НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закони України

 1. Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» 
 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» 
 3. Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» 

 

 Постанови Кабінету Міністрів України

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2023 року № 492 "Про внесення змін до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”
 2. Постанова Кабінету Міністрів від 24 лютого 2023 року № 165 "Про внесення зміни до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету" 
 3. Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 4. Постанова Кабінету Міністрів Україніи від 30 грудня 2022 року №1494 "Про внесення змін до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 846 «Про внесення змін до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 №842 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681» 
 7. Постанова КМУ від 16 грудня 2004 року № 1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації»  
 8. Постанова КМУ від 28 квітня 2021 року № 446 «Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 9. Постанова КМУ від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» 
 10. Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
 11. Постанова КМУ від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
 12. Постанова КМУ від 20 травня 2013 року № 363  «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 
 13. Постанова КМУ від 01 жовтня 2014 року № 500  «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» 
 14. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 
 15. Постанова КМУ від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» 
 16. Постанова КМУ від 20 березня 2019 року № 244 «Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству України з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

 1. Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 року №974 «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 
 2. Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 року №342 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року №1206-р «Про затвердження плану заходів з розвитку системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до 2027 року». 

 

 Накази НАДС

 

 1. Наказ НАДС від 28 березня 2024 року № 56-24 «Про затвердження Типового порядку складання індивідуальної програми професійного розвитку службовця місцевого самоврядування» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2024 року за № 529/41874) 
 2. Наказ НАДС від 19.01.2024 №4-24 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 23 серпня 2023 року № 133-23"
 3. Наказ НАДС від 24.10.2023 №172-23 "Про затвердження результатів конкурсу "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" у 2023 році"
 4. Наказ НАДС від 29.09.2023 №159-23 "Про затвердження типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування "Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії"
 5. Наказ НАДС від 18.09.2023 р. №149-23 "Про затвердження типової загальної короткострокової програми за темою "Молодіжна політика, заснована на підходах участі"
 6. Наказ НАДС від 01.09.2023 р. №139-23 "Про затвердження типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації "Запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому, насильству"
 7. Наказ НАДС від 23 серпня 2023 р. № 133-23 "Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за загальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами у 2024 році"
 8. Наказ НАДС від 22 серпня 2023 р. № 129-23 "Про оголошення конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міських рад» у 2023 році"
 9. Наказ НАДС від 04 серпня 2023 р. № 112-23 "Про внесення змін до Положення про конкурс “Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2023 р. за N 1399/40455)
 10. Наказ від 28 липня 2023 р. № 104-23 "Про внесення змін до Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2023 р. за N 1394/40450)
 11. Наказ НАДС від 09.06.2023 №81-23 "Про затвердження типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування"
 12. Наказ НАДС від 28.04.2023 №64-23 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.05.2023 за № 811/39867)
 13. Наказ НАДС від 28.04.2023 №63-23 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2023 р. за № 992/40048)
 14. Наказ НАДС від 29.03.2023 №45-23 "Про затвердження типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування "Організація роботи щодо забезпечення права на доступ до публічної інформації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування"
 15. Наказ НАДС від 29.03.2023 №44-23 "Про внесення змін до Положення про Вищу школу публічного управління"
 16. Наказ НАДС від 07.03.2023 №34-23 "Про внесення змін до Персонального складу експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
 17. Наказ НАДС від 20.02.2023 №22-23 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 24 серпня 2022 року № 74-22"  
 18. Наказ НАДС від 31.01.2023 №8-23 "Про внесення змін до Положення про Вищу школу публічного управління"
 19. Наказ НАДС від 15.12.2022 №133-22 "Про затвердження типових загальних програм підвищення кваліфікації"
 20. Наказ НАДС від 14.12.2022 №131-22 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку)"
 21. Наказ НАДС від 23.11.2022 №120-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 02 листопада 2022 року № 107-22"
 22. Наказ НАДС від 02.11.2022 №107-22 "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
 23. Наказ НАДС від 02.11.2022 №106-22 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації професійного навчання державних службовців місцевих державних адміністрацій, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників"
 24. Наказ НАДС від 27.10.2022 № 104-22 "Деякі питання Української школи урядування"
 25. Наказ НАДС від 19.10.2022 №100-22 "Про затвердження Регламенту роботи вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями"
 26. Наказ НАДС від 14.10.2022 №96-22 "Про затвердження типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування "Виявлення і реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та надання допомоги постраждалим"
 27. Наказ НАДС від 07 жовтня 2022 р. № 95-22 "Про утворення робочої групи щодо розроблення проєкту типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації щодо застосування міжнародного гуманітарного права у професійній діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" 
 28. Наказ НАДС від 05.10.2022 №92-22 "Про утворення робочої групи щодо врегулювання питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном"
 29. Наказ НАДС від 29.09.2022 №88-22 "Про утворення робочої групи щодо розроблення проєкту типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації щодо нових засад здійснення адміністративної процедури"
 30. Наказ НАДС від 29.09.2022 року №86-22 "Про утворення робочої групи щодо розроблення проєкту типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно належного реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом"
 31. Наказ НАДС від 24.08.2022 №74-22 "Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за загальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами у 2023 році".
 32. Наказ НАСД від 15.08.2022 №68-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року №211-19" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2022 р. за № 997/38333). Наказ стосується Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
 33. Наказ НАДС від 29.07.2022 №62-22 «Про оголошення конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців,голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників тазаступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2022 році»
 34. Наказ НАДС від від 04 липня 2022 р. № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2022 року за № 764/38100)
 35. Наказ НАДС від 15.06.2022 №45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22"
 36. Наказ НАДС від 27.05.2022 №36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання "Портал управління знаннями"
 37. Наказ НАДС від 10.12.2022 №189-21 "Про внесення змін до Персонального складу експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
 38. Наказ НАДС від 23.11.2021 №179-21 "Про завтердження Методичних рекомендацій щодо визначення та проведення аналізу індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців" 
 39. Наказ НАДС від 18.10.2021 №166-21 "Про затвердження адміністративного регламенту процесу "Визначення та проведення аналізу загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування"
 40. Наказ НАДС від 15.09.2021 №147-21 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування"
 41. Наказ НАДС від 16.08.2021 №131-21 "Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2022 році"
 42. Наказ НАДС від 10.06.2021 №92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
 43. Наказ НАДС від 20.01.2021 №9-21 "Про утворення робочої групи"
 44. Наказ НАДС від 18.12.2020 №247-20 "Про затвердження Порядку акредитації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (Скасовано )
 45. Наказ НАДС від 03.12.2020 №226-20 «Про затвердження Методики оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  02 лютого 2021 р. за № 134/35756.  
 46. Наказ НАДС від 02.10.2020 №188-20 «Про затвердження результатів конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році»
 47. Наказ НАДС від 30 вересня 2020 р. №186-20 «Про утворення Наглядової ради Української школи урядування»
 48. Наказ НАДС від 24 вересня 2020 р. №178-20 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління державної служби України, Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2003 року №100/680», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2020 року за № 996/35279
 49. Наказ НАДС від 27 серпня 2020 р. №154-20 «Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікованими) та короткостроковими програмами у 2021 році»
 50. Наказ НАДС від 27 липня 2020 р. №132-20 «Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 51. Наказ НАДС від 20 липня 2020 р. №124-20 "Про затвердження персонального складу експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" ( .pdf , 135.99 Кб ) (змінено)
 52. Наказ НАДС від 16 липня 2020 р. № 119-20 «Про затвердження адміністративного регламенту процесу «Погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування»
 53. Наказ НАДС від 08 квітня 2020 р. №61-20 «Про затвердження Положення про експертно-консультативну раду з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 54. Наказ НАДС від 13 березня 2020 р. №38-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 55. Наказ НАДС від 24 січня 2020 р. №8-20 «Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2020 р. за № 135/34418
 56. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. №227-19 «Про затвердження порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1289/34260
 57. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226-19 «Про затвердження порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1288/34259
 58. Наказ НАДС від 04 грудня 2019 р. №221-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку»
 59. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. №211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02 січня 2020 року за № 5/34288 (зі змінами)
 60. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 року №209-19 «Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 р. за № 1234/34205
 61. Методика визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні ( .pdf , 595.89 Кб ) державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
 62. Наказ НАДС від 12 серпня 2021 року №128-21 "Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого", що затверджена наказом НАДС від 15 жовтня 2019 року № 188-19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1157/34128. Нова редакція Методики
 63. Наказ НАДС від 10 жовтня 2019 р. №185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1159/34130
 64. Наказ НАДС від 19 липня 2019 р. №131-19 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Української школи урядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2019 р. за № 834/33805
 65. Наказ НАДС від 21 лютого 2019 р. № 29-19 «Деякі питання Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»
 66. Наказ НАДС від 22 січня 2018 року №10 «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за № 175/3162
 67. Наказ НАДС від 12 квітня 2017 року №80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 619/30487