КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ І ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми : розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Конфлікти: сутність, причини, різновиди, та стадії протікання. Стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту.

2.  Розв’язання, управління та попередження конфліктів.

3.  Переговори й фасилітація. Посередництва в конфліктах.

4.  Етико-психологічні засади ділового спілкування. Поради управлінцю щодо безконфліктного спілкування.

5.  Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності (стрес-менеджмент).

6.  Управлінська діяльність і конфліктогени.

7.  Особливості підготовки та проведення нарад, переговорів в органах влади.

8.  Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні. Аналіз діалогових ініціатив щодо врегулювання конфлікту в Україні.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • ­  сутність, причини, різновиди і стадії протікання конфліктів;
 • ­  психологічні передумови виникнення конфліктів;
 • ­  фактори, які впливають на можливість конструктивного вирішення конфліктів;
 • ­  стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту;
 • ­  механізми досягнення взаєморозуміння між учасниками конфлікту та організації взаємодії;
 • ­  психологічні особливості поведінки в ситуації конфлікту;
 • ­  особливості спілкування в конфліктних ситуаціях;
 • ­  причини виникнення комунікативних бар’єрів та способи поведінки в негативно налаштованій аудиторії;
 • ­  основні принципи ефективного ділового спілкування в умовах конфлікту;
 • ­  особливості спілкування з «конфліктними особистостями»;
 • ­  психологію та техніки подолання стресу;
 • ­  чинники, що стимулюють стрес;
 • ­  профілактику стресу;
 • ­  способи позбавлення гніву;
 •  основи аутогенного тренінгу;

вміти:

 • ­  встановлювати наявність конфлікту в управлінській структурі;
 • ­  виявляти і аналізувати причини, різновиди і стадії протікання конфліктів;
 • ­  визначати складові та рівні ескалації конфліктів;
 • ­  обирати ефективні стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту та психологічні засоби його розв’язання;
 • ­  застосовувати механізми досягнення взаєморозуміння та взаємодії в ситуації конфлікту;
 • ­  проявляти комунікативні навики в конфліктних ситуаціях;
 • ­  добирати і застосовувати методи психологічного впливу на «конфліктні особистості»;
 • ­  дотримуватися етичних принципів спілкування в ситуації конфлікту та культури управлінської поведінки;
 • ­  вести співбесіди з елементами критики без висловлення звинувачень;
 • ­  долати комунікативні бар’єри та обирати ефективні способи поведінки в негативно налаштованій аудиторії;
 • ­  застосовувати різні техніки подолання стресу та аутогенний тренінг.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом