ДЛЯ ПРОВАЙДЕРІВ

Провайдер (суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання) – заклад освіти, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності, що провадить освітню діяльність у сфері професійного навчання, міжнародні або іноземні установи, організації, які реалізують відповідні програми, проєкти міжнародної технічної допомоги, зареєстрований на Порталі його уповноваженою особою.

 

 

Зареєстровані провайдери мають можливість:

поширювати інформацію щодо своєї освітньої діяльності, зокрема освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», програм підвищення кваліфікації, а також викладачів (тренерів), залучених до проведення навчання за програмами підвищення кваліфікації;

формувати віддалено групи учасників навчання за програмами підвищення кваліфікації;

взаємодіяти через особистий кабінет з користувачами, викладачами (тренерами), адміністратором Порталу.

 

 

Завантажити інструкцію з використання Порталу можна за посиланням

Переглянути інструкцію щодо розміщення програм на Порталі можна за посиланням

Переглянути вебінар щодо розрозблення програм підвищення кваліфікації можна за посиланням

 

 Поточний конкурсний відбір