ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Електронне декларування публічних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Електронне урядування та електронна демократія

Опис програми:

Мета програми: надання роз’яснень публічним службовцям щодо технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за невиконання умов подання електронних декларацій.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Впровадження електронного урядування: світовий досвід і українська специфіка. Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства.

2.  Електронна демократія та електронна держава. Електронний уряд: проблеми та пріоритети.

3.  Е-декларації. Запобігання корупції в органах публічного управління.

4.  Електронна декларація для публічних службовців: особливості складання, подання та оприлюднення.

5.  Запобігання конфлікту інтересів та корупції в депутатській діяльності: досвід країн ЄС та пропозиція для України..

6.  Конфлікт інтересів, етичні стандарти, декларування доходів та видатків публічних службовців.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  основні аспекти формування електронного уряду України;

-  нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування електронного урядування;

-  основні напрями е-взаємодії держави та суспільства;

-  проблеми розбудови в Україні е-парламенту в контексті світових тенденцій е-парламентаризму;

-  загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем електронного документообігу;

-  критерії оцінки якості електронних адміністративних послуг;

-  суб’єкти, типи та терміни подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-  порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

-  особливості складання, подання та оприлюднення електронних декларацій для публічних службовців;

-  організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків в органі влади;

­  правила поведінки, спеціальні вимоги та обмеження, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів;

вміти:

-  формулювати загальні вимоги до впровадження та функціонування систем електронного урядування;

-  виявляти протиріччя і перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем документообігу в органах державного управління та органах місцевого самоврядування;

-  застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень державного та регіонального рівнів;

-  заповнювати та подавати електронні декларацій;

-  дотримуватися законодавства щодо конфлікту інтересів та кодексів поведінки.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.
Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом