ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного, функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність використовувати сучасні механізми державно-приватного партнерства як механізму залучення приватних інвестицій у вирішення завдань економічної модернізації країни.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1.   Модернізація базових секторів економіки України та інфраструктури: досвід і проблеми.
 2.  Державно-приватне партнерство – управлінська технологія модернізації економіки.
 3.  Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу.
 4.  Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу.
 5.  Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень.
 6.  Державне регулювання сфери державно-приватного партнерства у сфері інфраструктури України.
 7.  Венчурне фінансування на засадах державно-приватного партнерства.
 8.  Державно-приватне партнерство в системі регулювання туристичної галузі України.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 •  нормативно-правове та організаційне забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні;
 •  суть поняття «державно-приватне партнерство» та особливості трансформаційних інструментів реалізації державно-приватного партнерства в умовах циклічності розвитку економіки;
 •  підходи до інноваційної типізації форм державно-приватного партнерства;
 • концептуальні засади інструментарію реалізації державно-приватного партнерства в Україні та досвід його розвитку в розвинутих країнах;
 • нормативно-правові механізми регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні;
 •  механізми залучення приватної ініціативи та приватного капіталу у сферу надання публічних послуг;
 •  форми контрактів та сфери реалізації публічно-приватних партнерств у світовій практиці;
 •  концепцію розвитку партнерських взаємовідносин держави, науки, освіти та бізнесу;
 •  шляхи оцінювання оптимальних пропорцій ефективності моделі розвитку державно-приватного партнерства;
 •   систему державно-приватного партнерства як інституту фінансування інфраструктурних проектів в Україні;
 • ­  світовий досвід у галузі розробки та реалізації проектів публічно-приватного партнерства;

вміти:

 •  аналізувати нормативно-правову базу розвитку державно-приватного партнерства в Україні;
 • здійснювати декомпозицію інституційних механізмів реалізації державно-приватного партнерства в Україні;
 •  формувати стратегічні цілі та вектори розвитку державно-приватного партнерства в Україні;
 •  визначити умови застосування, переваги, недоліки та основні принципи використання моделей державно-приватного партнерства;
 •  оцінювати сучасний інструментарій реалізації державно-приватного партнерства в Україні;
 •  проводити діагностику застосування форм державно-приватного партнерства в міжрегіональному співробітництві в Україні;
 •  застосовувати методику управління проектами в рамках державно-приватного партнерства;
 • готувати проектні пропозиції для державно-приватного партнерства;
 • здійснювати фінансово-економічний аналіз проектів державно-приватного партнерства та управління проектними ризиками;
 •  розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва та експлуатації інфраструктурних проектів;
 •  надавати пропозиції щодо покращення державного регулювання сфери використання механізмів ДПП;
 •  розробляти методичні положення та практичні рекомендації для ініціаторів проектів державно-приватного партнерства в Україні з метою підвищення якості реалізації таких проектів;
 •  визначати ризики, що виникають у технологічному ланцюгу формування і реалізації державно-приватного партнерства;
 •  розробляти методичні положення та практичні рекомендації з протидії ризикам, які виникають при реалізації інфраструктурних проектів;
 •  розробляти механізми стимулювання розвитку державно-приватного партнерства;
 •  оцінювати процес формування і функціонування механізмів державно-приватного партнерства.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

            Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом