НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

Загальна короткострокова програма

Опис програми:


Мета програми : розвиток правової та управлінської компетенцій державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ефективності функціонування та удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.


Форма навчання: очна.

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

Структура програми:

1.  Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей.

2.  Національно-патріотичне виховання в Україні.

3.  Вплив державної політики на процес формування патріотичного виховання молоді.

4.  Діяльність органів публічної влади та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання.

5.  Сучасна освітня політика національно-патріотичного виховання молоді в України. Зарубіжний досвід патріотичного виховання громадян.

6.  Духовно-ціннісні засади формування патріотичної свідомості державних службовців в Україні. 

7.  Сучасний стан військово-патріотичної роботи у Збройних Силах України. 


Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам::

знати:

  • «Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки»;
  • історію становлення і розвитку національно-патріотичної самосвідомості українського суспільства;
  • роль адміністративно-управлінської еліти в державотворенні України;
  • основні тенденції та зміст національно-патріотичного виховання особистості; підходи до виховання громадянина-патріота;
  • міжнародні й вітчизняні орієнтири суспільної солідарності у національно-патріотичному вихованні;
  • забезпечення ефективної роботи координаційних рад з національно-патріотичного в органах місцевого самоврядування;
  • залучення громадських організацій та громадських активістів, використання їх досвіду і потенціалу в процесі національно-патріотичного виховання;
  • нормативно-правові документи з питань національно-патріотичного виховання молоді;
  • порядок розроблення державного фінансування заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молодих людей;

  уміти:

  ·  організовувати заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки;

  ·  готувати нормативно-правові документи з питань національно-патріотичного виховання молоді;

  ·  розробляти і реалізовувати програми з національно-патріотичного виховання та нормативно-методичного забезпечення її реалізації;

  ·  ефективно сприяти розвитку взаємодії, спілкування дітей та молоді з різних регіонів, проведення спільних медійних, культурних, освітніх та інших заходів, організація міжрегіональних дитячих та молодіжних обмінів;

  ·  організовувати і проводити опитування, соціологічні та інші досліджень, у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді з метою визначення змін ціннісних орієнтирів молоді;

  ·  налагоджувати співпрацю з військовими формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових професій;

  ·  формулювати практичні рекомендації органам щодо вибору ефективних інструментів і варіантів стимулювання системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

  ·  забезпечувати сприяння розвитку волонтерського руху, громадських організацій національно-патріотичного спрямування;

  ·  використовувати інноваційних підході для створення дієвого механізму національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

  ·  узагальнювати кращий досвід роботи з національно-патріотичного виховання;

  ·  зміцнювати партнерську співпрацю з суб’єктами національно-патріотичного виховання на місцевому рівні. 

   

   

  Додаткова інформація:

  Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.


   Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


  Для кого призначена ця програма:

  Категорії посад державної служби: Б А

  Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

  Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


  Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

  Набір слухачів не розпочато.

  Питання та відповіді щодо курсу

  Місце проведення курсу

  вулиця Ежена Потьє

  Київ

  Інші навчальні заходи за цим напрямом