ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. SMART-ТЕХНОЛОГІЇ.

Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології.

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Державна політика цифрового розвитку

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології.

Шифр програми

ЗК/2020/009

Тип програми за змістом

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою-2

Національне агентство України з питань державної служби

Обсяг програми

0,67 кредити ЄКТС

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

державна політика цифрового розвитку;

електронне урядування та електронна демократія

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

здатність застосовувати принципи державної політики цифрового розвитку;

здатність використовувати концептуальні засади впровадження електронного урядування та електронної демократії;

знання принципів державної політики цифрового розвитку;

здатність використовувати інструменти, технології та комунікації;

використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення та офісну техніку

2. Загальна мета

підвищення загального рівня цифрової грамотності посадових осіб місцевого самоврядування та вироблення умінь застосовувати технології е-врядування у практиці, в тому числі при наданні державно-управлінських послуг.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

сучасного стану державної інформаційної політики України;

основних напрямів електронної взаємодії між державою та суспільством;

інструментальних технологій електронного надання управлінських послуг органами влади;

уміння

застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;

здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

впроваджувати технології клієнтизму у сфері формування та реалізації сервісно-орієнтованої публічної політики;

обирати методи та методики реінжинірингу й бенчмаркінгу з метою оптимізації державно-управлінських процесів в публічному врядуванні;

навички

аналізу, оцінювання та визначення пріоритетних напрямів упровадження інструментів і технологій реалізації цифровізації та електронного врядування;

критичного аналізу та оцінювання інформації, отриманої через медіа-ресурси;

ефективного та безпечного використання сучасної цифрової технології у навчанні, роботі, професійному та особистісному розвитку.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (онлайф) та у режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr.

Назва дистанційного курсу (модуля)

Тема 1. Цифрова грамотність як елемент інформаційного суспільства.

Тема 2. Цифрова демократія та інформаційно-комунікаційні процеси.

Тема 3. Цифровий контент.

Тема 4. Перспективи та виклики цифрової грамотності інформаційного суспільства.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 30 %;

Проходження дистанційного навчання – 50 %;

Поточний контроль (кількість) –

Підсумковий контроль – 20 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше ніж 75 % обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування.

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом