СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: модернізація та потенціювання когнітивних та концептуальних складових професійної компетентності в сфері управління змінами економічного сектору державної політики в умовах глобалізації.

 Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1. Особливості розвитку суспільства та держави в умовах впливу глобалізації. Глобалізаційні виклики суспільного розвитку та їх вплив на систему державного управління.
 2. Розвиток громадянського суспільства в Україні.
 3. Особливості національних та інтеграційних стратегій.
 4. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації.
 5. Стратегії економічного розвитку в системі міжнародних економічних відносин.
 6. Економіка регіонів: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ.
 7. Соціально-економічний розвиток України: реформи для подолання наслідків зовнішньої агресії та системної кризи.
 8. Реформування системи забезпечення зовнішніх зносин та дипломатичної служби України.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • особливості глобалізаційних процесів в сучасному світі та нові моделі стратегічного партнерства України, пріоритети геополітичної стратегії України;
 • сутність і тенденції постіндустріальної глобалізації та транснаціоналізації вітчизняного ринку;
 • механізми формування геополітичного іміджу країни;
 • проблеми інтеграції України у світовий економічний простір;
 • умови забезпечення суспільно-політичного розвитку України в умовах інтеграційних процесів;
 • основні напрями співпраці України з міжнародними організаціями;
 • стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики;
 • шляхи впровадження сучасних реформ: очікувані результати, ризики, проблеми і шляхи їх вирішення та перспективи подальшого розвитку;
 • економічні засади створення сприятливих умов для надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання;
 • методичні підходи щодо формування стратегій розвитку на державному та регіональному рівнях;
 • базові поняття та основні переваги стратегічного управління;

вміти:

 • визначати стратегічні напрями розвитку держави застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики;
 • визначати ефективність діючих форм і методів державного управління в контексті інтеграційних процесів та глобалізації суспільства;
 • визначати актуальні проблеми інтеграції України у світовий економічний простір на основі системного аналізу причин їх виникнення і пропонувати можливі шляхи їх вирішення;
 • організовувати процес стратегічного управління та реалізації стратегічних планів на різних рівнях;
 • розробляти рекомендації і пропозиції до проектів зовнішньополітичних стратегій України;
 • здійснювати моніторинг та оцінювання реалізації стратегічних планів на різних рівнях.

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом