ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета програми: ознайомлення з теоретичними засадами роботи з публічною інформацією та сприяння їм у частині отримання навичок щодо вирішення прикладних завдань щодо роботи з публічною інформацією, насамперед у формі відкритих даних.

Завдання програми:

-  ознайомитись з теоретичними та правовими основами забезпечення доступу до публічної інформації;

-  розглянути зарубіжний та український досвід забезпечення доступу до публічної інформації, у тому числі у формі відкритих даних;

-  відпрацювати практичні питання роботи з публічною інформацією у формі відкритих даних.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державна інформаційна політика в Україні.

2.  Державна політика у сфері надання доступу до публічної інформації.

3.  Особливості реалізації законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».

4.  Публічна інформація у формі відкритих даних.

5.  Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження поглядів.

6.  Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства.

7.  Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  теоретичні і правові основи, зарубіжного та українського досвіду забезпечення доступу до публічної інформації, у тому числі у формі відкритих даних;

-  стан сучасної державної інформаційної політики України;

-  нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства та електронного урядування зарубіжних країнах та в Україні;

-  закономірності і проблеми створення і розвитку системи електронного урядування;

-  проблеми розбудови в Україні е-парламенту в контексті світових тенденцій е-парламентаризму;

-  загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем електронного документообігу;

-  умови та шляхи до реформування адміністративних послуг;

-  критерії оцінки якості електронних адміністративних послуг;

-  підходи до формування інформаційно-комунікаційного суспільства;

­  основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;

вміти:

-  формулювати загальні вимоги до впровадження та функціонування систем електронного урядування;

-  виявляти протиріччя і перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем документообігу в органах державного управління та органах місцевого самоврядування;

-  здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

-  застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень державного та регіонального рівнів;

-  визначати основні вимоги до створення та функціонування сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;

-  виявляти загрози інформаційні безпеці особистості.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

         


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ