МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАКУЛЬТУРА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Медіаграмотність та медіакультура державних службовців

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми : розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Сучасні медіасистеми: моделі відносин ЗМІ та політики.

2.  Медіаосвіта та медіаграмотність.

3.  Медіакультура суспільства як складова його загальної культури.

4.  Особистість у медіа середовищі та сучасний стан медіакультури.

5.  Соціальні медіа і влада в Україні. Інформація і маніпуляція.

6.  Соціальні медіа і краудсорсинг. Цифрова грамотність.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  визначення понять «медіакультура суспільства» та «медіакультура особистості»;

-  особливості впливу мас-медіа на формування медіакультури;

-  основні теоретичні засади медіаосвіти;

-  різновиди медіа;

-  історія розвитку медіа

-  особливості впливу інформаційної влади на політичну поведінку людей, формування у них демократичних цінностей;

-  сформувати теоретичні та практичні навички медіаграмотності;

-  основні напрями електронної взаємодії між державою та суспільством;

- нормативно-правові засади забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства;

-  основні комунікаційні технології в системі публічної служби;

-  характеристики інформаційних систем та особливості їх застосування у професійній діяльності з метою забезпечення її ефективності;

вміти:

-  використовувати сучасні комунікаційні технології та системи для інформаційного забезпечення реформ;

-  здійснювати різні види аналізу медіатекстів;

-  уміти використовувати засоби запобігання маніпуляціям у мас-медіа;

-  створювати власні медіа-тексти різних видів;

-  працювати з критичними джерелами;

-  формувати та підтримувати позитивний імідж засобами комунікації;

-  використовувати медіатекст для дослідження людських відносин, нових ідей, своєї та чужої культури («діалог культур»);

-здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

-  визначати психологічну ефективність реклами;

-  застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень державного та регіонального рівнів;

- аналізувати якісні зміни, які відбуваються в процесах демократизації суспільства під впливом нових комунікативних технологій.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом