ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Мета програми: формування у публічних службовців професійних компетентностей щодо дотримання морально-ціннісних та духовно-ціннісних засад публічної служби, високих етичних стандартів і норм поведінки та упровадження в органі публічної влади корпоративної (організаційної) культури.Форма...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: формування у публічних службовців основ цифрової грамотності. Поглиблення знань і умінь щодо ефективного використання цифрових інструментів та платформ в управлінській діяльності. Підвищення рівня освіти та поінформованості публічних службовців щодо...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у державних службовців професійних компетентностей щодо базових принципів та підходів реалізації антикризових стратегій у державному управлінні.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: підвищення рівня комунікативної компетентності публічних службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності. Формування навичок ефективної групової взаємодії.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне заняття...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Медіакультура у сфері публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у публічних службовців основ медіакультури у сфері публічного управління. Поглиблення знань і умінь щодо ефективного використання цифрових інструментів та платформ в управлінській діяльності.Форма навчання: дистанційна (онлайн)Обсяг програми: 10 годин...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Актуалізувати рівень загальномовної підготовки державних службовців; поглибити рівень володіння усною і писемною формами державної мови;узагальнити вміння і навички використання мовних норм відповідно до нової редакції Українського правопису; удосконалити комунікативну компетентність,...

 • Iнші умови
 • Хмельницький національний університет
 • вул. Інститутська,11 м.Хмельницький 29016
 • Хмельницька
найближчий набір - 30 Серпня 2021

Мета програми: підвищення рівня професійної спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: підвищення рівня спроможності фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб та територіальних громад. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань соціальної роботи в...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: підвищення загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.Форма навчання: дистанційна...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Мета програми: підвищення рівня професійної спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено