впровадження та сприйняття змін;

реалізація прийнятих ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

проєктний менеджмент

       

НАДУ при Президентові України

 

МЕДІАЦІЯ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ

загальна короткострокова програма (0,67  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія; лідерство;

 

знання інструментів та технологій комунікації; знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю; здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;  здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації;       уміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;         вміння обґрунтовувати власну позицію; досягати кінцевих результатів;

       

Українська школа урядування

 

ІНОЗЕМНА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ (ФРАНЦУЗЬКА)

загальна короткострокова програма (14,67 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій А, Б, В

 

 

підвищення рівня володіння іноземною мовою (французькою)

 

комунікації та взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ІНОЗЕМНА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ (АНГЛІЙСЬКА)

загальна короткострокова програма (14,67 ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна)

 

державні службовці категорій А, Б, В

 

 

підвищення рівня володіння іноземною мовою (французькою)

 

комунікації та взаємодія

       

Українська школа урядування

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КУЛЬТУРИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

спеціальна професійна (сертифікатна)  програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б», «В» працівники органів Державної податкової служби України

 

підвищення кваліфікації державних службовців з питань податкової політики

 

професійні знання; комунікація та взаємодія;  виконання на високому рівні поставлених завдань

       

Українська школа урядування

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

спеціальна короткострокова програма (0,5 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б», «В»; працівники органів Державної податкової служби України

 

підвищення кваліфікації державних службовців з питань податкової політики

 

професійні знання; комунікація та взаємодія;  виконання на високому рівні поставлених завдань

       

Українська школа урядування

 

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ «ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ»

спеціальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування;  працівники закладів післядипломної освіти, навчальних і наукових закладів, установ та організацій тощо, у тому числі фізичні особи, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

підвищення кваліфікації викладачів (тренерів), працівників закладів післядипломної освіти в системі професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія             робота з інформацією цифрові навички

       

Національний університет Полтавська політехніка

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

загальна короткострокова програма (0.33 ЄКТС)
форма навчання:
очна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання; знання законодавства; прийняття ефективних рішень

       

Національний університет Полтавська політехніка

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

загальна професійна (сертифікатна) програма (2,4 ЄКТС)
форма навчання:
очна (вечірня)

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання; знання законодавства; прийняття ефективних рішень

       

Національний університет Полтавська політехніка

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КАТЕГОРІЇ «Б»

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

 

підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»

 

професійні знання; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія

       

Національний університет Полтавська політехніка

 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

загальна короткострокова програма (0.33 ЄКТС)
форма навчання:
очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції.

       

Національний університет Полтавська політехніка

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ загальна короткострокова програма (0.33 ЄКТС)
форма навчання:
очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад.

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; командна робота і взаємодія

       

Полтавський РЦПК

 

 

ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ загальна короткострокова програма (0.33 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

державна мова

 

знання законодавства; професійні знання

       

Полтавський РЦПК

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства; професійні знання

       

Полтавський РЦПК

 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЇ Б

загальна професійна (сертифікатна) програма (2 ЄКТС)
форма навчання:
очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

 

підвищення кваліфікації державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

       

Університет державної фіскальної служби України

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  

загальна короткострокова програма (0,3  ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці; посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції 

 

знання законодавства;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

прийняття ефективних рішень;

комунікації та взаємодія;

управління змінами

       

Університет державної фіскальної служби України

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

загальна короткострокова програма (0,3  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорій посад «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства; професійні знання; впровадження змін;прийняття ефективних рішень; комунікації та взаємодія.

       

Університет державної фіскальної служби України

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ

загальна короткострокова програма (0,3  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорій посад «Б», «В»; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; прийняття ефективних рішень; комунікації та взаємодія; впровадження змін; управління змінами

       

Університет державної фіскальної служби України

 

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ загальна короткострокова програма (0,3  ЄКТС)
форма навчання:
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій посад «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; управління публічними фінансами;  управління змінами

       

Університет державної фіскальної служби України

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

загальна короткострокова програма (0,3  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорій посад «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; впровадження змін; управління публічними фінансами

       

Університет державної фіскальної служби України

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

загальна короткострокова програма (0,3  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорій посад «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; управління публічними фінансами; управління змінами

       

Херсонський національний технічний університет

 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

загальна короткострокова програма (0,53  ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції

 

знання національного антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів;

забезпечення доброчесності та нетерпимого ставлення до корупції;

 уміння розробляти та використовувати дієві антикорупційні інструменти у своїй професійній діяльності, у тому числі й при підготовці нормативно-правових та розпорядчих актів;

створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки публічних службовців на своєму робочому місці.

       

Херсонський національний технічний університет

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

загальна короткострокова програма (0,53  ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

стратегічне управління та планування

 

знання принципів формування та впровадження державної регіональної політики в умовах децентралізації; уміння застосовувати на практиці методологію та інструментарій стратегічного планування та управління соціально-економічним розвитком різних адміністративно-територіальних одиниць;         навички визначення механізмів та інструментів співпраці органів публічної влади з донорськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями.

       

Херсонський національний технічний університет

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

загальна короткострокова програма (0,53  ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

інформаційна безпека

 

формування добросовісної поведінки щодо ставлення до загроз сучасного інформаційного суспільства;       знання основних кіберзагроз та вміння захищати від цих загроз особисту та ділову інформацію; формування медіа-імунітету в професійній свідомості особистості.

       

Маріупольський державний університет

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»,«В»

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання сучасного антикорупційного законодавства; технічні вміння використовувати норми антикорупційного законодавства в практичній діяльності; комунікація та взаємодія, професійні знання стандартів доброчесності, вміння приймати обґрунтовані рішення у відповідності до антикорупційного законодавства та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності

       

Маріупольський державний університет

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства в сфері захисту прав людини та протидії дискримінації в Україні; професійні знання; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом; знання законодавства в сфері захисту прав людини та протидії дискримінації в Україні; професійні знання; виконання на високому рівні поставлених завдань; командна робота та взаємодія; сприйняття змін; технічні вміння

       

Маріупольський державний університет

 

ПРОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» , посадові особи місцевого самоврядування першої-четвертої категорії 

 

гендерна рівність

 

знання гендерного законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; лідерство;  комунікація та взаємодія; впровадження змін;управління організацією роботи та персоналом знання гендерного законодавства; професійні знання;виконання на високому рівні поставлених завдань;командна робота та взаємодія;сприйняття змін;

технічні вміння

       

Маріупольський державний університет

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»,«В»

 

адміністративно державне управління

 

знання доктрини адміністративного права та адміністративного процесу; технічні вміння використовувати теоретичні знання у професійній правозастосовчій діяльності; технічні вміння складати правові акти управління; вміння розв’язувати правові ситуації, формувати та обґрунтовувати правові позиції

       

Маріупольський державний університет

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування першої-четвертої категорії 

 

інформаційна безпека

 

знання законодавчої та нормативно-правової бази, а також державних та міжнародних вимог, практик і стандартів з метою                                      забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки;  технічні вміння використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; виконання на високому рівні професійної діяльності на основі впровадженої системи управління інформаційною та /або кібербезпекою; здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності

       

Маріупольський державний університет

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління фінансами

 

знання сучасного фінансового законодавства; професійне знання норм фінансового законодавства в практичній діяльності; вміння застосовувати механізми управління публічними фінансами, приймати обґрунтовані рішення щодо фінансово-економічного забезпечення системи публічного управління

       

Маріупольський державний університет

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

 загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління змінами

 

здатність проводити комплексний аналіз природи та джерел змін у відкритих соціально-економічних системах; вміння визначати та прогнозувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність функціонування організації та необхідність впровадження змін; вміння впроваджувати зміни шляхом використання різноманітних  моделей  задля досягнення прогнозованого рівня інноваційного розвитку організації; здатність використовувати сучасні способи прийняття ефективних управлінських рішень;        формувати організаційні структури та здійснювати поточне і стратегічне планування управлінського процесу

       

Маріупольський державний університет

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

загальна короткострокова програма (1  ЄКТС)
форма навчання:
змішана

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

знання законодавства в сфері інформації професійні знання прийняття ефективних рішень комунікація та взаємодія впровадження змін управління організацією роботи та персоналом знання законодавства в сфері інформації професійні знання виконання на високому рівні поставлених завдань командна робота та взаємодія сприйняття змін