ІННОВАЦІЙНІ ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАОСВІТА

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування цілісної системи функціональних компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Медіакультура суспільства як складова його загальної культури.

2.  Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади. Створення Web-сайтів.

3.  Соціальні медіа і влада в Україні. Інформація і маніпуляція.

4.  Медіакритика. Новітні медіа.

5.  Медіаосвіта та медіаграмотність.

6.  Псиотхнологія різних видів реклами.

7.  Інтернет технології та онлайн-освіта в системі навчання публічного службовця.

8.  Соціальні медіа і краудсорсинг. Захист персональної інформації. Цифрова грамотність.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • особливості впливу інформаційної влади на політичну поведінку людей, формування у них демократичних цінностей;
 • основні аспекти формування електронного уряду України;
 • роль засобів масової інформації в розвитку громадянського суспільства;
 • підходи до формування інформаційно-комунікаційного суспільства;
 • особливості становлення та функціонування інформаційної влади в сучасній Україні, її ролі в демократизації українського суспільства
 • становлення і розвитку інформаційної влади в сучасній Україні;
 • вплив сучасної інформаційної революції на всі сфери суспільного життя, зміни у співвідношенні влад, демократизацію сучасного суспільства
 • умови та шляхи реформування адміністративних послуг;
 • основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;
 • нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем електронного документообігу;
 • основні комунікаційні технології в системі державної служби;
 • характеристики інформаційних систем та особливості їх застосування у професійній діяльності з метою забезпечення її ефективності;
 • види електронних засобів комунікації та механізми їх використання;
 • організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної інфраструктури;
 • психотехнології рекламних засобів зі зворотнім зв’язком та без зворотного зв’язку;
 • інформаційно-комунікативне забезпечення органів влади;

вміти:

 • використовувати сучасні комунікаційні технології та системи для інформаційного забезпечення реформ;
 • формувати та підтримувати позитивний імідж засобами комунікації.
 • здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • умови та шляхи до реформування адміністративних послуг;
 • критерії оцінки якості електронних адміністративних послуг;
 • підходи до формування інформаційно-комунікаційного суспільства;
 • здійснювати електронне врядування в системі державного управління;
 • визначати і вирішувати проблеми формування е-урядування в Україні;
 • використовувати ІТ-технології та Web-ресурси для розвитку системи державного управління;
 • визначати психологічну ефективність реклами;
 • основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;
 • виявляти протиріччя і перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем документообігу в органах державного управління та органах місцевого самоврядування;
 • застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень державного та регіонального рівнів;
 • визначати основні вимоги до створення та функціонування сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • аналізувати якісні зміни, які відбуваються в процесах демократизації суспільства під впливом нових комунікативних технологій;
 • визначати співвідношення інформаційної влади з іншими видами влади (політичною, економічною, соціальною);
 • формулювати загальні вимоги до впровадження та функціонування систем електронного урядування;
 • виявляти протиріччя і перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем документообігу в органах державного управління та органах місцевого самоврядування;
 • визначати основні вимоги до створення та функціонування сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • виявляти загрози інформаційні безпеці особистості та загрози демократизації суспільства, породжених застосуванням новітніх інформаційних технологій, Інтернету.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом