ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ

Зарубіжний досвід впровадження реформ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оновити знання та удосконалити вміння, які забезпечують здатність державних службовців реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України в умовах модернізації державного управління та світової глобалізації.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Європейська інтеграція України.

2.  Національна безпека України.

3.  Соціально-гуманітарна політика.

4.  Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України.

5.  Реформування бюджетної системи України. Стратегічні пріоритети реформи податкової системи.

6.  Пенсійна реформа.

7.  Податкова реформа.

8.  Реформа трудового законодавства.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • ­  пріоритети, виклики, політичні та соціально-економічні умови реалізації Стратегії сталого розвитку України;
 • ­  механізми забезпечення довгострокового розвитку країни в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку України;
 • ­  методичні підходи щодо формування стратегій розвитку на державному та регіональному рівнях;
 • ­  моделі стратегічного партнерства України, пріоритети геополітичної стратегії України;
 • ­  основні функції системи забезпечення національної безпеки України;
 • ­  європейські стандарти суспільного розвитку;
 • ­  сутність та напрями державної фінансової, економічної, соціальної та регіональної політики, шляхи і принципи їх реалізації в умовах реформування та подолання кризи;
 • ­  особливості формування і реалізації гуманітарної політики;
 • ­  засади формування і функціонування соціальних програм в умовах модернізації держави та реалізації реформ;
 • ­  інституційне та ресурсне забезпечення економічного розвитку в умовах децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування;
 • ­  сутність, проблеми, інструменти та механізми впровадження податкової, пенсійної реформи, реформи трудового законодавства;
 • ­  проблеми інтеграції України у світовий економічний простір;
 • ­  умови забезпечення суспільно-політичного розвитку України в умовах інтеграційних процесів;
 • ­  основні напрями співпраці України з міжнародними організаціями;
 • ­  шляхи впровадження сучасних реформ: очікувані результати, ризики, проблеми і шляхи їх вирішення та перспективи подальшого розвитку;
 • ­  механізми забезпечення ефективного управління коштами місцевих бюджетів;

вміти:

 • визначати стратегічні напрями розвитку держави застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики;
 •  визначати актуальні проблеми інтеграції України у світовий економічний простір на основі системного аналізу причин їх виникнення і пропонувати можливі шляхи їх вирішення;
 • розробляти рекомендації і пропозиції до проектів зовнішньополітичних стратегій України;
 •  аналізувати місцеві фінанси як систему, рівень фінансової автономії територіальних громад;
 •  визначати особливості бюджетного процесу на місцевому рівні;
 •  аналізувати доходну та видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування, кредитоспроможність місцевих органів влади, регіональні накопичення та фінансові ринки;
 •  готувати пропозиції щодо проведення збалансованої місцевої фінансово-бюджетної політики.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом