СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: СТРАТЕГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

-  розвиток правової, управлінської компетенцій у сфері сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо управління державними фінансами та розуміння особливостей стратегічного планування і середньострокового бюджетного планування;

-  розуміння форм та механізмів взаємозв’язку між бюджетними процесами і державно-управлінськими рішеннями задля забезпечення результативності та ефективності останніх.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 30 годин (1,00 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 20 годин (0,67 кредити ЄКТС)самостійна підготовка –10 годин (0,33 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Стратегічне державне планування: сутнісні, правові та організаційні засади.

2.  Сучасні технології бюджетування.

3.  Середньострокове бюджетне планування.

4.  Координація стратегічних документів та їх узгодженість із бюджетом держави.

5.  Прозорість та відкритість бюджетного процесу: законодавчі норми, проблеми та вплив децентралізації.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  сутність стратегічного та середньострокового планування, їх правового регулювання в Україні, основних елементів, переваг та недоліків;

-  етапи розвитку системи управління державними та місцевими фінансами;

-  основні положення Бюджетного кодексу України щодо організації бюджетного процесу на макро- та мікро- рівнях;

-  міжнародного досвіду в середньостроковому бюджетному плануванні;

-  специфіку результативності середньострокового бюджетного планування та її критерії;

-  сутності програмно-цільового та гендерно-орієнтованого бюджетування, їх основних елементів, переваг та недоліків;

-  особливостей міжбюджетних відносин на сучасному етапі;

-  дотримання норм бюджетного законодавства щодо забезпечення прозорості бюджетного процесу із врахуванням впливу децентралізаційних процесів в Україні;

-  особливостей громадського контролю та необхідності участі громадськості у формуванні та реалізації бюджетної політики;

вміти:

-  володіти стратегічним баченням щодо реформування системи управління державними фінансами

-  аналізувати існуючі стратегічні документи та визначати індикатори реалізації стратегій відповідно до їх основної мети та завдань 

-  здійснювати оцінку виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і видатками (в розрізі головних розпорядників коштів (за відомчою класифікацією видатків)) та в розрізі бюджетних програм, а також визначати основні фактори впливу на формування бюджетної політики на середньострокову перспективу

-  складати паспорти бюджетних програм та визначати результативні показники виконання цих програм.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом