ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

 • Загальна короткострокова програма
 • Загальна професійна (сертифікатна) програма
 • Освітньо-наукова програма
 • Освітньо-професійна програма
 • Самоосвіта
 • Спеціальна короткострокова програма
 • Спеціальна професійна (сертифікатна) програма
 • Автономна республіка Крим
 • Вінницька
 • Волинська
 • Дніпропетровська
 • Донецька
 • Житомирська
 • Закарпатська
 • Запорізька
 • Івано-Франківська
 • інше
 • Київ
 • Київська
 • Кіровоградська
 • Луганська
 • Львівська
 • Миколаївська
 • Одеська
 • онлайн
 • Полтавська
 • Рівненська
 • Сумська
 • Тернопільська
 • Харківська
 • Херсонська
 • Хмельницька
 • Черкаська
 • Чернівецька
 • Чернігівська
 • Аналіз політики (для державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади)
 • Аналіз, управління ризиками та планування на основі спроможностей (посилення спроможності державних органів проводити ідентифікацію загроз, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці)
 • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
 • Бухгалтерський облік в державному секторі (СП)
 • Ведення переговорів, медіація
 • Внутрішній аудит в державному секторі України (СП)
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
 • Впровадження інструментів діджиталізації в місцевих держадміністраціях
 • Впровадження стандартів захисту персональних даних
 • Гендерна політика
 • Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території та управління деокупованою територією
 • Державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • Державна політика цифрового розвитку
 • Детінізація доходів
 • Діалог як підхід до вирішення чутливих питань, розв’язання конфліктів
 • Для державних службовців, відповідальних за питання гендерної рівності, з питань гендерної рівності та недискримінації
 • Для державних службовців, до повноважень яких належать питання представлення інтересів України на міжнародній арені та розвитку туризму в Україні
 • Для державних службовців місцевих державних адміністрацій, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми
 • Для державних службовців, які забезпечують планування, координацію, проведення моніторингу та підготовку звітності щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, а також наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)
 • Для державних службовців, які забезпечують планування, координацію, проведення моніторингу та підготовку звітності щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, а також наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), з удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи
 • Для державних службовців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі
 • Для посадових осіб місцевого самоврядування, які залучені або можуть бути залучені до запобігання та протидії насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, відповідно до стандартів ООН та НАТО
 • Для посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми
 • Для посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за публікацію відкритих даних
 • Для працівників, до функціональних обов’язків яких належить питання щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення
 • Для працівників служб управління персоналом з питань управління персоналом на державній службі
 • Для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції
 • Для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності»
 • Для фахівців з питань євроатлантичної інтеграції (державних службовців центральних органів виконавчої влади, інших заінтересованих державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України)
 • Для фахівців з питань європейської інтеграції (державних службовців центральних органів виконавчої влади, інших заінтересованих державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України)
 • Для фахівців у сфері кібербезпеки
 • Для фахівців, які залучені або можуть бути залучені до запобігання та протидії насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, відповідно до стандартів ООН та НАТО
 • Документування, оцінювання шкоди, завданої постраждалим у зв’язку з конфліктом, з урахуванням гендерного підходу
 • Дотримання прав людини та протидія дискримінації
 • Електроенергетика, теплопостачання та комунальні послуги (СП)
 • Електронна демократія (зокрема використання інструментів е-демократії)
 • Євроатлантична інтеграція
 • Європейська інтеграція
 • Забезпечення доступу до публічної інформації
 • Забезпечення національної стійкості
 • Забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку України
 • Забезпечення прав і свобод людини, протидія дискримінації, зокрема за етнічною ознакою
 • Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю
 • Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю, вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, питання універсального дизайну і доступності
 • Забезпечення психологічної підтримки та адаптації у період воєнного стану та після його припинення чи скасування
 • забезпечення рівних права та можливостей жінок і чоловіків (гендерна рівність)
 • Загальні питання державного управління, зміни у законодавстві з питань державної служби
 • Загальні питання місцевого самоврядування, зміни у законодавстві з питань служби в органах місцевого самоврядування
 • Запобігання виникненню загроз і настанню кризових ситуацій
 • Запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі та реагування на них
 • Запобігання і протидія торгівлі людьми
 • Застосування гендерних підходів, зокрема гендерного аналізу, гендерної статистики
 • Застосування міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту
 • Здійснення видатків на утримання органів державної влади на місцевому рівні
 • здійснення державного нагляду (контролю) у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра (СП)
 • Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень в умовах децентралізації
 • Зміна клімату
 • Інформаційна безпека а (з включенням тем щодо гібридних загроз, боротьби з дезінформацією та маніпулятивним контентом)
 • Кібербезпека (кібербезпека та кіберзахист)
 • Комп’ютерні технології обробки даних
 • Комунікація та взаємодія
 • Медична реформа в умовах децентралізації
 • Написання грантових проєктів
 • Національно-патріотичне виховання дітей та молоді
 • Нові засади здійснення адміністративної процедури (загальна адміністративна процедура)
 • нормопроєктувальна техніка та впровадження системи «RBM – управління, орієнтоване на результат» у сфері регіональної політики
 • організаційно-правові засади державної служби
 • Організація діяльності голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників (розвиток лідерського потенціалу)
 • організація діяльності місцевих архівних установ (СП)
 • Організація і контроль за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів інфраструктури
 • Організація та забезпечення внутрішнього контролю в державному секторі України
 • Особливості функціонування Державної міграційної служби України (СП)
 • Особливості функціонування сервісних центрів МВС (СП)
 • Охорона праці (СП)
 • Оцінка вартості суб'єктів господарювання (СП)
 • підвищення кваліфікації вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)
 • Підвищення кваліфікації голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників (не рідше одного разу на три роки)
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «А»
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «Б»
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» (не рідше одного разу на три роки)
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)
 • Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)
 • підвищення кваліфікації тренерів (викладачів), працівників закладів післядипломної освіти для системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (СП)
 • Порядок денний «Жінки, мир, безпека»
 • Права людини та громадянина
 • Провадження волонтерської діяльності
 • Проведення гендерно-правової експертизи, гендерних аудитів
 • Проведення моніторингу та оцінювання проєктів, що реалізуються за бюджетні кошти, методика оцінювання проєктів, визначення їх сильних та слабких сторін, аналіз ризиків, оцінка впливу на вигодонабувачів
 • Проєктний менеджмент
 • Проєктний менеджмент, зокрема підготовка та бюджетування міжнародних проєктів з урахуванням світової практики (ЄС, НАТО) подолання наслідків та відновлення після кризових ситуацій
 • Публічне управління та адміністрування
 • Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення (СП)
 • Реалізація державної регіональної політики
 • реалізація податкової політики (СП)
 • регулювання земельних відносин (СП)
 • регуляторна діяльність (СП)
 • Реформа освіти в умовах децентралізації
 • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, захисту прав дітей, охорони материнства та дитинства
 • Розвиток економіки країни у післявоєнний період
 • Розвиток лідерського потенціалу
 • розвиток національної інфраструктури геопросторових даних (СП)
 • Розвиток територіальних громад
 • Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації
 • Соціальний захист населення
 • соціальний захист населення (СП)
 • Соціально відповідальний бізнес
 • співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, підготовка необхідних документів для участі під час виконання програм і реалізація проєктів міжнародних фінансових організацій
 • співробітництво територіальних громад
 • Сприйняття змін (для категорії "В")
 • Створення безбар’єрного простору
 • стратегічне планування розвитку регіонів і територіальних громад
 • Стратегічне управління та планування
 • Стратегічні комунікації
 • територіальна організація влади
 • Транскордонне співробітництво
 • Трудові відносини (СП)
 • удосконалення рівня володіння державною мовою
 • удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи
 • управління водними ресурсами (СП)
 • Управління даними в органах місцевого самоврядування
 • Управління державними інвестиціями
 • Управління державними інвестиціями, зокрема щодо аналізу витрат і вигод
 • Управління державною службою в місцевій державній адміністрації
 • Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів (для категорії "А")
 • управління закладами освіти регіону (СП)
 • Управління змінами
 • Управління змінами та прийняття ефективних рішень (для категорії "А")
 • Управління корупційними ризиками
 • Управління персоналом в органах місцевого самоврядування
 • Управління персоналом на державній службі
 • Управління персоналом та управління результативністю
 • Управління публічними фінансами
 • Фінансовий моніторинг (СП)
 • формування та реалізація молодіжної політики
 • Цифрова грамотність
 • Iнші умови
 • Безкоштовно
 • Місцевий бюджет
 • Дистанційна
 • Змішана
 • Очна (денна)
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Впровадження змін
 • Досягнення результатів
 • Знання законодавства
 • Іноземна мова
 • інші
 • Командна робота та взаємодія
 • Комунікація та взаємодія
 • Лідерство
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Робота з інформацією
 • Сприйняття змін
 • Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів
 • Управління змінами
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Цифрова грамотність
Погоджено НАДС

4.84

відгуків: 45
Психологія управління

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Державний податковий університет
 • вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська обл.
 • Київська
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
 • Командна робота та взаємодія
 • Управління організацією роботи та персоналом
найближчий набір до 03 Червня 2024

4.93

відгуків: 69
Впровадження змін та прийняття ефективних рішень

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • ТОВ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦПК ГРУП»
 • Ужгород
 • Закарпатська
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
 • Впровадження змін
 • Прийняття ефективних рішень
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.83

відгуків: 59
Професійна ефективність на державній службі

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • ТОВ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦПК ГРУП»
 • Ужгород
 • Закарпатська
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Впровадження змін
 • Командна робота та взаємодія
 • Прийняття ефективних рішень
найближчий набір до 31 Травня 2024
 • Безкоштовно
 • Дистанційна
 • Вища школа публічного управління
 • вул. Шепелєва, 3
 • Київ
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 0.8
Напрям:
 • Євроатлантична інтеграція
Компетентності:
 • Професійні знання
найближчий набір до 30 Травня 2024

Удосконалення рівня володіння державною мовою

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • ТОВ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦПК ГРУП»
 • Ужгород
 • Закарпатська
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Комунікація та взаємодія
 • Командна робота та взаємодія
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.91

відгуків: 26
Медіаграмотність публічних службовців

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Безкоштовно
 • Дистанційна
 • Вища школа публічного управління
 • вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а
 • Київ
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
 • Комунікація та взаємодія
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.9

відгуків: 93
Управління персоналом та управління результативністю

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • ТОВ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦПК ГРУП»
 • Ужгород
 • Закарпатська
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Управління персоналом та управління результативністю
Компетентності:
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Прийняття ефективних рішень
 • Комунікація та взаємодія
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.67

відгуків: 73
Управління, орієнтоване на результат

Загальна короткострокова програма

 • Безкоштовно
 • Дистанційна
 • Вища школа публічного управління
 • вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а
 • Київ
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Управління персоналом та управління результативністю
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Комунікація та взаємодія
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.88

відгуків: 13
Управління змінами

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Житомир, бульвар Новий, 5,
 • Житомирська
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 0.8
Напрям:
 • Сприйняття змін (для категорії "В")
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
 • Сприйняття змін
 • Професійні знання
 • Прийняття ефективних рішень
 • Впровадження змін
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.96

відгуків: 23
Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
 • Сприйняття змін
 • Комунікація та взаємодія
 • Командна робота та взаємодія
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Професійні знання
 • Знання законодавства
найближчий набір до 31 Травня 2024

Етичні засади державної служби. Оновлення влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Знання законодавства
найближчий набір до 31 Травня 2024

Стратегічні комунікації

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Стратегічні комунікації
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Прийняття ефективних рішень
 • Комунікація та взаємодія
 • Знання законодавства
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
найближчий набір до 31 Травня 2024
 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Управління персоналом та управління результативністю
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Прийняття ефективних рішень
 • Лідерство
 • Впровадження змін
найближчий набір до 31 Травня 2024

Впровадження змін та прийняття ефективних рішень

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
 • Прийняття ефективних рішень
 • Впровадження змін
найближчий набір до 31 Травня 2024
 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Управління публічними фінансами
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Знання законодавства
найближчий набір до 31 Травня 2024

Професійна компетентність сучасного державного службовця

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Прийняття ефективних рішень
 • Знання законодавства
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Впровадження змін
 • Лідерство
найближчий набір до 31 Травня 2024

Публічне управління та адміністрування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
 • Управління змінами
 • Професійні знання
 • Прийняття ефективних рішень
 • Комунікація та взаємодія
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Лідерство
 • Знання законодавства
 • інші
найближчий набір до 31 Травня 2024

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • Для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції
 • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Знання законодавства
найближчий набір до 31 Травня 2024
 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Командна робота та взаємодія
 • Знання законодавства
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
найближчий набір до 31 Травня 2024

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в бюджетних установах

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 2
Напрям:
 • Управління публічними фінансами
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Знання законодавства
найближчий набір до 31 Травня 2024

Публічне управління та адміністрування

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Професійні знання
 • Прийняття ефективних рішень
 • Командна робота та взаємодія
 • Лідерство
 • Знання законодавства
найближчий набір до 31 Травня 2024

Удосконалення рівня володіння українською мовою

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
 • Професійні знання
 • Комунікація та взаємодія
найближчий набір до 31 Травня 2024

4.86

відгуків: 126
Держава без бар’єрів

Загальна короткострокова програма

 • Безкоштовно
 • Дистанційна
 • Вища школа публічного управління
 • вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а
 • Київ
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Соціальний захист населення
 • Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю
Компетентності:
 • Робота з інформацією
 • Комунікація та взаємодія
найближчий набір до 30 Травня 2024

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Управління змінами
Компетентності:
 • Сприйняття змін
 • Впровадження змін
найближчий набір до 31 Травня 2024

Лідерство

Загальна короткострокова програма

 • Iнші умови
 • Дистанційна
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
 • Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32
 • Донецька
 • Тривалість програми (ЄКТС) - 1
Напрям:
 • Розвиток лідерського потенціалу
Компетентності:
 • Комунікація та взаємодія
 • Впровадження змін
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Лідерство
найближчий набір до 31 Травня 2024