СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Проєктний менеджмент

Опис програми:

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.

 Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

 1. Особливості менеджменту в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Контроль як засіб підвищення ефективності їх роботи.
 2. Особливості впровадження і реалізації основних засад стратегічного управління та проектного менеджменту в органах публічного управління.
 3. Технологічне вдосконалення державного управління. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи.
 4. Проектний менеджмент в органах влади: командна робота, проектні ролі та управління людським ресурсом при виконанні проектів.
 5. Національні проекти в системі реалізації стратегічних пріоритетів державної політики. Державні та регіональні цільові програми.
 6. Стратегічне планування місцевого розвитку.
 7. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для побудови моделей та аналізу процесів стратегічного управління та проектного менеджменту в органах влади.
 8. Критерії успіху проекту: місія та мета. Структура управління проектами. Роль та компетенції керівника проекту.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • сутність стратегічного управління та проектного менеджменту в державному управлінні;
 • фактори, що визначають структуру проектного менеджменту;
 • теоретичні і практичні основи проектної діяльності;
 • основні закони управління проектами;
 • об'єкти, завдання, характер органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 • особливості управління персоналом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • нормативно-правове забезпечення внутрішнього контролю в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • етапи підготовки, прийняття, критерії оцінки та механізми контролю виконання управлінських рішень;
 • основні положення коучингу та принципи коучинг-менеджменту;

вміти:

 • планувати та організовувати роботу підпорядкованого структурного підрозділу, здійснювати ефективне управління його діяльністю;
 • визначати необхідні механізми та інструменти співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями;
 • розробляти заходи щодо реалізації кадрової політики, планувати кадрову роботу;
 • здійснювати ефективне управління трудовими ресурсами проекту;
 • розробляти та реалізовувати програми і проекти організаційно-управлінських нововведень;
 • використовувати механізми контролю з метою забезпечення регулювання діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • виявляти резерви оптимізації діяльності органу влади та формулювати пропозиції щодо регламентації роботи його структурних підрозділів.

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ