ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 1-5 ГРУПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 групи оплати праці

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета Професійної програми полягає у розвитку професійної компетентності державних службовців 1-5 групи оплати праці для забезпечення ефективного управління на центральному, місцевому та регіональному рівнях, виробленні умінь та навичок, необхідних для впровадження реформ, здійсненні послідовних кроків в імплементації законодавства державної служби до європейських принципів, які висуваються до країн – кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів «належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи.

 Форма навчання: змішана.

 

Обсяг програми: 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).

 

Професійна програма побудована за модульним принципом та розрахована на можливість поєднання очної та дистанційної форм навчання. Тривалість навчальної роботи за програмою складає 108 годин, із них аудиторних – 72 години. Тривалість аудиторної роботи може бути скорочено за рахунок поєднання очного та дистанційного формату навчання.

Особливістю Професійної програми є те, що функціональна складова включає як тренінгову частину, спрямовану на розвиток лідерства державних службовців, так і варіативні модулі, пропоновані на вибір для вивчення у дистанційному режимі.

Тренінгова частина Професійної програми розроблена з урахуванням кращого зарубіжного досвіду та вітчизняної практики на основі тренінгової програми «Академія лідерства», спрямованої на фахову динамічну підготовку ефективних керівників місцевого й регіонального рівня і успішно апробованої у європейських країнах.

 

Структура програми:

Загальна складова:

Модуль 1. Стратегія розвитку України.

Модуль 2. Демократичне врядування.

Модуль 3. Реформування державного управління. Модернізація державної служби в контексті реалізації стратегії державної кадрової політики.

Функціональна складова:

Модуль 1. Менеджмент в органах державної влади.

Модуль 2. Психологічні аспекти ефективного управління.

Модуль 3. Лідерство державного службовця.

Варіативна складова:

Модуль 1. Управління проектами.

Модуль 2. Стратегічне планування.

Модуль 3. Ділова комунікація в державних інституціях.

Модуль 4. Культура ділового мовлення.

Модуль 5. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця.

Модуль 6. Управлінська риторика.

Модуль 7. Державна служба в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

 

Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є:

-   оволодіння інформацією про пріоритети зовнішньої та внутрішньої політики України, особливості її політико-правового розвитку у світовому просторі;

-  розуміння шляхів забезпечення конституційно-правової модернізації держави та модернізації державного управління;

-  засвоєння знань про шляхи реалізації стратегічних підходів у розвитку регіонального управління для забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні;

-  володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку регіонів України;

-  оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів;

-  розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного управління регіональним розвитком, оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій через управління проектами;

-  оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних послуг;

-  володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в органах державної влади;

-  оволодіння системою знань і умінь щодо здійснення ефективного управління державним органом із використанням сучасних технологій менеджменту;

-  розвиток складових функціональної компетентності з питань стратегічного управління і проектного менеджменту та оволодіння вміннями формування проектних пропозицій;

-  оволодіння системою знань і умінь, які складають основу професійної компетентності керівників-лідерів та забезпечують здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, організації ефективної командної роботи та застосування інноваційних підходів у роботі, здійснювати самоменеджмент та розвиток лідерського потенціалу.

-  оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність керівних кадрів у сфері державного управління розвивати та реалізувати лідерські якості у професійній діяльності тощо.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 3.6

Набір слухачів не розпочато.