ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Опис програми:

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1.   Реалізація державної політики регіонального розвитку в умовах децентралізації влади.
 2.  Стратегії державної кадрової політики до 2020 року. Гендерний компонент державного управління.
 3.  Головні напрями децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування: стан та проблеми.
 4.  Модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні.
 5.  Фінансова децентралізація.
 6.  Інноваційні технології регіонального розвитку в умовах децентралізації влади. Кластерна модель. Державно-приватне партнерство.
 7.  Об’єднання територіальних громад.  Методика формування спроможних територіальних громад.
 8.  Формування інституту префектів.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 •  основні положення Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки;
 •  особливості кадрової політики органів державної влади і органів місцевого самоврядування, шляхи забезпечення гендерної рівності у процесі її реалізації;
 •  значення та напрями реформування інституту державної служби в Україні;
 •  стратегічні підходи до формування та залучення на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування корпусу професійних управлінських кадрів;
 •  шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС;
 •  шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;
 • ­  принципи і механізми формування й оновлення управлінської еліти в Україні;

вміти:

 •  організовувати заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки в органах влади та органах місцевого самоврядування;
 •  визначати основні проблеми державної кадрової політики і засоби їх вирішення в умовах здійснення адміністративної реформи;
 •  застосовувати сучасні технології управління персоналом;
 •  розробляти і впроваджувати нові підходи до управління персоналом на основі компетентнісного підходу;
 •  використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами;
 •  розробляти плани власного професійного розвитку.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

       Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом