НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закони України

 1. Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
 3. Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
 2. Постанова КМУ від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1262-99-%D0%BF
 3. Постанова КМУ від 16 грудня 2004 року № 1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-2004-%D0%BF
 4. Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
 5. Постанова КМУ від 01 квітня 2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2013-%D0%BF
 6. Постанова КМУ від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF
 7. Постанова КМУ від 20 травня 2013 року № 363  «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF
 8. Постанова КМУ від 01 жовтня 2014 року № 500  «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF
 9. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
 10. Постанова КМУ від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2016-%D0%BF

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 року № 974 «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80
 2. Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D1%80

 

Накази НАДС

 1. Наказ від 26 листопада 2019 року № 209-19 «Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 р. за № 1234/34205 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1234-19
 2. Наказ НАДС від 10 жовтня 2019 р. № 185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1159/34130 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-19
 3. Наказ НАДС від 15 жовтня 2019 р. № 188-19 «Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1157/34128 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-19
 4. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226-19 «Про затвердження порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1288/34259 https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-narahuvannya-kreditiv-yekts-za-rezultatami-profesijnogo-navchannya
 5. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 227-19 «Про затвердження порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1289/34260 https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznannya-dokumentiv-ta-rezultativ-navchannya-za-programami-pidvishchennya-kvalifikaciyi-takozh-uchasti-u-zahodah-obminu-dosvidom
 6. Наказ НАДС від 04 грудня 2019 р. № 221-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку» https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-skladannya-ta-monitoringu-vikonannya-individualnoyi-programi-pidvishchennya-rivnya-profesijnoyi-kompetentnosti-derzhavnogo-sluzhbovcya-indi
 7. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. № 211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02 січня 2020 року за № 5/34288 https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organizaciyi-pidvishchennya-kvalifikaciyi-derzhavnih-sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-zastupnikiv-posadovih-osib-misc
 8. Наказ від 22 січня 2018 року № 10 «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за № 175/31627 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0175-18
 9. Наказ від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 619/30487 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0619-17
 10. Наказ НАДС від 19 липня 2019 р. № 131-19 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Української школи урядування» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2019 р. за № 834/33805 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0834-19
 11. Наказ НАДС 21 лютого 2019 р. № 29-19 «Деякі питання Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» https://usg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/ushu-status.pdf