РЕЄСТР ПРОГРАМ

 

ЗКП – загальна короткострокова програма

ЗПП – загальна професійна (сертифікатна) програма

СКП – спеціальна короткострокова програма П

СПП – спеціальна професійна (сертифікатна) програма

 

ф.н. – форма навчання

 

Алфавітний покажчик за найменуванням провайдера

 

Назва програми 

 

Цільова група

 

Напрям(и)

 

Компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

Академія фінансового моніторингу

 

 

БОРОТЬБА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

загальна професійна (сертифікатна)  програма (2,2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» і «В» органів державної влади, включених до системи запобігання та протидії відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення (не рідше одного разу на три роки)

 

державні службовці категорії «Б» і «В» (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

Електронне урядування та електронна демократія в Україні

 

ЗКП (0,8 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії «Б», «В» та посадові особи органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV-VII категорії

 

державна політика цифрового розвитку;

електронне урядування та електронна демократія;

інформаційна безпека

 

професійні знання;

робота з інформацією;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

технічні вміння

 

 

Інформаційна безпека під час пандемії

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

інформаційна безпека

 

сприйняття змін;

особисті компетенції (медіаграмотність та медіа-культура, розвиток емоційного інтелекту та критичного мислення);

технічні вміння (кібербезпека, захист персональних даних публічних службовців)

 

 

Запобігання та протидія проявам корупції у сфері публічного управління

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання (знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності);

прийняття ефективних рішень (аналіз державної політики з питань запобігання корупції та планування заходів з її реалізації)

 

 

Для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

посадові особи місцевого самоврядування, вперше призначені на посади категорії V–VII

 

для вперше призначених  на посади в органи місцевого самоврядування категорії V–VII (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства;

професійні знання;

командна робота та взаємодія;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін (вибірковий модуль);

особистісні компетенції (вибірковий модуль);

лідерство(вибірковий модуль)

 

 

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого

 

ефективні комунікації

 

комунікація та взаємодія;

прийняття ефективних рішень

 

 

Ділове українське мовлення та застосування норм  нового українського правопису в професійній діяльності публічних службовців

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

 

ділова українська мова в публічному управлінні;

культура ділового мовлення

 

професійні знання;

комунікація та взаємодія

 

 

Лідерство як складова управління людськими ресурсами в публічному управлінні

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV – VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

лідерство

 

лідерство;

особистісні компетенції

 

 

Сучасні підходи в управлінні людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (дистанційна)

 

сільські, селищні, міські голови, депутати місцевих рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

лідерство

 

знання законодавства;

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

HR-менеджмент в органах місцевого самоврядування

 

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна або дистанційна

 

керуючі справами виконавчих комітетів;

керівники та спеціалісти відділів (секторів) з питань кадрового забезпечення виконавчих комітетів (апаратів) міських, селищних та сільських рад

 

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

знання законодавства;

професійні знання;

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

вперше призначені на посади державної служби категорії «Б», «В»

 

для вперше призначених  на посади державної служби категорії «Б», «В» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства;

професійні знання;

командна робота та взаємодія;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

впровадження змін;

лідерство;

особистісні компетенції;

технічні вміння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ?

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування ІV-VII  категорій посад, депутати місцевих рад

 

розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
розвиток територіальних громад;
управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 управління місцевими фінансами;
управління людськими ресурсами

 

 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади

 

управліня персоналом на державній службі; комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; посадові особи юридичних осіб публічного права

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства

 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого cамоврядування IV-VII категорій

 

управління персоналом на державній службі

 

командна робота і взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

 

 

ЯК СФОРМУВАТИ ІННОВАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ?

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорій

 

управління змінами

 

впровадження змін;сприйняття змін; управління організацією роботи та персоналом; лідерство

 

 

ЛІДЕРСТВО У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VІ категорій

 

лідерство

 

лідерство;   прийняття ефективних рішень;комунікації та взаємодія; управління організацією роботи і персоналом

 

 

МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; депутати місцевих рад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікації та взаємодія

 

 

МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ: ВЕКТОР УСПІХУ УПРАВЛІНЦЯ

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади

 

управліня персоналом на державній службі

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

 

 

CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗКП (0,6 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія; командна робота та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

 

 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

ЗКП (0,47 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;   посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

 

 

ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «В» місцевих органів державної влади, вперше призначені на посаду державної служби

 

ЗПП для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; професійні знання; технічні вміння

 

 

загальна професійна (сертифікатна)  програма  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (для державних службовців не рідше одного разу на три роки)

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих органів державної влади

 

ЗПП для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; професійні знання; технічні вміння

 

 

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ,  ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій;

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

 

 

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих ор-ганів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

державна політика цифрового розвитку; електронне урядування та електронна демократія

 

комунікації та взаємодія; технічні вмінняз її реалізації та інше)

 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

євроатлантична інтеграція; європейська інтеграція

 

ефективні комунікації

 

 

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади;посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій; представники громадських організацій

 

комунікація та взаємодія

 

комунікації та взаємодія;  прийняття ефективних рішень; професійні знання

 

 

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорії «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

програма підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

професійні знання

 

 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» місцевих органів виконавчої влади; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; комунікації та взаємодія

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У МІСЦЕВІЙ РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна) або дистанційна

 

депутати місцевих рад; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

розвиток територіальних громад;

комунікація та взаємодія

 

знання законодавства;

комунікації та взаємодія;

прийняття ефективних рішень

 

 

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗПП (ЄКТС)
ф.н.: 
змішана (очна та дистанційна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій

 

загальна професійна (сертифікатна) програма для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

 

знання законодавства;

комунікації та взаємодія;

командна робота та взаємодія;

впровадження змін;

сприйняття змін;

професійні знання;

технічні вміння

 

 

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ЗКП (0,3 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна) або дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій;

депутати місцевих рад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства;

професійні знання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

 

Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування 

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;

організація партнерства в громадах;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

ефективне надання публічних послуг

 

 

професійні знання;

впровадження та сприйняття змін;

реалізація прийнятих ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

проєктний менеджмент

 

 

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

ЗКП (0,67ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій Б та В, посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до четвертої-сьомої категорії посад

 

запобігання  корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;

професійні знання;

реалізація прийнятих ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

управління організацією робіт та персоналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ.

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ, УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

управління публічними фінансами

 

знання основ управління публічними фінансами;

знання механізму розроблення інвестиційних проєктів

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКА: КРОКИ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, які займають посади категорії "Б"

 

реалізація державної регіональної політики;

гендерна рівність;

державна мова;

євроатлантична інтеграція;

європейська інтеграція;

запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

комунікація та взаємодія;

лідерство;

управління персоналом на державній службі;

управління публічними фінансами;

електронне урядування та електронна демократія;

управління змінами

 

комунікація та взаємодія;

знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії;

знання державної мови;

знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

знання основ управління публічними фінансами;

знання механізму розроблення інвестиційних проєктів;

знання інструментів аналізу політики;

знання методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;

знання інструментів та технологій комунікації;

знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;

знання про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції (вибірковий модуль);

лідерство (вибірковий модуль);

управління персоналом (вибірковий модуль)

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія;

електронне урядування та електронна демократія

 

комунікація та взаємодія;

знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії

 

 

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

гендерна рівність

 

 

професійні знання у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

інформаційна безпека

 

 

професійні знання;

технічні вміння

 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
ТА ГРОМАД

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

розвиток територіальних громад

 

знання засад стратегічного планування;

знання основ стратегічного управління;

знання механізму оцінки ризиків;

знання основ бюджетного планування;

знання основ розроблення інвестиційних проєктів;

знання основ проєктного менеджменту (управління проектами)

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В" і  посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

 

управління змінами

 

впровадження змін;

сприйняття змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецький державний університет управління

 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очно-дистанційна (у випадках непередбачених ситуацій  аудиторні заняття проводяться в онлайн режимі)

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань; технічні знання;

 

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очно-дистанційна (у випадках непередбачених ситуацій  аудиторні заняття проводяться в онлайн режимі)

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

 

підвищення кваліфікації осіб, вперше призначених на посади державної служби  категорії “Б”, “В” (протягом року з дня їх призначення на посаду),   вперше призначених на посади місцевого самоврядування (протягом року з дня їх призначення на посаду) та осіб вперше обраних на виборну посаду органів місцевого самоврядування (протягом року після набуття повноважень)

 

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань; технічні знання;

 

 

Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та осіб, обраних на виборні посади

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, посадові особи, обрані на виборні посади

 

комунікація та взаємодія;

управління персоналом на державній службі

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

 

комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи  та персоналом; прийняття ефективних рішень; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Управління публічними фінансами: концептуальні та практичні підходи

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; сприйняття та впровадження змін; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Публічне управління в умовах демократичних змін

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад,  посадові особи, обрані на виборні посади

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, управління змінами, розвиток територіальних громад, стратегічне управління та планування, дотримання прав людини та запобігання дискримінації, комунікація та взаємодія

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи;

командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці  категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; сприйняття та впровадження змін; управління організацією роботи;

виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Соціологічне забезпечення прийняття управлінських рішень

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад,  посадові особи, обрані на виборні посади

 

стратегічне управління та планування;

комунікація та взаємодія;

прийняття ефективних рішень

 

прийняття ефективних рішень; технічні вміння; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський національний агроекологічний університет

 

 

Комунікація та взаємодія

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії В

посадові особи органів місцевого самоврядування категорії V VI VII

 

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; командна робота, комунікація та взаємодія

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана

 

державні службовці категорії В

посадові особи органів місцевого самоврядування категорії V VI VII

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

формування практичних знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо питань попередження та протидії корупції з метою забезпечення національної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

 

управління персоналом на державній службі

 

комунікація та взаємодія; сприйняття змін; стресостійкість

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»; посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання щодо запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЗКП (0,88 ЄКТС)
ф.н.: 
очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»; посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Тайм-менеджмент

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

управління організацією роботи та персоналом; прийняття ефективних рішень

 

 

ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗКП (0,5 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

управління персоналом на державній службі

 

лідерство;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

Засади та принципи державної політики у сфері інформаційної безпеки

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

інформаційна безпека

 

професійні знання щодо засад і принципів політики у сфері інформаційної безпеки та захисту інформації

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»

 

для державних службовців (протягом року з дня їх призначення на посаду)

 

знання законодавства, що регламентує професійну діяльність державних службовців;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування державної служби;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

посадові особи органівмісцевогосамоврядування IV-VII категорій посад

 

для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

 

знання законодавства, що регулює професійну діяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування місцевого самоврядування;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом

 

 

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ. НАВИЧКИ РОБОТИ В КОМАНДІ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія;

управління персоналом на державній службі

 

професійні знання щодо попередження та подолання стресів в професійній діяльності публічного службовця;

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаємодія

 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ТА СПІЛКУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VIIкатегорій посад

 

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання щодо основ українського ділового мовлення та спілкування;

робота з інформацією;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом;

особистісні компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізький національний університет

 

 

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗКП (0,26 ЄКТС)
ф.н.: очна або дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

робота з інформацією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

 

знання законодавства; професійні знання; комунікація та взаємодія (вибірковий модуль)

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА, ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ – І)

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (вечірня)

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

комунікація та взаємодія; професійні знання: знання іноземної мови

 

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ В КОМАНДІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування IV-VІІ категорії посад;

депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Розвиток лідерства на публічній службі

 

ЗКП (0,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Працівники органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії "Б";

посадові особи місцевого самоврядування ІV-V категорії посад

 

лідерство

 

лідерство; управління організацією роботи та персоналом

 

 

Стратегічний курс України щодо набуття членства в ЄС та НАТО: реалізація та перспективи

 

ЗКП (0,37 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування   ІV-VІІ категорії посад;

депутати місцевих рад

 

євроатлантична інтеграція;

європейська інтеграція

 

знання законодавства; впровадження та/або сприйняття змін

 

 

Ділове українське мовлення в публічному управлінні

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація та взаємодія

 

 

Ділове українське мовлення

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

Державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

державна мова

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Запобігання корупції у сфері публічного управління

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання

 

 

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова, середній рівень – І)

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (вечірня)

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

комунікація та взаємодія; професійні знання:

знання іноземної мови

 

 

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова, високий рівень – І)

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (вечірня)

 

державні службовці категорії "Б", "В";

посадові особи місцевого самоврядування V – VII категорії посад;

депутати місцевих рад

 

підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

 

комунікація та взаємодія; професійні знання:

знання іноземної мови

 

 

Стратегічні комунікації в органах публічної влади

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія;

стратегічні комунікації

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Медіаграмотність публічних службовців

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування

IV-VII категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; особистісні компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західноукраїнський національний університет

 

 

Стратегія реформування управління державними фінансами: розвиток податкової системи та управління державним боргом

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; прийняття ефективних рішень; управління державними фінансами; особистісні компетенції

 

 

Запобігання та виявлення корупції

 

ЗПП (2,54 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції

 

 

Гендерна рівність та попередження гендерно-зумовленої дискримінації

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

гендерна рівність

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції

 

 

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції

 

 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

 

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень

 

 

Стратегічне управління та планування розвитком територій

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорії посад «Б» та «В» та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень

 

 

Запобігання та виявлення корупції

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції

 

 

Стратегія реформування управління державними фінансами: розвиток податкової системи та управління державним боргом

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції

 

 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 очна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорії «Б» та «В»

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до I-III категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства; професійні знання; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень

 

 

Управління в органах місцевого самоврядування України для лідерів громад та депутатів місцевих рад

 

ЗПП (19,3 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

депутати місцевих рад, голови   територіальних громад, посадові особи, які працюють на керівних посадах органів місцевого самоврядування

 

лідерство;

європейська інтеграція;

комунікація та взаємодія;

проєктний менеджмент;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

стратегічні комунікації;

управління змінами;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; професійні знання; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом; виконання на високому рівні поставлених завдань; командна робота та взаємодія; сприйняття змін; ефективна професійна діяльність; здатність ефективно управляти фінансами; автономність та ініціативність щодо генерування пропозиці та прийняття рішень; оцінювання змін в сфері публічного упавління; управлінняпроектами та концентрування  зусильна досягненні бажаного результату

 

 

Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування  

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;

організація партнерства в громадах;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

ефективне надання публічних послуг

 

професійні знання; впровадження та сприйняття змін; реалізація прийнятих ефективних рішень; комунікація та взаємодія; проєктний менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

 

Запобігання корупції

 

ЗКП (0,22 ЄКТС)
ф.н.:
 очна (денна)

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад "Б" та "В"; посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до п'ятої – сьомої категорій посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства з питань запобігання корупції; професійні знання; підготовка та прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; правозастосування нормативно-правових актів з питань запобігання корупції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (19,2 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування 

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами;

організація партнерства в громадах;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

ефективне надання публічних послуг

 

професійні знання; впровадження та сприйняття змін; реалізація прийнятих ефективних рішень; комунікація та взаємодія; проєктний менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-VІІ категорії посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання; впровадження змін; комунікація та взаємодія; сприйняття змін

 

 

Управління змінами в публічній сфері

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

управління змінами

 

професійні знання; впровадження змін;

сприйняття змін

 

 

Ефективна комунікація в органах публічної влади в умовах децентралізації

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

Стратегічне управління та планування в органах публічної влади

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)

ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія

 

 

Інформаційна безпека в органах публічної влади

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)

ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

інформаційна безпека

 

професійні знання; виконання на високому рівні поставлених завдань; технічні вміння

 

 

Публічна політика у сфері забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

 

професійні знання; комунікація та взаємодія

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

управління публічними фінансами

 

професійні знання

прийняття ефективних рішень

впровадження змін

виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

ЗКП (0,66 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорії посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

професійні знання

прийняття ефективних рішень

впровадження змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції

 

 

ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

 

лідерство;
управління персоналом на державній службі

 

 

лідерство; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; управління організацією та персоналом

 

 

Управління організацією роботи та персоналом

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

управління персоналом на державній службі

 

управління організацією роботи та персоналом; комунікація та взаємодія; особистісні компетентності; робота з інформацією

 

 

Комунікації та взаємодія

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; особистісні компетентності; управління організацією та персоналом

 

 

Впровадження змін

 ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» Міністерства юстиції України

 

управління змінами;

управління персоналом на державній службі

 

впровадження змін; комунікація та взаємодія; управління організацією та персоналом; робота з інформацією

 

 

Командна робота та взаємодія. Сучасні інформаційні технології у діяльності державного службовця

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

командна робота та взаємодія; електронне урядування та електронна демократія

 

командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія; особистісні компетентності; професійні знання; технічні уміння

 

 

Сприйняття змін.
Сучасні інформаційні технології у діяльності державного службовця

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

управління змінами; електронне урядування та електронна демократія

 

сприйняття змін; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; робота з інформацією; технічні уміння

 

 

Прийняття ефективних рішень

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

управління персоналом на державній службі; комунікація та взаємодія

 

прийняття ефективних рішень; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; робота з інформацією

 

 

Засади запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання; робота з інформацією

 

 

Виконання на високому рівні поставлених завдань. Сучасні інформаційні технології у діяльності державного службовця

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

управління змінами; комунікація та взаємодія

 

виконання на високому рівні поставлених завдань; особистісні компетентності; комунікація та взаємодія; технічні уміння

 

 

Правозастосування Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейного і Цивільного кодексів України та інших нормативно-правових актів при державній реєстрації актів цивільного стану

 

СПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В» – керівники та спеціалісти відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

 

спеціальна професійна програма підвищення кваліфікації з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

державна мова;

гендерна рівність;

дотримання прав людини та протидія корупції

 

знання законодавства; засади формування гендерної політики в Україні; професійні знання; комунікація та взаємодія; особистісні компетентності

 

 

Очищення влади.
Доступ до публічної інформації

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В» – керівники та спеціалісти структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, до повноважень яких належить проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

професійні знання з питань застосування законодавства про очищення влади та доступу до публічної інформації

 

знання законодавства про очищення влади та доступу до публічної інформації; професійні знання; технічні уміння

 

 

Порядок проведення перевірок державними службовцями міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії  «Б» і «В» – спеціалісти міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, на яких покладено обов’язки здійснення перевірок судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

професійні знання з питань проведення перевірок державними службовцями міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

знання спеціального законодавства; професійні знання з правових та організаційних з питань проведення перевірок державними службовцями міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

 

 

Виконання рішень Європейського суду з прав людини: застосування заходів індивідуального характеру

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В» – державні виконавці відділів примусового виконання рішень Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

 

професійні знання з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини

 

знання законодавства; професійні знання; технічні уміння

 

 

Адаптація новопризначених працівників

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

 

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння;

 

 

Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування

 

впровадження державної політики цифрового розвитку;

вміння працювати в умовах електронного урядування;

 

 

Корпоративна культура державного службовця. Посилення іміджу державної служби

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

корпоративна культура державного службовця; командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія;

 

корпоративна культура державного службовця;

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння;

 

 

Особистісні компетенції. Емоційна стабільність

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

корпоративна культура державного службовця; комунікація та взаємодія;

 

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

прийняття та реалізація управлінських рішень;

 

 

Європейська та євроатлантична інтеграція

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

європейська та євроатлантична інтеграція

 

знання законодавства;

професійні знання;

робота з інформацією;

 

 

Формування психологічного клімату в колективі

 

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

корпоративна культура державного службовця; командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія; професійні знання;

 

корпоративна культура державного службовця;

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння;

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії  «Б» – заступники начальників управлінь – начальники відділів організації та контролю за виконанням рішень Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції

 

підвищення кваліфікації  державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

знання законодавства;

професійні знання;

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НОТАРІАТ». АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії  «Б» і «В» – працівники структурних підрозділів міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які забезпечують реалізацію повноважень у сфері нотаріату

 

підвищення кваліфікації  державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

знання законодавства;

професійні знання;

 

 

 

ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

 

СКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «В» – спеціалісти міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції з питань цивільного та кримінального судочинства

 

підвищення кваліфікації  державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

знання законодавства;

професійні знання;

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

СПП (2,64  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

керівники та спеціалісти юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

 

підвищення кваліфікації з питань роботи юридичної служби міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 

професійні знання з питань роботи юридичної служби міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

командна робота та взаємодія;

комунікація та взаємодія;

особистісні компетентності;

технічні уміння;

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»

 

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства;

знання основ стратегічного управління;

знання засад стратегічного планування

 

 

Управління публічними фінансами

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В»

 

стратегічне управління та планування

 

управління публічними фінансами;

управління фінансами на державній службі;

 

 

Забезпечення права доступу до публічної інформації. Робота з персональними даними

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «В»

 

знання законодавства;

 

знання законодавства з питань права доступу до публічної інформації;

професійні знання;

 

 

Антикорупційне законодавство

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства;

професійні знання;

робота з інформацією

 

 

Дотримання прав людини та протидія дискримінації. Засади формування гендерної політики в Україні

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації;

гендерна політика

 

знання законодавства;

застосування гендерного підходу в діяльності державного службовця;

прогноз гендерного впливу

 

 

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці категорії «Б» і «В»

 

 

ефективна державна служба;

знання законодавства;

професійні знання

 

знання законодавства;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

особистісні компетентності;

професійні знання;

технічні уміння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

Києво-Могилянська школа врядування

 

 

КОМУНІКАЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ВРЯДУВАННІ

ЗПП (5 ЄКТС)
ф.н.: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції»

 

стратегічні комунікації; комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія; здатність готувати пропозиції щодо визначення заінтересованих сторін, їх залучення до процесу формування та реалізації державної політики (Г1); здатність здійснювати ефективну комунікацію (Г2); здатність організовувати та брати участь у проведенні консультацій з громадськістю (Г3);
здатність взаємодіяти з іншими структурними підрозділами (Е1)

 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ПОЛІТИКИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала та посадові особи місцевого самоврядування

 

публічне управління та адміністрування (Аналіз політики)

 

здатність готувати оптимальні пропозиції щодо формування державної K96 які ґрунтуються на оцінці всіх альтернатив та ризиків (А3); здатність виявляти, визначати та виробляти варіанти вирішення проблем, приймати обґрунтовані рішення (ЗК03); здатність готувати пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги, оцінки реалізації та результативності програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги; здатність готувати аналітичні документи (В1.У4)

 

 

ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ПОЛІТИКИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В»; посадові особи місцевого самоврядування

 

Публічне управління та адміністрування

(Аналіз політики, Стратегічне управління та планування)

 

здатність аналізувати суспільно значущі проблеми, формувати та обґрунтовувати пропозиції щодо необхідності нормативноправового забезпечення реалізації державної політики (В1); здатність аналізувати проєкти документів на відповідність цілям та пріоритетам, визначеним стратегічними та програмними документами, міжнародним зобов’язанням України (Е2)

 

 

АНАЛІЗ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала та посадові особи місцевого самоврядування

 

Публічне управління та адміністрування (Аналіз політики)

 

здатність виявляти, визначати та виробляти варіанти вирішення проблем, приймати обґрунтовані рішення (ЗК03); здатність готувати пропозиції щодо визначення заінтересованих сторін,  їх залучення до процесу формування та реалізації державної політики (Г1); здатність організовувати та брати участь у проведенні консультацій з громадськістю (Г3); здатність готувати аналітичні документи (В1.У4)

 

 

СЕРЕДОВИЩЕ ПОЛІТИКИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала та посадові особи місцевого самоврядування

 

Публічне управління та адміністрування (Аналіз політики)

 

здатність ідентифікувати поточні суспільно значущі проблеми у відповідній сфері державної політики з урахуванням різних точок зору (А1); здатність працювати з великими обсягами різного виду інформації, виділяти головне (Б3); здатність готувати аналітичні документи (В1.У4)

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала та посадові особи місцевого самоврядування

 

Публічне управління та адміністрування (Аналіз політики)

 

здатність організовувати й реалізовувати процес моніторингу реалізації державної політики, державних програм, стратегій (Б1); здатність готувати пропозиції щодо оцінювання результативності та впливу державної політики (СК07); здатність враховувати отримані результати моніторингу та оцінки державної політики, державних програм, стратегій, презентувати та використовувати їх у роботі (Б4); здатність здійснювати оцінку реалізації та результативності програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги (Є2). здатність готувати аналітичні документи (В1.У4)

 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», які виконують трудові функції професіонала та посадові особи місцевого самоврядування

 

Публічне управління та адміністрування (Аналіз політики)

 

здатність аналізувати суспільно значущі проблеми, формувати та обґрунтовувати пропозиції щодо необхідності нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики (В1); здатність готувати аналітичні документи (В1.У4); здатність взаємодіяти з іншими структурними підрозділами (Е1)

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», посадові особи місцевого самоврядування, які організують, забезпечують і беруть участь у процесі стратегічного планування діяльності органу влади, удосконаленні такого планування та управлінні змінами

 

публічне управління та адміністрування (Управління змінами, Стратегічне управління та планування)

 

впровадження змін;

сприйняття змін;

здатність управляти змінами (Е3);

здатність до підготовки стратегічних документів (Е2);

здатність проводити аналіз, готувати необхідну інформацію для розроблення стратегічних документів (Д23)

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», посадові особи місцевого самоврядування, які організують, забезпечують і беруть участь у процесі стратегічного управління органу влади, удосконаленні такого управління

 

Публічне управління та адміністрування (Стратегічне управління та планування)

 

лідерство;

здатність організовувати, забезпечувати процес стратегічного планування державного органу, визначати стратегію (Е1, Е4);

здатність до підготовки стратегічних документів (Е2);

здатність розробляти пропозиції щодо формування стратегічних цілей та пріоритетів діяльності державного органу (Е12, Д1);

здатність проводити аналіз, готувати необхідну інформацію для розроблення стратегічних документів (Д23);

 

 

МОНІТОРИНГ, ОЦІНЮВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б» і «В», посадові особи місцевого самоврядування, які забезпечують здійснення та/чи беруть участь у здійсненні моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, забезпечують відповідне звітування та/чи підготовку інформації для такого звітування

 

Публічне управління та адміністрування (Моніторинг, оцінювання та управління якістю), Стратегічне управління та планування

 

професійні знання;

здатність організовувати та здійснювати процес моніторингу реалізації державної політики, державних програм, стратегій (Б1);

здатність готувати пропозиції та оцінювати результативність і вплив державної політики (Б2);

здатність представляти й використовувати отримані результати моніторингу та оцінювання державної політики, державних програм, стратегій (Б4);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

 

 

РОБОТА В КОМАНДІ

 

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад

 

управління персоналом на державній службі;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

комунікація та взаємодія

 

командна робота та взаємодія;

особистісні компетенції

 

 

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад

 

проєктний менеджмент;

стратегічне управління та планування

 

професійні знання щодо підготовки проєктної пропозиції та прийняття ефективних рішень

 

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

 

ЗКП (0,2  ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В»

 

управління персоналом на державній службі;

комунікація та взаємодія

 

управління організацією роботи та персоналом;

особистісні компетенції;

командна робота та взаємодія

 

 

РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ. ЕКСПРЕС-МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ

 

ЗКП (0,2  ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад

 

управління персоналом на державній службі;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

комунікація та взаємодія

 

особистісні компетенції;

командна робота та взаємодія

 

 

УПРАВЛІННЯ  ЗМІНАМИ

ЗКП (0,27  ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад

 

управління змінами

 

впровадження змін;

сприйняття змін:

прийняття ефективних рішень

 

 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

командна робота та взаємодія;

сприйняття змін

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ ВЛАДИ

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: очна

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад

 

державна мова;

організація діловодства

 

професійні знання;

комунікація та взаємодія;

технічні вміння

 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В»

 

лідерство;

комунікація та взаємодія

 

лідерство;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

командна робота та взаємодія

 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 4-6 категорій посад

 

удосконалення рівня володіння державною мовою

 

професійні знання;

комунікація та взаємодія

 

 

УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б», «В»

 

управління персоналом на державній службі;

комунікація та взаємодія

 

особистісні компетенції;

командна робота та взаємодія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та дотримання доброчесності

 

професійні знання; знання законодавства

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

 

управління змінами

 

управління змінами сприйняття змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства, засад і принципів державної політики у антикорупційній сфері

 

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

 

інформаційна безпека

 

знання законодавства (для всіх слухачів), технічні вміння (для категорії В)

 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація і взаємодія; командна робота і взаємодія

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

 

публічне управління;

стратегічне управління та планування

 

знання законодавства

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

 

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

 

управління змінами

 

професійні знання;

відповідальність;

впровадження змін

Кіровоградський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ – ОФІЦІЙНИХ МОВ КРАЇН ЄС
(АНГЛІЙСЬКА МОВА)


ЗПП (2,5 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б» та «В»

 

підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи

 

комунікація і взаємодія

 

 

ПОСИЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗПП (2,5 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б»

 

підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; лідерство; прийняття ефективних рішень; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

CУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА ТА ПРАВОПИС

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації

 

державна мова, комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; робота з інформацією

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗПП (2,5 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «В»

 

підвищення кваліфікації державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; прийняття ефективних рішень; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

ЕФЕКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

ЗПП (2,54 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

особи, вперше призначені на посади державної служби категорії «Б»

 

для вперше призначених на посаду державної служби категорії «Б»

 

професійні знання; знання законодавства; прийняття ефективних рішень; лідерство; комунікація та взаємодія; управління змінами

 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

ЗПП (2,4 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

посадові особи місцевого самоврядування IV–VII категорій

 

європейська інтеграція; стратегічне управління та планування; муніципальний менеджмент; управління змінами; управління персоналом; запобігання корупції; гендерна рівність; державна мова; комунікація та взаємодія

 

знання законодавства; командна робота та взаємодія; комунікація та взаємодія; впровадження змін; професійні знання

 

 

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ ЛІДЕРІВ ГРОМАД ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

ЗПП (19,16 ЄКТС)
ф.н.: 
змішана (очна та дистанційна)

 

депутати місцевих рад, керівні працівники територіальних громад та органів місцевого самоврядування

 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

лідерство; комунікація та взаємодія; управління організацією та персоналом; впровадження змін; управління проєктами та командами; прийняття ефективних управлінських рішень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ

 

 

Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

професійні знання (знання законодавства з питань запобігання корупції; знання щодо функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності)

 

 

Стратегічне управління та планування

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і місцевого посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

стратегічне управління та планування

 

професійні знання виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Управління змінами в органах публічної влади

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено категорій посад «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління змінами

 

управління змінами; впровадження змін; сприйняття змін; лідерство; управління організацією роботи та персоналом

 

 

Запобігання корупції в органах публічної влади

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено категорій посад «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до четвертої-сьомої категорій посад

 

запобігання корупції та дотримання доброчесності

 

професійні знання; знання законодавства

 

 

Ділова українська мова

 

ЗКП (1 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

 

професійні знання

 

знання державної мови

 

 

Комунікація та взаємодія в органах публічної влади

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і місцевого посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія; виконання на високому рівні поставлених завдань

 

 

Управління в органах місцевого самоврядування

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до I-IV категорій

 

для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання; лідерство; комунікація та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

 

ЗПП (2 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

 

для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

 

професійні знання; лідерство; комунікація та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом

 

 

Корупція та забезпечення доброчесності

 

ЗКП (0,67 ЄКТС)
ф.н.:
 дистанційна

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до I-IV категорій посад

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання законодавства з питань запобігання корупції; знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності посадових осіб органів місцевого самоврядування (ПОМС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріупольський державний університет

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»,«В»

 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

 

знання сучасного антикорупційного законодавства; технічні вміння використовувати норми антикорупційного законодавства в практичній діяльності; комунікація та взаємодія, професійні знання стандартів доброчесності, вміння приймати обґрунтовані рішення у відповідності до антикорупційного законодавства та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності

 

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

дотримання прав людини та протидія дискримінації

 

знання законодавства в сфері захисту прав людини та протидії дискримінації в Україні; професійні знання; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом; знання законодавства в сфері захисту прав людини та протидії дискримінації в Україні; професійні знання; виконання на високому рівні поставлених завдань; командна робота та взаємодія; сприйняття змін; технічні вміння

 

 

ПРОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б», «В» , посадові особи місцевого самоврядування першої-четвертої категорії 

 

гендерна рівність

 

знання гендерного законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; лідерство; комунікація та взаємодія; впровадження змін; управління організацією роботи та персоналом знання гендерного законодавства; професійні знання; виконання на високому рівні поставлених завдань;командна робота та взаємодія;сприйняття змін; технічні вміння

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорії «Б»,«В»

 

адміністративно державне управління

 

знання доктрини адміністративного права та адміністративного процесу; технічні вміння використовувати теоретичні знання у професійній правозастосовчій діяльності; технічні вміння складати правові акти управління; вміння розв’язувати правові ситуації, формувати та обґрунтовувати правові позиції

 

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування першої-четвертої категорії 

 

інформаційна безпека

 

знання законодавчої та нормативно-правової бази, а також державних та міжнародних вимог, практик і стандартів з метою забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки; технічні вміння використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; виконання на високому рівні професійної діяльності на основі впровадженої системи управління інформаційною та /або кібербезпекою; здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності

 

 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління фінансами

 

знання сучасного фінансового законодавства; професійне знання норм фінансового законодавства в практичній діяльності; вміння застосовувати механізми управління публічними фінансами, приймати обґрунтовані рішення щодо фінансово-економічного забезпечення системи публічного управління

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: дистанційна

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

управління змінами

 

здатність проводити комплексний аналіз природи та джерел змін у відкритих соціально-економічних системах; вміння визначати та прогнозувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність функціонування організації та необхідність впровадження змін; вміння впроваджувати зміни шляхом використання різноманітних моделей задля досягнення прогнозованого рівня інноваційного розвитку організації; здатність використовувати сучасні способи прийняття ефективних управлінських рішень; формувати організаційні структури та здійснювати поточне і стратегічне планування управлінського процесу

 

 

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

ЗКП (1  ЄКТС)
ф.н.: змішана

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад

 

комунікація та взаємодія

 

знання законодавства в сфері інформації професійні знання прийняття ефективних рішень комунікація та взаємодія впровадження змін управління організацією роботи та персоналом знання законодавства в сфері інформації професійні знання виконання на високому рівні поставлених завдань командна робота та взаємодія сприйняття змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський національний аграрний університет

 

 

Управління в органах місцевого самоврядування України для лідерів громад та депутатів місцевих рад

 

ЗПП (19,3 ЄКТС)
ф.н.:
 змішана (очно-дистанційна)

 

депутати місцевих рад, керівні працівники об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування

 

лідерство;

європейська інтеграція;

комунікація та взаємодія;

проєктний менеджмент;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

стратегічні комунікації;

управління змінами;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування;

управління публічними фінансами

 

знання законодавства; знання економічних методів; лідерство; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; впровадження змін; організація роботи персоналу; виконання на високому рівні поставлених завдань; командна робота та взаємодія; сприйняття змін; мотивація професійної діяльності; управління фінансовими ресурсами; автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень; управління проєктами; переконувати аудиторію за допомогою аргументів та послідовної комунікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації

 

 

ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

ЗПП (2,3 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В»,
вперше призначені на посади державної служби

 

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» та «В»

 

професійні знання; виконання на високому рівні поставлених завдань; комунікація та взаємодія; управління організацією роботи та персоналом; командна робота та взаємодія; впровадження змін; сприйняття змін; технічні вміння

 

 

РОЗМОВНА ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
РІВЕНЬ А1-А2


ЗПП (3,6 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

 

програма підвищення кваліфікації з іноземних мов
(англійська мова)

 

професійні знання; комунікація та взаємодія

 

 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV категорії посад, депутати місцевих рад

 

публічне управління та адміністрування; прийняття ефективних рішень

 

професійні знання: знання інструментів аналізу політики; аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації; прийняття ефективних рішень

 

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова;
комунікація та взаємодія

 

професійні знання: знання державної мови; комунікація та взаємодія

 

 

КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

лідерство

 

лідерство; особистісні компетенції

 

 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова; комунікація та взаємодія

 

професійні знання; знання державної мови; комунікація та взаємодія

 

 

ЛІДЕРСТВО ЗАРАДИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-VI категорії посад, депутати місцевих рад

 

лідерство

 

лідерство; управління організацією роботи та персоналом

 

 

МОТИВАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV категорії посад, депутати місцевих рад

 

управління персоналом на публічній службі

 

управління організацією роботи та персоналом; командна робота та взаємодія

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія

 

 

ОСНОВИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ, ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

професійні знання; комунікація та взаємодія; робота з інформацією

 

 

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

розвиток територіальних громад

 

професійні знання; знання механізмів місцевого економічного розвитку; прийняття ефективних рішень

 

 

СТАНДАРТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна мова

 

професійні знання; знання державної мови

 

 

СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УСПІШНИХ ЗМІН. ОПІР ЗМІНАМ І ЙОГО ПОДОЛАННЯ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

управління змінами

 

впровадження змін; сприйняття змін

 

 

СУЧАСНІ ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування V-VII категорії посад

 

технічні вміння

 

технічні вміння

 

 

ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ. ОСНОВИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

ЗКП (0,23 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-V категорії посад, депутати місцевих рад

 

державна політика цифрового розвитку

 

професійні знання; знання принципів державної політики; цифрового розвитку; інформаційна безпека

 

 

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: очна (денна)

 

 

заступники голів місцевих державних адміністрацій, державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

реалізація державної регіональної політики;
розвиток територіальних громад

 

професійні знання; знання інструментів та механізмів місцевого економічного розвитку; знання механізму розроблення інвестиційних проєктів 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: змішана (очно-дистанційна)

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія;

 

комунікація та взаємодія; вміння ефективної комунікації та публічних виступів

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ

ЗКП (0,33 ЄКТС)
ф.н.: змішана (очно-дистанційна)

 

 

державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; командна робота та взаємодія

 

 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗКП (0,37 ЄКТС)
ф.н.: змішана (очно-дистанційна

 

державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-VI категорій посад, депутати місцевих рад

 

комунікація та взаємодія

 

комунікація та взаємодія; професійні знання

 

 

КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ