ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Взаємодія органів публічної влади з громадськістю

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета програми: ознайомити слухачів з сутністю та основними завданнями органів виконавчої влади щодо реалізації функцій налагодження взаємодії з громадськістю та сприяння розвитку громадянського суспільства.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1.   Засади інституційного розвитку громадянського суспільства. Органи публічної влади в умовах суспільних трансформацій та змін публічного управління.
 2.   Громадянське суспільство в контексті демократичного врядування в Україні. Еволюція і сучасний стан відносин суспільства і влади.
 3.   Механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами публічного управління в Україні.
 4.   Законодавче забезпечення взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Принципи та форми взаємодії органів публічної влади з громадськістю.
 5.   Сприяння розвитку громадянського суспільства. Роль зв’язків з громадськістю в органах публічної влади.
 6.  Функціонування PR-відділів в органах публічної влади. Діяльність консультативно-дорадчих органів.
 7.  Планування та проведення консультацій з громадськістю. Технології взаємодії з засобами масової інформації.
 8.  Роз’яснювальна робота та висвітлення діяльності органів виконавчої влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • ­  нормативно-правову базу щодо механізмів та технологій залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики;
 • ­  механізми здійснення роз’яснювальної роботи щодо змісту, цілей та шляхів реалізації державної та регіональної політики, технологій, механізмів та засобів інформування громадянського суспільства та налагодження взаємодії зі ЗМІ;
 •  сутність державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та механізмів реалізації відповідної стратегії;

вміти:

 • інформувати про діяльність та надавати роз’яснення громадськості та окремим верствам (групам) цілей і змісту державної політики у відповідній сфері державного управління;
 • забезпечувати діяльність консультативно-дорадчих органів;
 • ефективно сприяти здійсненню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

          


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом