ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Організація контролю та виконавська дисципліни в органах влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оволодіння системою знань і вмінь, які складають основу професійної компетентності щодо організації та здійснення ефективного контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Стратегія Національної безпеки України. Ефективний сектор безпеки і оборони: забезпечення інтересів громадян, суспільства, держави. Воєнна доктрина України.

2.  Забезпечення національних інтересів України в глобальному та національному кіберпросторах. Геостратегічні альтернативи кібернетичного простору: збройні конфлікти і компроміси та співробітництво.

3.  Європейська безпека і Україна. Потенціал співробітництва України з ЄС у сфері безпеки.

4.  Глобалізація системи безпеки. НАТО у системі міжнародної безпеки. Співробітництво між Україною та НАТО.

5.  Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти.

6.  Актуальні проблеми реформування сектору безпеки і оборони України у нових геополітичних реаліях. Перспективи реформування та розвитку сектору обороно-промислового комплексу України.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  нормативно-правове забезпечення внутрішнього контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-  сутність та значення виконавської дисципліни;

-  механізми вдосконалення виконавської дисципліни;

-  склад і порядок формування звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про організацію, планування і здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції

-  завдання та принципи внутрішнього контролю в органах державної влади та місцевого самоврядування;

-  особливості організації контролю виконавської дисципліни в органах державної влади та місцевого самоврядування;

-  механізми протидії поширенню владних зловживань в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування;

-  значення та особливості впровадження контролінгу в органах державної влади та місцевого самоврядування;

вміти:

-  організовувати ефективний контроль виконавської дисципліни;

-  використовувати механізми контролю з метою забезпечення регулювання діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  організовувати взаємодію між органами місцевого самоврядування та органами державної влади щодо контролю;

-  виявляти резерви оптимізації діяльності органу влади та формулювати пропозиції щодо регламентації роботи його структурних підрозділів;

-  аналізувати та використовувати фактори, що визначають рівень відповідальності державного службовця;

-  планувати та організовувати заходи, спрямовані на запобігання, протидію та виявлення корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- здійснювати контроль за дотриманням законодавства про відповідальність за корупційні діяння;

-  організовувати контролінг в органах державної вдали та місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективного управління діяльності;

- здійснювати бюджетування та контроль витрат в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом