ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми : оволодіння знаннями про інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації державних службовців 1-5 групи оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Форма навчання: очна.

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання.

2.  Медіакультура суспільства як складова його загальної культури.

3.  Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади. Створення Web-сайтів.

4.  Соціальні медіа і влада в Україні. Соціальні медіа і краудсорсинг. Захист персональної інформації. Цифрова грамотність.

5.  Інформація і маніпуляція.

6.  Медіаосвіта та медіаграмотність. Медіакритика. Новітні медіа.

7.  Інтернет технології та онлайн-освіта в системі навчання публічного службовця. Громадські мережеві ініціативи.

8.  Концептуальні засади та умови успішного впровадження електронного врядування. Проблеми впровадження технологій е-уряду в Україні. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • ­  стан сучасної державної інформаційної політики України;
 • ­  основні аспекти формування електронного уряду України;
 • ­  нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • ­  проблеми розбудови в Україні е-парламенту в контексті світових тенденцій е-парламентаризму;
 • ­  загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем електронного документообігу;
 • ­  основні комунікаційні технології в системі державної служби;
 • ­  характеристики інформаційних систем та особливості їх застосування у професійній діяльності з метою забезпечення її ефективності;
 • ­  види електронних засобів комунікації та механізми їх використання;
 • ­  організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної інфраструктури;
 •    інформаційно-комунікативне забезпечення органів влади;

вміти:

 • ­  використовувати сучасні комунікаційні технології та системи для інформаційного забезпечення реформ;
 • ­  здійснювати електронне врядування в системі державного управління;
 • ­  визначати і вирішувати проблеми формування е-урядування в Україні;
 • ­  використовувати ІТ-технології та Web-ресурси для розвитку системи державного управління;
 • ­  формувати та підтримувати позитивний імідж засобами комунікації.
 • ­  здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ­  умови та шляхи до реформування адміністративних послуг;
 • ­  критерії оцінки якості електронних адміністративних послуг;
 • ­  підходи до формування інформаційно-комунікаційного суспільства;
 • ­  основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;
 • ­  виявляти протиріччя і перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем документообігу в органах державного управління та органах місцевого самоврядування;
 • ­  застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень державного та регіонального рівнів;
 • ­  визначати основні вимоги до створення та функціонування сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • ­  виявляти загрози інформаційні безпеці особистості.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом