ДІЛОВА ПОЛЬСЬКА МОВА

ДІЛОВА ПОЛЬСЬКА МОВА

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: засвоєння лексики та основних граматичних правил ділової польської мови, необхідних для розуміння письмових текстів, сприйняття та розуміння усної мови, створення текстів, розвитку та вдосконалення зв’язного усного та письмового мовлення, здійснення перекладу в професійній діяльності публічних службовців.

Форма навчання: очна (денна).

Цільова група: державні службовці місцевих органів виконавчої влади.

Обсяг програми: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні знати:

- основи граматики;

- основи аудіювання різностильових текстів у межах програмної тематики та рівня складності, аналізувати та коментувати прослуханий матеріал;

- правила ділового і повсякденного спілкування.

вміти:

- сприймати і розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах професійної тематики;

- читати й розуміти зміст текстів різної  тематики;

- спілкуватися в усній та письмовій формах в рамках взаємодії з колегами, підготовки до партнерства;

- самостійно читати літературу мовою оригіналу;

- здійснювати адекватний письмовий переклад текстів з польської мови на українську та навпаки;

- отримувати необхідну інформацію.

Додаткова інформація:

Регіональне замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Рівненської області 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Рівне, майдан Просвіти 2

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом