ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації

Загальна короткострокова програма

Опис програми:


Мета програми: поглиблення знань і умінь слухачів, які необхідні для забезпечення та реалізації ними державної політики в сфері регіонального розвитку в умовах децентралізації з метою підвищення ефективності публічного управління при впровадженні системних реформ у контексті євроінтеграції та демократичного врядування.

 

Завдання програми:

-  з’ясувати сутність організаційно-функціональної структури децентралізації та вивчити механізми взаємодії центральних, регіональних органів влади й органів місцевого самоврядування;

-  оцінити сучасний стан децентралізації з огляду на складне внутрішньополітичне становище в Україні.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Реалізація державної політики регіонального розвитку в умовах децентралізації влади.

2.  Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи.

3.  Головні напрями децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування: стан та проблеми.

4.  Економічна складова регіонального розвитку в умовах децентралізації.

5.  Інноваційні технології регіонального розвитку в умовах децентралізації влади. Кластерна модель. Державно-приватне партнерство.

6.  Соціально-гуманітарна стратегія Української держави в умовах регіональної децентралізації.

7.  Регіональний та місцевий розвиток в країнах Європейського Союзу. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні стратегічними партнерами.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  поняття, форми, конституційні засади та статус територіальних одиниць України;

-  конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні;

-  механізми та інструменти у сфері регіональної політики України;

-  суть економічних реформ та шляхи їх реалізації;

-  пріоритети політики реформ в Україні;

-  зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, передумови і наслідки їх прийняття для стабільного прогресивного розвитку регіонів України;

-  інституційне та ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічних реформ на місцевому рівні;

- пріоритетні напрями сучасної інформаційної політики держави та особливості її реалізації;

- шляхи вдосконалення співпраці органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, структурними утвореннями політичних партій, інститутами громадянського суспільства;

-  цілі, завдання і принципи державної бюджетно-податкової політики, шляхи її реалізації на місцевому рівні;

-   функції регіональних комітетів економічних реформ;

вміти:

- планувати та організовувати заходи, спрямовані на прискорення реалізації економічних реформ в регіонах України;

- визначати ефективність діючих форм і методів державного управління за результатами аналізу програм розвитку територій, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу;

- формулювати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів стимулювання економічного розвитку;

-  вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів;

-  здійснювати стратегічне управління регіональним розвитком;

-  впроваджувати державні стратегії через управління проектами.

- надавати консультативно-методичну допомогу органам державної влади з проблемних питань соціально-економічного та політичного розвитку держави;

-  розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань праці, колективно-договірного регулювання соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців, розвитку соціального діалогу;

- використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами;

-  розробляти плани власного професійного розвитку.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом