МЕДІАЦІЯ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ

Медіація. Мистецтво переговорного процесу

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного врегулювання конфліктів запровадження інституту медіації в систему публічного управління України.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Конфлікти у публічному управлінні України: особливості та види.

2.  Поведінка публічних службовців у конфліктних ситуаціях.

3.  Медіація як альтернативний спосіб та інструмент комунікативної складової у вирішенні конфліктів (спорів).

4.  Практикум з медіації: перебіг процесу, рамкові умови, позиція, роль та свідомість медіатора.

5.  Загальна характеристика переговорів як засобу розв’язання конфліктів.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  основні поняття теорії медіації та історію застосування в публічному управлінні;

-  класифікацію, види та особливості конфліктів (спорів) у публічному управлінні;

-  принципи запровадження медіації у вирішенні конфліктів (спорів);

-  методи становлення медіації у системі публічного управління для врегулюванні конфліктів;

-  нормативно-правові та організаційні засади альтернативного вирішення спорів у публічно-управлінській діяльності України;

-  основні сфери та способи застосування медіації, роль посередника - медіатора;

-  альтернативні підходи до позасудового вирішення конфліктів (спорів) у публічному управлінні;

вміти:

-  застосовувати термінологічний апарат з теорії медіації та класифікацію конфліктів (спорів) у публічному управлінні;

-  підвищувати свою комунікативну компетентність, особистісні ресурси щодо розв’язання конфліктних ситуацій на робочому місці, протистоянню щоденним вимогам;

-  сприяти взаєморозумінню та конструктивній взаємодії між сторонами конфлікту (спору);

-  виявляти потреби сторін та розуміння їх інтересів;

-  формулювати питання, активно слухати обидві сторони спорів та переконувати в правильності прийняття запропонованого вами рішення;

-  визначати та розвивати розуміння своєї професійної ролі у якості медіатора;

-  передбачати поведінкову ситуацію у проведенні переговорних процесів; вирішувати конфліктні ситуації засобами переговорів;

-   залучати експертів у галузі права працювати у цій сфері діяльності.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом