ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Інноваційний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування цілісної системи функціональних компетентностей в сфері управління інноваційними змінами в органах державної влади з урахуванням стратегічних засад розвитку Української держави та передових світових управлінських практик.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи.

2.  Інновації в державному управлінні.

3.  Інноваційна діяльність в органах публічного управління країн-членів Європейського Союзу: проблеми та перспективи впровадження досвіду у вітчизняну практику.

4.  Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності.

5.  Ефективне управління територіями: інноваційний розвиток.

6.  Управління проектами з урахуванням інноваційної складової.

7.  Організація управління інноваційними проектами.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • ­  принципи менеджменту управлінської діяльності на державній службі;
 • ­  систему нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні та її проблеми;
 • ­  види інновацій та їх основні характеристики;
 • ­  особливості реалізації важелів спеціального економічного інструментарію інноваційного менеджменту;
 • ­  характер інноваційних процесів на різних стадіях життєвого циклу інновації;
 • ­  принципи сучасного управління інноваційними процесами;
 • ­  механізм формування інноваційних стратегій та їх зв’язок із загальною стратегією організації;
 • ­  загальні засади організації та здійснення інноваційного менеджменту в зарубіжних країнах;
 • ­  сутність, зміст та особливості управлінської діяльності;
 • ­  стилі керівництва, актуальні завдання і функції керівника державної служби;
 • ­  технології прийняття управлінських рішень;
 • ­  інструменти та механізми формування управлінських якостей;

вміти:

 • ­  складати інноваційні стратегії розвитку організації з використанням методики стратегічного управління та знаходити оптимальні важелі їх реалізації на основі практичного оперування спеціальним економічним інструментарієм інноваційного менеджменту;
 • ­  розробляти пропозиції з удосконалення підсистем забезпечення інноваційного проекту;
 • ­  проводити економічно-фінансове обґрунтування вибору певних інноваційних проектів з використанням методики фінансового та проектного аналізів;
 • ­  адаптувати прогресивний зарубіжний досвід інноваційного менеджменту в практику управління інноваціями в Україні.
 • ­  застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в адміністративній, господарській і управлінській діяльності;
 • ­  узагальнювати кращий досвід інноваційного менеджменту і застосовувати його у діяльності органів влади;
 •  оцінювати й аналізувати привабливість інвестиційних проектів на альтернативній основі з урахуванням засад державної інвестиційної політики.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Питання та відповіді щодо курсу

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом