ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Управління персоналом на державній службі

Опис програми:

Мета програми : впровадження інновації в сферу управління персоналом та пошук нових шляхів щодо адаптації та їх використання в органах публічного управління; доцільність використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності управління персоналом; оволодіння уміннями і навичками ведення кадрового діловодства.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Система управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби.

2.  Стратегічне управління персоналом у системі публічної служби. Управління персоналом в органах публічної влади в умовах кризи: сучасні техніки та технології.

3.  Розвиток інноваційних технологій управління персоналом в органах публічної влади.

4.  Кадрова політика в органах публічної влади України. Кадрова робота в системі кадрового забезпечення державного управління.

5.  Особливості документального оформлення роботи з персоналом в органах публічної влади. Документи з особового складу.

6.  Організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  особливості управління персоналом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-  види та особливості застосування кадрових технологій на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

-  принципи кадрової політики, форми і методи планування й організації роботи з кадрами;

-  діловодну термінологію;

-  основи теорії організації й управління, планування і прогнозування кадрової роботи і організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково обґрунтованого добору і розстановки кадрів;

-  законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, державні стандарти, правила та методичні рекомендації щодо складання і оформлення основних видів документів;

-  психологічні особливості ефективного управлінського впливу;

-  основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів;

-  психологічні і технологічні основи підбору і перевірки персоналу;

­  порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи;

вміти:

-  застосовувати сучасні технології управління персоналом;

-  розробляти і впроваджувати нові підходи до управління персоналом на основі компетентнісного підходу;

-  складати та оформлювати основні види організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних стандартів та норм;

-  розробляти заходи щодо реалізації кадрової політики, планувати кадрову роботу;

-  формувати справи документів;

-  оформлювати бланки управлінських документів;

-  користуватись системами автоматизації діловодства і електронного документообігу;

-  знати систему фахового просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів;

-   знати особливості національної ділової культури, її роль і місце в системі управління персоналом;

-   розробляти та реалізовувати програми і проекти організаційно-управлінських нововведень.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом