ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ. SMART-ТЕХНОЛОГІЇ

Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Державна політика цифрового розвитку

Опис програми:

Мета програми: підвищення загального рівня цифрової грамотності публічних службовців, презентація новітніх можливостей Інтернету, інноваційних технологій та сервісів Google для публічних службовців.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.     Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства.

2.     Особливості розробки та реалізації електронного урядування країн світу та сучасної України.

3.     Електронна демократія та електронна держава.

4.     Електронний документообіг як елемент електронного урядування.

5.     Розвитку цифрової економіки та суспільства України.

6.     Перешкоди на шляху впровадження електронного урядування.

7.     Smart-технології публічного управління.

8.     Сервісна діяльність органів публічної влади. Цифрова демократія та інформаційна культура.

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • стан сучасної державної інформаційної політики України;
 • основні аспекти формування електронного уряду України;
 • нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • закономірності і проблеми створення і розвитку системи електронного урядування;
 • проблеми розбудови в Україні е-парламенту в контексті світових тенденцій е-парламентаризму;
 • загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем електронного документообігу;
 • критерії оцінки якості електронних адміністративних послуг;
 • підходи до формування інформаційно-комунікаційного суспільства;
 • основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;
 • основних принципів, напрямів, методів, механізмів формування та реалізації державної політики у сфері цифрової економіки;
 • інструментальних технологій електронного надання управлінських послуг органами публічної влади;
 • базових цифрових трендів реального сектору національної економіки;

вміти:

 • формулювати загальні вимоги до впровадження та функціонування систем електронного урядування;
 • здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • визначати основні вимоги до створення та функціонування сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • здійснювати оптимальний вибір заходів щодо вироблення сервісно-орієнтованого підходу у різні сфери публічного управління та адміністрування;
 • впроваджувати технології клієнтизму у сфері формування та реалізації сервісно-орієнтованої публічної політики;
 • оволодівати знаннями, вміннями та навичками з аналізу, оцінювання та визначення пріоритетних напрямів упровадження інструментів і технологій реалізації цифровізації та електронного врядування;
 • розробляти напрями ефективного впровадження електронних управлінських послуг, механізмів, інструментів і технологій їх надання;
 • обирати методи та методики реінжинірингу й бенчмаркінгу з метою оптимізації державно-управлінських процесів в публічному врядуванні;
 • проводити комплексний аналіз та оцінювання сервісної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • виявляти загрози інформаційні безпеці особистості. 

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом