ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Психологічні основи ефективного управління

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність керівників здійснювати ефективне управління з урахуванням морально-психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у професійній діяльності.

Форма навчання: очна.

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Психологія управлінської діяльності.

2.  Психологія особистості керівника. Психологія управлінської роботи з колективом.

3.  Стилі лідерства. Особистий розвиток лідера. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу.

4.  Управління змінами: психологічний аспект. Управління конфліктами. Стрес-менеджмент.

5.  Коучинг як технологія підвищення професійної компетентності.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

- морально-психологічні засади управлінської діяльності, моделі поведінки в умовах конфлікту, можливості управління стресом та механізми захисту від маніпулювання;

- особливості здійснення управлінської діяльності з урахуванням психологічних принципів;

-  фактори впливу на стиль керівництва і його ефективність;

-  правила вибору керівником найбільш оптимального стилю керівництва підрозділом;

-  умови забезпечення ефективної діяльності підрозділу;

-  основнi фактори-мотиватори і -демотиватори;

-  наслідки впливу функцiонально-професiйних ролей працівника на його особистість;

-  психологічні чинники мотивування та контролювання;

-  елементи та норми професійної культури;

-  етичні засади професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

- причини виникнення й умови запобігання виникненню професійної деформації особистості керівника;

-  шляхи конструктивного вирішення конфліктів;

-  способи управління стресом;

-зміст соціально-психологічних процесів організації та психологічні технології управління;

вміти:

- використовувати психологічні закономірності управління для аналізу певних управлінських ситуацій;

-  забезпечувати умови позитивної мотивації працівників;

- використовувати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі;

-  сприяти становленню сприятливого психологічного клімату в підрозділі;

-  здійснювати управління конфліктами;

-  застосовувати психологічні методи оцінки персоналу;

-  здійснювати делегування повноважень;

-  забезпечувати ефективність ділового спілкування;

- здійснювати аналіз і самоаналіз професійних дій, особистісних і ділових якостей.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом