УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
 • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії, програми чи проекту.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1. Управління державними програмами.
 2. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності та управління національними проектами України.
 3. Проектний та інвестиційний менеджмент у системі державного управління.
 4. Інституційний механізм впровадження і реалізації моніторингу в державному управлінні.
 5. Ефективне управління територіями: проектний розвиток.
 6. Особливості розробки місцевих цільових програм.
 7. Інформаційні та комунікаційні технології в управлінні державними програмами.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • законодавче і нормативно-правове забезпечення проектної діяльності;
 • законодавче і нормативно-правове забезпечення програмної діяльності;
 • основні поняття теорії управління проектами, класифікацію проектів, види проектних робіт;
 • сутність впливу державного регулювання, соціально-економічних і політичних чинників на втілення проектів;
 • сутність і механізми аналізу ефективності інвестиційних та інноваційних проектів;
 • методи програмного планування;
 • принципи розробки і реалізації державних програм;
 • сутність і основні завдання моніторингу і оцінювання державних програм;
 • мету і завдання моніторингу і оцінки державних програм;
 • критерії здійснення моніторингу та ефективності державних програм;

вміти:

 • визначати ефективність інвестиційних проектів;
 • успішно координувати діяльність щодо реалізації проектів;
 • обирати ефективну структуру організації проекту;
 • здійснювати ефективне планування проекту й етапів проектних робіт;
 • здійснювати аналіз та моніторинг реалізованого проекту та окреслити його функціонування у перспективі;
 • здійснювати ефективне планування і реалізацію програми;
 • визначати ефективність і результативність програм;
 • ефективно здійснювати моніторинг державної програми і використовувати його результати для вдосконалення виконання цієї програми;
 • здійснювати оцінку результативності державних програм;
 • аналізувати світові і європейські інтеграційні процеси;
 • визначати чітке бачення, цілей і завдань, яких необхідно досягти у реалізації програм та проектів;
 • визначати реальні масштаби і складності проблеми, а також взаємозв’язків між різними факторами, що впливають на проблему, та ступеня впливу цієї проблеми на різні верстви населення;
 • формулювати рекомендацій щодо вдосконалення змісту та механізмів реалізації стратегії програми на основі цих результатів;
 • використовувати результати моніторингу для вдосконалення управління та реалізації програми.

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

Інші програми за цим напрямом