ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Цілі сталого розвитку для публічних службовців ктегорія "А"

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
набір припинено

Загальна мета: Формування сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок управління у кризових ситуаціях,  розв’язання складних завдань...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо європейських стандартів політичної неупередженості, а також про явище адміністративного ресурсу та негативні наслідки його неналежного використання  у...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 12 Жовтня 2020

Мета програми: підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Мета програми: підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Загальна мета Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері раціонального використання та охорони земельних та інших природних ресурсів, планування управлінської діяльності в...

 • Iнші умови
 • Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
 • вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2
 • Київ
найближчий набір - 11 Листопада 2020

Загальна мета - формування професійних компетентностей щодо ефективної комунікації, взаємодії, управління конфліктами.За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:знання: основ ділового спілкування, взаємодії та управління конфліктами у професійному середовищі;уміння: виявляти та усувати бар’єри комунікації; управляти конфліктами...

 • Iнші умови
 • Волинський обласний ЦППК
 • М. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

Даний курс  спрямований на поглиблення та набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування адекватних для сучасних умов знань,  умінь і навиків для  забезпечення виконання законодавчих норм, які відносяться до...

 • Безкоштовно
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Львівська
найближчий набір - 21 Жовтня 2020

           Актуальність тематичного короткострокового курсу зумовлюється необхідністю поглиблення та набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування адекватних для сучасних умов знань, умінь і навиків для...

 • Безкоштовно
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Львівська
найближчий набір - 19 Жовтня 2020

Управління людськими ресурсами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування компетентностей державних службовців щодо результативного та ефективного управління людськими ресурсами, включаючи здійснення відбору на державну службу, розвитку професійної компетентності службовців, їх мотивацію, планування службової діяльності та оцінку...

 • Безкоштовно
 • Волинський обласний ЦППК
 • М. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено