РЕЄСТР ПРОГРАМ

Реєстр загальних програм підвищення кваліфікації, погоджених НАДС у 2020 році

 

Розробник    Назва програми    Цільова група   Напрям(и)   Компетентності
                 
                 
Українська школа урядування   ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ – 1

загальна короткострокова програма (0,86 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)
  державні службовці категорії «В»   комунікація та взаємодія;
публічне управління
  комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень
                 
Українська школа урядування   ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ – 2

загальна короткострокова програма (1 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)
  державні службовці категорії «Б» та посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад   комунікація та взаємодія;
публічне управління
  комунікація та взаємодія;
прийняття ефективних рішень
                 
Українська школа урядування   НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ
ДЛЯ ПОТРЕБ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ


загальна професійна (сертифікатна) 
програма (2 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)
  державні службовці категорії «В»   комунікація та взаємодія;
публічне управління
  ведення ділових переговорів;
обґрунтування власної позиції;
ведення діалогу;
управління конфліктами
                 
Українська школа урядування   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РЕФОРМ

загальна короткострокова програма (0,2 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)
  державні службовці, які є членами конкурсних комісій    управління персоналом на державній службі   управління організацією роботи та персоналом
                 
Українська школа урядування   ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

загальна професійна (сертифікатна)
програма (2 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)
  державні службовці категорій «Б» та «В»   комунікація та взаємодія; публічне управління   комунікація та взаємодія;
публічне управління
                 
Українська школа урядування   ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)
  державні службовці категорії «Б»: керівники служб управління персоналом, керівники інших структурних підрозділів державних органів, посадові особи місцевого самоврядування    управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування   управління персоналом;
комунікація та взаємодія;
стратегічне планування;
управління змінами
                 
Українська школа урядування   ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)
  державні службовці категорій «Б» та «В»; посадові особи місцевого самоврядування   управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування    особистісні компетентності;
прийняття ефективних рішень
                 
Українська школа урядування   ПСИХОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

загальна короткострокова програма (0,67 ЄКТС)
форма навчання: очна (денна)
  державні службовці категорії «Б» та посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад   управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування   комунікація і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
особистісна компетентність
                 
Українська школа урядування   ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна
  державні службовці категорії «Б»: керівники служб управління персоналом, керівники інших структурних підрозділів державних органів; посадові особи місцевого самоврядування    управління персоналом на державній службі; управління персоналом в органах місцевого самоврядування   управління персоналом;
комунікація та взаємодія; стратегічне планування;
управління змінами

 
                 
Українська школа урядування   ПСИХОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна
  державні службовці категорій «Б» та «В» посадові особи місцевого самоврядування І-VII категорій посад   управління персоналом    комунікація і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
особистісна компетентність
                 
Українська школа урядування   ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна
  державні службовці категорій «Б»   управління персоналом на державній службі   особистісні компетентності;
прийняття ефективних рішень
                 
Українська школа урядування   СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

загальна короткострокова програма (0,47 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна
  державні службовці категорії «Б»   стратегічні комунікації   стратегічне планування та мислення;
стратегічні комунікації;
прийняття ефективних рішень
                 
Українська школа урядування   АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

загальна короткострокова програма (0,33 ЄКТС)
форма навчання: дистанційна
  державні службовці категорій «Б» та «В»   публічне управління; запобігання корупції та забезпечення
доброчесності; управління персоналом на державній службі
  знання законодавства з питань державної
служби;
професійні знання про права, свободи та
обов'язки людини і громадянина, засади
запобігання та протидію дискримінації;
робота з інформацією
                 
Українська школа урядування   ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

загальна професійна (сертифікатна)                програма (2 ЄКТС)
форма навчання: змішана (очно-дистанційна)
  державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування   публічне управління;
стратегічне управління та планування
  знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;
прийняття ефективних рішень;
комунікація та взаємодія;
впровадження і сприйняття змін;
робота з інформацією;
технічні навички