ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО. ЛІДЕРСТВО В ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Лідерство
Компетентності:
  • Досягнення результатів
  • Комунікація та взаємодія
  • Лідерство
  • Професійні знання

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності

Шифр програми

ЗК/2021/014

Тип програми за змістом 

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

дистанційна

Цільова група

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

Найменування партнера (партнерів) програми

Обсяг програми

0,67 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 10 днів протягом двох тижнів

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

лідерство; прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання; лідерство; комунікація та взаємодія; досягнення результатів

2. Загальна мета

підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо розвитку основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати лідерський потенціал в управлінській діяльності  

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

вимог до особистісних і професійних рис лідера;

способів визначення осіб, які визнаються членами групи як ситуативні лідери;

принципів, механізмів та технологій формування позитивного іміджу державної влади;

поняття політичного маніпулювання як інструменту прихованого впливу на психіку людини і поведінку мас;

уміння

добирати засоби впливу лідера;

визначати перелік умінь, необхідних для ефективного лідерства;

аналізувати професійні ситуації з метою вибору найбільш доцільного стилю лідерства;

навички

застосовування методів для встановлення неформальних ситуативних лідерів;

розробляти заходи щодо формування позитивного іміджу органів влади;

 використання факторів, що впливають на вибір найбільш оптимального стилю лідерства в конкретних умовах.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі тренінгів, протягом двох тижнів, які включають проведення он-лайн лекції, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів, інтернет-форумів та у режимі реального часу (он-лайн), самостійне вивчення відповідної нормативно-правової бази та опрацювання навчально-методичних матеріалів

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr

Назва дистанційного етапу/модуля

Тема 1. Управлінське лідерство в публічному управлінні. Сучасна сутність політичного лідерства.

Тема 2. Парламентське та партійне політичне лідерство.

Тема 3. Проблеми та перспективи формування сучасного політичного лідерства.

Тема 4. Коучинг у системі політичного менеджмента.

Тема 5. Інформаційно-комунікативне забезпечення політичного лідерства.

Тема 6. Гендерні аспекти політичного лідерства.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 30 %;

Проходження дистанційного навчання – 50 %;

Поточний контроль (кількість) –

Підсумковий контроль – 20 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше ніж 75 % обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування

 

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

4.9

відгуків: 43
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом