НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Написання проектів та грантів. Управління проектами

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання ефективності їх реалізації.

 

Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Проектний та інвестиційний менеджмент у системі державного управління.

2.  Управління національними проектами України.

3.  Управління державними програмами. Особливості розробки місцевих цільових програм.

4.  Проектний менеджмент: регіональний зріз.

5.  Управління проектами. Реалізація та контроль виконання проекту. Управління якістю проекту. Автоматизація управління проектами.

6.  Фонди та гранти. Основи написання грантів: пошук, підготовка аплікацій, виконання та оцінка.

7.  Грантрайтінг. Рекомендації органам публічної влади щодо написання проектних заявок.

8.  Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • ­  основні поняття теорії управління проектами, класифікацію проектів, види проектних робіт;
 • ­  сутність впливу державного регулювання, соціально-економічних і політичних чинників на втілення проектів;
 • ­  законодавче і нормативно-правове забезпечення проектної діяльності;
 • ­  сутність і механізми аналізу ефективності інвестиційних та інноваційних проектів;
 • ­  особливості залучення грантів та співпраці із фондами;
 • ­  основні принципи складання заявки на залучення гранту;
 • ­  методи програмного планування;
 • ­  методи роботи фандрайзера та етапи фандрайзингової діяльності;
 • ­  принципи розробки і реалізації державних програм;
 • ­  законодавче і нормативно-правове забезпечення програмної діяльності;
 • ­  сутність і основні завдання моніторингу і оцінювання державних програм;
 • ­  мету і завдання моніторингу і оцінки державних програм;
 • ­  критерії здійснення моніторингу та ефективності державних програм;
 • ­  особливості планування бюджету та ведення супровідної документації і звітності;
 • методологію діагностики та оцінки діяльності організаційного формування з позиції вимог проектного розвитку;

вміти:

 • ­  здійснювати ефективне планування і реалізацію програми;
 • ­  визначати ефективність і результативність програм;
 • в процесі залучення додаткових ресурсів для реалізації власного проекту створити умови ефективного фандрайзингу;
 • ефективно здійснювати моніторинг державної програми і використовувати його результати для вдосконалення виконання цієї програми;
 • ­  здійснювати пошук донора, гранту тощо;
 • ­  розробити власний проект та скласти заявку на отримання гранту;
 • ­  здійснювати оцінку результативності державних програм.
 • ­  аналізувати світові і європейські інтеграційні процеси;
 • ­  обирати ефективну структуру організації проекту;
 • ­  здійснювати ефективне планування проекту й етапів проектних робіт;
 • ­  успішно координувати діяльність щодо реалізації проектів;
 • ­  визначати ефективність інвестиційних проектів;
 • обґрунтовувати та вибирати проект в залежності від сукупності об’єктивних та суб’єктивних факторів;
 •  оцінювати й аналізувати привабливість інвестиційних проектів на альтернативній основі з урахуванням засад державної інвестиційної політики;
 • здійснити аналіз та моніторинг реалізованого проекту та окреслити його функціонування у перспективі.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом