ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Мета програми: поглиблення теоретичних знань з компонентів лідерства, набуття умінь і формування практичних навичок щодо використання технологій лідерства на державній службі.Професійні компетентності: управління людськими ресурсами, здатність працювати в команді, ефективна комунікація, аналітичне...

 • Безкоштовно
 • Західноукраїнський національний університет
 • Тернопіль, вул.Львівська 11
 • Тернопільська
набір припинено

Мета програми: закріплення знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.Професійні компетентності: знання законодавства у сфері протидії корупційним правопорушенням;...

 • Безкоштовно
 • Західноукраїнський національний університет
 • Тернопіль, вул.Львівська 11
 • Тернопільська
набір припинено

Мета програми: розвиток комунікативних компетенцій публічних службовців, систематизація знань та навичок щодо взаємодії з різними категоріями громадян.Професійні компетентності: здатність до письмової та усної публічної комунікації; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально...

 • Безкоштовно
 • Західноукраїнський національний університет
 • Тернопіль, вул.Львівська 11
 • Тернопільська
набір припинено

Рівень вищої освіти – перший рівень вищої освіти. Ступінь вищої освіти та кваліфікація вищої освіти – бакалавр публічного управління та адміністрування. Форми навчання – денна, заочна. Обсяг програми (у кредитах ЄКТС) – 240...

 • Iнші умови
 • Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
 • 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
 • Київ
набір припинено

Мета програми: закріплення знань і умінь, які забезпечують здатність впроваджувати зміни в органах публічного управління, використовуючи сучасні управлінські підходи та інструменти реалізації змін.Професійні компетентності: знання законодавства у сфері інституційного забезпечення публічного управління;...

 • Безкоштовно
 • Західноукраїнський національний університет
 • м.Тернопіль, вул.Львівська 11
 • Тернопільська
набір припинено

Мета програми: Формування в учасників професійного навчання компетентностей із забезпечення захисту інформації в системах е-урядування та безпечної роботи з інформаційними ресурсами комп’ютерних мереж органів влади та мережі Інтернет.Професійні компетентності:  знання законодавства...

 • Безкоштовно
 • Західноукраїнський національний університет
 • м. Тернопіль вул. Львівська, 11
 • Тернопільська
набір припинено

Мета програми: формування в державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування системи знань щодо сутності стратегічного управління і планування, розроблення стратегій розвитку територій.Професійні компетентності: знання законодавства у сфері стратегічного управління і планування; професійні...

 • Безкоштовно
 • Західноукраїнський національний університет
 • м. Тернопіль вул. Львівська, 11
 • Тернопільська
набір припинено

Гендерна рівність

Загальна короткострокова програма

Ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини та серед цінностей Організації Об’єднаних Націй (ООН). Одним з фундаментальних принципів Статуту ООН, який було прийнято світовими лідерами у 1945 році,...

 • Безкоштовно
 • Національний авіаційний університет
 • проспект Любомира Гузара 1
 • Київ
найближчий набір - 28 Квітня 2021

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У МІСЦЕВІЙ РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

Загальна короткострокова програма

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації.Цільова група - депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорій.Загальна мета - формування компетентності щодо ефективного вирішення завдань депутатської діяльності.Очікувані результати навчання. За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:знання організаційно-правових, матеріальних...

 • Безкоштовно
 • Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • М. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

"Професійні компетенції сучасного державного службовця"

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму -  оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та...

 • Iнші умови
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжднародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, б-р Машинобудівників, 32
 • Донецька
найближчий набір - 12 Квітня 2021