ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ

Етичні засади державної служби. Оновлення влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Опис програми:

Мета програми: розвиток правової, управлінської компетенцій щодо реалізації антикорупційної політики в органах влади та органах місцевого самоврядування, а також функціональної компетентності щодо запобігання виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державна служба: зарубіжний і вітчизняний досвід. Етичні засади державної служби.

2.  Поняття та соціально-політична сутність корупції. Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.

3.  Реалізація антикорупційної політики в Україні.

4.  Запобігання і протидія корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

5.  Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

6.  Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  сутність законодавчих і нормативно-правових актів щодо етичних засад державної служби та інформацію про їх зміни;

-  нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією в Україні;

-  передумови виникнення корупції;

-  механізми протидії поширенню владних зловживань в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування;

-  особливості організації контролю в органах виконавчої влади як засобу запобігання та протидії корупції;

-  підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення корупції;

-  правові засади відшкодування збитків завданих внаслідок вчинення корупційних діянь;

-  механізми оскарження і відміна неправомірних рішень;

-  етичні засади державної служби;

-  шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців;

-  шляхи налагодження взаємодії і співпраці органів виконавчої влади з громадськими організаціями у сфері запобігання та протидії корупції;

-  особливості використання досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією;

-  сутність державної антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи і принципи її реалізації;

-  провідні положення етичних кодексів норми і стандарти поведінки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

­  сутність етичної відповідальності суб’єктів державної служби та органів місцевого самоврядування;

вміти:

-  планувати та організовувати заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції;

-  організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

-  організовувати та здійснювати контроль в органах виконавчої влади за дотриманням антикорупційного законодавства;

-  налагоджувати зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції;

-  визначати і застосовувати відповідні способи щодо вирішення протиріч і дилем у професійній діяльності;

-  розробляти пропозиції до нормативно-правових актів щодо оновлення влади та подолання корупції;

-  удосконалювати професійні та особистісні морально-етичні якості і позиції.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорій посад.
Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом