ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Діловодство в органах публічного управління

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Документ і документаційне забезпечення управління в Україні.

2.  Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів.

3.  Особливості документального оформлення роботи з персоналом в органах публічної влади. Документи з особового складу.

4.  Документування діяльності колегіальних органів публічного управління.

5.  Звернення громадян до органів публічного управління.

6.  Організація документообігу в установі. Служби документаційного забезпечення управління: мета, завдання та функції.

7.  Охорона документів, які містять державну таємницю і конфіденційну інформацію, що є власністю держави, та робота з ними.

8.  Інформаційні технології підтримки документообігу. Система електронного документообігу.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • діловодну термінологію;
 • законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, державні стандарти, правила та методичні рекомендації щодо складання і оформлення основних видів документів;
 • основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів;
 •  особливості складання окремих документів;
 • порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи;
 • документування діяльності колегіальних органів публічного управління;
 •  порядок підготовки, проведення та документального оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій;

вміти:

 • складати та оформлювати основні види організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних стандартів та норм;
 • формувати справи документів;
 •  оформлювати бланки управлінських документів;
 •  користуватись системами автоматизації діловодства і документообігу;
 • користуватись системами електронного документообігу.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

        


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом