ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО. ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати лідерський потенціал в управлінській діяльності.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Адміністративне та політичне лідерство.

2.  Стилі лідерства в державному управлінні.

3.  Профіль компетентності лідера в державному управлінні.

4.  Лідер як організатор командної роботи. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу.

5.  Лідер як провідник реформ.

6.  Управління змінами.

7.  Самоменеджмент керівника-лідера.

8.  Антикризове управління.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  суттєві риси лідерства;

-  джерела влади лідера;

-  вимоги до особистісних і професійних рис лідера;

-  особливості поведінки лідера;

- фактори, що потребують врахування при визначенні лідером оптимального стилю власної поведінки;

-  типи лідерства;

-  способи визначення осіб, які визнаються членами групи як ситуативні лідери;

-  сутність, принципи і механізми формування позитивного іміджу державної влади;

-  технології формування позитивного іміджу влади;

- поняття політичного маніпулювання як інструменту прихованого впливу на психіку людини і поведінку мас;

-  соціопсихологічну сутність, природу і механізми, принципи використання політичного маніпулювання;

вміти:

-  добирати засоби впливу лідера;

-  визначати перелік умінь, необхідних для ефективного лідерства;

- визначати та аналізувати фактори, що впливають на вибір найбільш оптимального стилю лідерства в конкретних умовах;

-  аналізувати професійні ситуації з метою вибору найбільш доцільного стилю лідерства;

-  застосовувати методи для встановлення неформальних ситуативних лідерів;

-   розробляти заходи щодо формування позитивного іміджу органів влади.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом