СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «СТРАТЕГІЯ РЕФОРМ – 2020»

Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми «Стратегія реформ – 2020»

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

 1. Глобалізація. Нові моделі стратегічного партнерства України.
 2. Європейська інтеграція України в умовах асоціації України та ЄС.
 3. Суспільно-політичні процеси в Україні у сучасних умовах. Шляхи реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».
 4. Інноваційні підходи до модернізації економіки України.
 5. Стратегічне управління. Розробка та реалізація державних програм.
 6. Стратегія розвитку громадянського суспільства.
 7. Головні напрями децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування: стан та проблеми.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

 • знати:
 • шляхи реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»;
 • сутність та природу інтеграції в контексті процесів глобалізації, передумови, чинники та види інтеграційних процесів;
 • шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС;
 • етапи розвитку європейської інтеграції від економічної до політичної, її суперечності та труднощі;
 • сутність планування та стратегічного управління;
 • особливості кадрової політики органів державної влади і органів місцевого самоврядування, шляхи забезпечення гендерної рівності у процесі її реалізації;
 • стратегічні підходи до формування та залучення на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування корпусу професійних управлінських кадрів;
 • вміти:
 • визначати тенденції розвитку європейської інтеграції в цілому;
 • аналізувати передумови, фактори і тенденції розширення Європейського Союзу;
 • аналізувати процес євроатлантичного співробітництва та його наслідки для України;
 • застосовувати положення концепцій стратегічного управління;
 • організовувати заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
 • визначати основні проблеми державної кадрової політики і засоби їх вирішення в умовах здійснення адміністративної реформи;
 • застосовувати сучасні технології управління персоналом;
 • розробляти та реалізовувати програми і проекти організаційно-управлінських нововведень;
 • налагоджувати зв'язки з громадськістю.

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом