ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Електронне урядування в сучасній системі державного управління

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Електронне урядування та електронна демократія

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів компетентності керівних кадрів щодо сучасних комунікаційних технологій та інформаційних систем у сфері державного управління, необхідних для реалізації електронного урядування в Україні й забезпечення інформаційної безпеки.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державна інформаційна політика в Україні в умовах розвитку інформаційного суспільства.

2.  Державна політика та державне управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування. Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.

3.  Концептуальні засади та умови успішного впровадження електронного врядування.

4.  Інформаційна безпека в електронному урядуванні.

5.  Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства.

6.  Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади. Інформатизація органів влади.

7.  Електронний уряд: проблеми та пріоритети.

8.  Надання електронних послуг. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  стан сучасної державної інформаційної політики України;

-  основні аспекти формування електронного уряду України;

-  нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства та електронного урядування;

-  основні принципи, напрями і механізми трансформації системи державного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства;

-  закономірності і проблеми створення і розвитку системи електронного урядування;

-  проблеми розбудови в Україні е-парламенту в контексті світових тенденцій е-парламентаризму;

-  загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем електронного документообігу;

-  умови та шляхи до реформування адміністративних послуг;

-  критерії оцінки якості електронних адміністративних послуг;

-  підходи до формування інформаційно-комунікаційного суспільства;

­  основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;

вміти:

-  формулювати загальні вимоги до впровадження та функціонування систем електронного урядування;

-  виявляти протиріччя і перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем документообігу в органах державного управління та органах місцевого самоврядування;

-  здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

-  застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень державного та регіонального рівнів;

-  визначати основні вимоги до створення та функціонування сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;

-  виявляти загрози інформаційні безпеці особистості.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ