ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОСАДИ ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО І-ІV КАТЕГОРІЙ ПОСАД В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Опис програми:

Мета Професійної програми: забезпечення компетентністного підходу до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, що передбачає необхідність засвоєння знань з питань місцевого самоврядування, економічного розвитку регіонів, територіального управління, запобігання і протидії проявам корупції, менеджменту, управління персоналом і розвиток умінь застосовувати ці знання в практичній діяльності.

 Форма навчання: змішана.

 Обсяг програми: 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).

 Навчання за Професійною програмою передбачає реалізацію таких завдань:

-  удосконалення професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування з питань законодавчого та нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування;

-  розширення та удосконалення системи знань, які складають основу інформаційно-комунікативного забезпечення професійної діяльності;

-  оволодіння системою професійних умінь, які забезпечують здатність ефективно організовувати поточну діяльність самоврядної громади;

-  формування потреби у постійному вдосконаленні професійних знань, умінь та навичок;

-  удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та самоосвіти.

 Структура програми:

Загальна складова:

Модуль 1. Стратегія розвитку України в умовах європейської інтеграції.

Модуль 2. Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування в Україні.

Модуль 3. Фінансова децентралізація та бюджетно-податкова політика України.

Загальна галузева складова:

-  Роль місцевого самоврядування у реалізації соціальної та гуманітарної політики.

-  Земельна реформа. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин.

-  Модернізація житлово-комунального господарства, розвиток інженерної інфраструктури.

-  Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики.

-  Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій.

-  Сучасний стан агропромислового комплексу України та основні завдання Уряду щодо державної підтримки його розвитку.

-  Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств.

-  Формування бренду регіону та залучення інвестицій.

-  Розвиток туристичного потенціалу територій.

-  Державна підтримка та стимулювання нанотехнологій в Україні.

-  Розвиток соціального діалогу в Україні та на територіальному рівні.

Функціональна складова:

Модуль 1. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування на районному рівні.

Модуль 2. Демократичне врядування в органах місцевого самоврядування.

Тренінг. Лідерство посадової особи місцевого самоврядування

Варіативна складова:

Модуль 1. Стратегічне планування.

Модуль 2. Управління проектами.

Модуль 3. Ділова комунікація в державних інституціях.

Модуль 4. Культура мовлення як складова адміністративної культури. Організаційно-розпорядчі документи.

Модуль 5. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.

Модуль 6. Управлінська риторика.

 Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є:

 • засвоєння знань про сутність та усвідомлення шляхів реалізації державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах системної модернізації країни, децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи та з урахуванням інтеграційних процесів;
 • володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для стабільного прогресивного розвитку регіонів України;
 • засвоєння знань про шляхи реалізації політики стабілізації та реформ у регіонах відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»;
 • володіння інформацією про особливості економічної трансформації України, реалізацію соціально-економічних реформ, завдання і напрями здійснення регуляторної реформи;
 • оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації;
 • розуміння передумов і шляхів реалізації реформи адміністративно-територіального устрою та земельної реформи в Україні;
 • усвідомлення необхідності запровадження програм енергозбереження, диверсифікації джерел постачання газу в Україну і його заміщення іншими енергоносіями та оволодіння знаннями про шляхи її реалізації;
 • розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного управління регіональним розвитком, оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій через управління проектами;
 • оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних послуг;
 • усвідомлення особливостей впровадження аграрної реформи в Україні;
 • володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в місцевих органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;
 • оволодіння технологіями ефективного управління на засадах лідерства;
 • усвідомлення необхідності впровадження нових підходів до управління персоналом та моніторингу людського розвитку в органах місцевого самоврядування тощо.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування.Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ