КАДРОВИЙ АУДИТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Кадровий аудит у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Управління персоналом в органах місцевого самоврядування

Опис програми:

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської діяльності.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Кадровий менеджмент у системі управління.

2.  Кадрове забезпечення державного управління в Україні.

3.  Запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті. Удосконалення нормативно-правової бази.

4.  Кадрова робота і кадрове діловодство в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: вимоги і особливості.

5.  Вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади на державній службі в Україні.

6.  Формування навичок ефективного виконання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов’язків.

7.  Лідерство в управлінській діяльності.

8.  Коучинг у менеджменті як високоефективний стиль управління.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  поняття та особливості кадрового менеджменту на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

-  види та особливості застосування кадрових технологій на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

-  вимоги до проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням європейських стандартів;

-  шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС;

-  шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

-  об’єкти, завдання, характер органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

-  особливості організації контролю виконавської дисципліни в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

-  особливості управління персоналом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-  психологічні особливості ефективного управлінського впливу;

-  характерні риси і вимоги до лідера;

-  формальний і неформальний підходи в управлінні;

-  умови взаємодії формального та неформального лідерів;

-  основні положення коучингу та принципи коучинг-менеджменту;

-  сутність, принципи і механізми формування позитивного іміджу державної влади;

-  механізми налагодження зв’язків із громадськістю;

вміти:

-  планувати та організовувати роботу підпорядкованого структурного підрозділу, здійснювати ефективне управління його діяльністю;

-  добирати і застосовувати методи управлінського контролю;

-  організовувати ефективний контроль виконавської дисципліни;

-  використовувати механізми контролю з метою забезпечення регулювання діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-  виявляти резерви оптимізації діяльності органу влади та формулювати пропозиції щодо регламентації роботи його структурних підрозділів;

-  застосовувати сучасні технології управління персоналом;

-  розробляти і впроваджувати нові підходи до управління персоналом на основі компетентнісного підходу;

-  використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами.

-  розробляти заходи щодо реалізації кадрової політики, планувати кадрову роботу;

-  розробляти та реалізовувати програми і проекти організаційно-управлінських нововведень;

-  налагоджувати зв’язки з громадськістю.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом