УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІДЕРА

Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Лідерство

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих документів.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

 1. Комунікативна компетентність як фактор успішної діяльності державного службовця
 2. Управлінська риторика. Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності
 3. Оформлення організаційно-розпорядчих документів в органах влади. Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах влади.
 4. Етика ділового спілкування на державній службі та в органах місцевого самоврядування.
 5. Комунікативні інструменти моделювання іміджу. Імідж ділової людини.
 6. Мистецтво ділового спілкування та ведення переговорів.
 7. Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • особливості культури мовлення як складової адміністративної культури;
 • основні ознаки стилів сучасної української літературної мови;
 • орфографічні, морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови;
 • вербальні та невербальні засоби спілкування;
 • жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки;
 • основи культури усного і писемного професійного мовлення;
 • форми ділового спілкування;
 • український мовленнєвий етикет;
 • основні реквізити організаційно-розпорядчих документів, правила їх оформлення;
 • етикет ділового спілкування;
 • загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів;

вміти:

 • використовувати писемну, усну форми ділової української мови;
 • володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;
 • застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;
 • користуватися загальномовними та спеціальними словниками;
 • використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування;
 • застосовувати норми ділового спілкування у сфері державного управління;
 • правильно, точно і зрозуміло повідомляти необхідну інформацію;
 • здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;
 • сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;
 • сприймати інформацію, використовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування;
 • виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;
 • підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);
 • вести телефонну розмову;
 • готувати публічний виступ з урахуванням вимог до використання мовних засобів;
 • виступати з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом;
 • організовувати і проводити бесіди, засідання, наради, збори тощо;
 • дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом