ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. КОНСТРУКТИВНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНА – НАТО

Пріоритетні напрями безпекової політики України. Конструктивне партнерство Україна – НАТО

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: визначення основних чинників, які впливають на реформування воєнної сфери та визначення головних пріоритетів розвитку сектора безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції; сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Стратегія Національної безпеки України. Ефективний сектор безпеки і оборони: забезпечення інтересів громадян, суспільства, держави. Воєнна доктрина України.

2.  Забезпечення національних інтересів України в глобальному та національному кіберпросторах. Геостратегічні альтернативи кібернетичного простору: збройні конфлікти і компроміси та співробітництво.

3.  Європейська безпека і Україна. Потенціал співробітництва України з ЄС у сфері безпеки.

4.  Глобалізація системи безпеки. НАТО у системі міжнародної безпеки. Співробітництво між Україною та НАТО.

5.  Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти.

6.  Актуальні проблеми реформування сектору безпеки і оборони України у нових геополітичних реаліях. Перспективи реформування та розвитку сектору обороно-промислового комплексу України.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знаннями щодо:

  • шляхів забезпечення інтересів національної безпеки України та продовження реформування оборонного сектора із залученням передових стандартів і технологій, а також суттєвої інтелектуальної, експертної та ресурсної допомоги для вирішення практичних завдань;
  •  оборонних аспектів співробітництва конструктивного партнерства України з НАТО;
  • розвитку та зміцнення партнерських зв’язків з країнами та міжнародними організаціями в усьому світі;

вміти:

  • визначати особливості функціонування системи державного управління для забезпечення національної та оборонної безпеки України;
  • аналізувати основні джерела загроз національним інтересам і національній безпеці України;
  • визначати шляхи удосконалення правового регулювання науково-експертного супроводу державного управління забезпечення оборонної безпеки;
  • визначати проблеми виявлення потенційних та реальних загроз національним інтересам, їх запобігання та нейтралізації.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом