СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Стратегія реформування системи управління державними фінансами: удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток правової, управлінської компетенцій щодо реалізації інвестиційної політики в органах влади та органах місцевого самоврядування, а також функціональної компетентності щодо удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 30 годин (1,00 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 20 годин (0,67 кредити ЄКТС)самостійна підготовка –10 годин (0,33 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Загальні засади управління державними (публічними) фінансами.

2.  Управління державними інвестиціями.

3.  Основи управління інвестиційними проектами у публічній сфері.

4.  Професійне управління інвестиційним процесом.

5.  Стратегія залучення прямих інвестицій на національному, регіональному та місцевому рівні.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • сутність державної інвестиційної політики на загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівні;
 • підходи до формування та реалізації інвестиційної політики в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • шляхи реалізації стратегії реформування системи управління державними фінансами;
 • сучасні засоби управління інвестиційними проектами та програмами;
 • правові й організаційні засади системи публічних фінансів;
 • основні принципи та функції бюджетної системи України. ;
 • засади здійснення бюджетно-податкової політики та її вплив на формування дохідної частини бюджетів;
 • механізми державного інвестування, передбачені законодавством України. Форми державної підтримки інвестиційних проектів на національному та регіональному рівні;
 • повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у здійсненні та залученні інвестицій;
 • техніки оцінювання ефективності інвестиційних проектів;
 • процедури прийняття рішень та відбору проектів. Вплив реалізації інвестиційних проектів на доходи місцевих бюджетів фактори впливу на стиль керівництва і його ефективність;
 • стандарти обслуговування та професійного супроводу інвестора.

вміти:

 • визначати шляхи розв’язання складних завдань та проблем щодо аналізу, фінансування та управління інвестиційними проектами за участі держави ґрунтуючись на сучасних теоріях та кращих практиках проектного менеджменту.
 • застосовувати різні моделі, методи, технології та інструменти проектного менеджменту в практиці публічного управління, зокрема на внутрішньо-організаційному, місцевому, регіональному та державному рівнях;
 • прогнозувати публічні надходження і публічні видатки;
 • застосовувати фінансово-управлінські технології формування бюджету;
 • здійснювати маркетинговий, технічний, екологічний, правовий, соціальний, інституційний, фінансовий та економічний аналіз проектів
 • залучати інвесторів на засадах публічно-приватного партнерства;
 • застосовувати інструменти маркетингу та брендингу;
 • супроводжувати реалізацію інвестиційного проекту протягом циклу інвестування та якісно обслуговувати інвесторів.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом