БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Бюджетно-податкова політика сучасної держави та напрями її реалізації

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • реалізація податкової політики (СП)
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Професійні знання

Опис програми:

 

Загальна мета: формування професійних компетентностей фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з питань бюджетно-податкової політики сучасної держави та напрямів її реалізації

 

Структура програми:

Тема 1. Бюджетна система України та її побудова

Тема 2. Податки як джерело формування доходів бюджету. Податкова політика держави 

Тема 3. Завдання органів Державної податкової служби України щодо реалізації бюджетно-податкової політики держави

Тема 4. Інструменти реалізації бюджетно-податкової політики в Україні

Тема 5. Вплив правопорушень на реалізацію бюджетно-податкової політики держави та заходи з їх усунення. Корупційні правопорушення

 
Очікувані результати навчання:

ЗНАННЯ

- бюджетної системи та бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної системи України;

- сутності системи податкового законодавства та принципів формування податкової політики;

- причин виникнення податкових правопорушень, їх впливу на реалізацію бюджетно-податкової політики держави та основних напрямів державної антикорупційної політики в Україні..

УМІННЯ

- визначати напрями податкової політики та її пріоритети, оцінювати її ефективність;

- формулювати основні стратегічні цілі розвитку ДПС України, завдання та принципи діяльності органів податкової служби України;

- застосовувати принципи побудови бюджетної системи та повноваження учасників бюджетного процесу під час виконання своєї професійної діяльності; 

- використовувати інструменти реалізації бюджетно-податкової політики.

НАВИЧКИ

- оцінювання ефективності бюджетно-податкової системи, принципів формування податкової політики та сутності методів боротьби з податковими правопорушеннями;

- практичного застосування інструментів реалізації бюджетно-податкової політики в Україні з метою ефективного забезпечення своєчасних надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни.

Додаткова інформація:

Для довідок: 0986106342 Олександр

Реєстрація 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxSwM865EJuA2eVypL-dnQwTt0v9LVVO8KmcUIXb5M2hIyA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Вимоги до учасників навчання:

вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

м.Ужгород, вул. М.Божук 6/14

Закарпатська

5

відгуків: 21
Рейтинг навчального заходу