ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Процес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: систематизувати знання про становлення й розвиток процесу європейської інтеграції; ознайомлення з інституційно-правовою системою Європейського Союзу.

 Форма навчання: очна.

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Політико-правова природа Європейського Союзу.

2.  Законодавчий процес в Європейському Союзі.

3.  Загальна характеристика права Європейського Союзу.

4.  Джерела права Європейського Союзу. Джерела права ЄС: види та ієрархія.

5.  Судовий захист права Європейського Союзу.

6.  Історія розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, їх нормативно-правове регулювання.

7.  Юридичні аспекти співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

8.  Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  сучасний стан і перспективи його розвитку;

-  структуру ЄС;

-  основні функції інституцій ЄС;

-  організацію судової системи ЄС, розподіл юрисдикції між судовими органами ЄС;

-  коло джерел права ЄС та їх властивості;

-  порядок застосування права ЄС у національних правопорядках його держав-членів;

вміти:

-  аналізувати проблеми сучасного політичного життя України та світу;

-  правильно тлумачити норми права ЄС, насамперед установчих договорів ЄС;

-  орієнтуватися у системі та термінології інституційного права ЄС та договірно-правовій базі відносин України з ЄС;

- використовувати отримані знання у сфері права Європейського Союзу для підвищення професійних навичок.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом